La recerca en salut pública a Barcelona. De l’Institut Municipal a l’Agència de Salut Pública 1997-2002. (Memòria de les activitats de recerca amb la llista de referències bibliogràfiques)

Aquesta informació es pot trobar a: