La salut sexual i reproductiva 2019

L’objectiu d’aquest informe és mostrar la situació actual de la salut sexual i reproductiva a Barcelona amb les dades més recents disponibles i tenint en compte els eixos de desigualtat, així com l’evolució dels principals indicadors al llarg dels anys.

El document mostra que la majoria dels indicadors de salut reproductiva revelen desigualtats, de forma que les dones de classe social manual, de barris i districtes més desfavorits, amb menys nivell d’instrucció i provinents de països de rendes baixes mostren pitjors indicadors de salut reproductiva.

Entre els resultats, destaca el descens de l’embaràs adolescent, tot i que, es mantenen les desigualtats segons país de naixement de les dones i també segons districte de residència.

Pel que fa a les violències masclistes, afecten a totes les dones, però molt especialment a les més joves i a les quals pertanyen a grups socials més desafavorits.

Per altra banda, l’evolució de les infeccions de transmissió sexual constata que la infecció pel VIH continua en descens. En canvi, els casos de limfogranuloma veneri, gonocòccia i clamídia continuen mostrant una tendència creixent.

Documents relacionats

La salut sexual i reproductiva 2018

La salut sexual i reproductiva 2017

La salut sexual i reproductiva 2016