Inspecció prèvia a l’expedició de certificats sanitaris