Expedició de certificats i/o atestacions sanitàries per a l’exportació

Novetat en l’exportació de productes d’origen animal al Regne Unit

A partir de l’1 d’octubre de 2021 els operadors que treballen amb productes d’origen animal inclosos en l’annex III del Reglament 853/2004 han d’estar registrats en TRACES NT per poder exportar-los al Regne Unit.

S’ha d’emplenar el formulari habilitat abans del 15 de setembre. Més informació

Accés al formulari de sol·licitud