La recerca en salut pública a Barcelona. Agència de Salut Pública de Barcelona. Memòria científica 2011-12

Aquesta informació es pot trobar a: