Que és l’Enquesta FRESC?

L'enquesta FRESC (Factors de Risc en Estudiants de SeCundària) es duu a terme periòdicament en mostres representatives dels centres educatius de la ciutat Barcelona, des de 1987. El seu objectiu és conèixer els determinants i comportaments relacionats amb la salut de la població adolescent, escolaritzada a Barcelona, i el seu impacte en les desigualtats socials en salut. (seguir llegint)

Visualitzacio de dades
Eix desigualtat
Descarregar      Inserir     Compartir

Que és l’Enquesta FRESC?

L’enquesta FRESC (Factors de Risc en Estudiants de SeCundària) es duu a terme, periòdicament des de 1987, en mostres representatives dels centres educatius de la ciutat Barcelona. S’administra a alumnat dels següents nivells d’ensenyament secundari: 2n d’ESO (13-14 anys), 4t d’ESO (15-16 anys), 2n de Batxillerat i 2n de Cicles Formatius de Grau Mig (2n CFGM) (17-19 anys).

El seu objectiu és conèixer els determinants, comportaments i actituds relacionats amb la salut de la població adolescent, escolaritzada a la ciutat de Barcelona, així com el seu impacte en les desigualtats socials en salut. La informació obtinguda, a partir del FRESC, esdevé fonamental per orientar i avaluar polítiques i intervencions de promoció de la salut.

La informació es mostra segons diferents eixos temàtics i segons els eixos de desigualtat següents: sexe, curs (edat), nivell socioeconòmic del barri on s’ubica el centre educatiu, districte on s’ubica el centre educatiu i lloc de naixement de l’alumnat.

En aquesta web podeu trobar els principals resultats, per a l’any 2021, ordenats segons eixos temàtics i de desigualtat. És possible la descarrega de les visualitzacions tant en format imatge com en format taula.

Podeu trobar més informació metodològica sobre l’enquesta i sobre els seus resultats principals a la nostra web.