Presidència de l’Agència

La Presidència de l’Agència no comporta retribucions especifiques, atès que aquesta responsabilitat recau en un càrrec polític de l’Ajuntament que ja rep retribucions per les altres responsabilitats que exerceix. Actualment la Presidenta és Gemma Tarafa i Orpinell, que també és Comissionada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona.

En aquest enllaç trobareu informació sobre la Comissionada i Presidenta, junt amb la d’altres alts càrrecs de l’Ajuntament.
 
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/dades-dels-carrecs-municipals-i-eventuals