Satisfacció de les persones ateses als centres de reducció de danys, 2017

Anàlisi i descripció de la satisfacció de les persones ateses als centres de reducció de danys de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Aquesta informació es pot trobar a: