La recerca en salut pública a Barcelona. Agència de Salut Pública de Barcelona. Memòria científica 2007-08

Aquesta informació es pot trobar a: