La recerca en salut pública a Barcelona. Agència de Salut Pública. Memòria científica 2003-2004

Aquesta informació es pot trobar a: