Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2017

L’Informe de Salut dona una visió general dels principals aspectes de la salut de la ciutadania, contemplant el context socioeconòmic de la ciutat com les desigualtats territorials.
Es tracta d’un informe de gran abast, que serveix per a implementar polítiques i contribuir al coneixement de Barcelona, amb una trajectòria que es va iniciar l’any 1983, ininterrompudament.
L’Informe “La Salut a Barcelona 2017”, en 129 pàgines, detalla els determinants de la salut, el context sòcio-econòmic, el físic, els comportaments de la ciutadania relacionats amb la salut, i ofereix els principals resultats en salut. A més, inclou annexos de dades així com un apartat de monogràfics, entre els quals hi ha el dedicat a les actuacions del Pla de Salut així com el detall del llançament de l’Observatori d’Impactes en Salut de les Polítiques Municipals de la ciutat.

Aquesta informació es pot trobar a: