Notificació d’alta o baixa de torres de refrigeració

Aquesta informació es pot trobar a: