Resultats

17/04/2018 Participació dels consumidors/es en la Seguretat Alimentària

Seguretat alimentàriaSessions científiquesSessions científiques

20/03/2018 Estigma i drogues

DrogodependènciesSessions científiquesSessions científiques

20/02/2018 Nous reptes en habitatge i salut

La Salut en xifresSessions científiquesSessions científiques

16/01/2018 Contaminació atmosfèrica i salut a Barcelona

Salut ambientalSessions científiquesSessions científiques

12/12/2017 Programes de reinserció laboral i salut

Sessions científiquesSessions científiques

21/11/2017 Observant la ciutat: el poder dels números per l’acció política

Sessions científiquesSessions científiques