La recerca en salut pública a Barcelona. Agència de salut Pública de Barcelona. Memòria científica 2009-10

Aquesta informació es pot trobar a: