Programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2017/18

L’informe de Resultats 2017-2018 del Programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA) mostra els resultats de les 961 mostres recollides en els establiments de comerç alimentari de la ciutat durant aquest període. En total, s’han investigat un total de 44746 analits que corresponen a diferents contaminants abiòtics, additius i agents microbiològics en diferents grups d’aliments. En l’informe, en 151 pàgines, podeu consultar els diferents grups d’aliments, els paràmetres investigats i el resultats generals de presència amb o sense disconformitat, en funció de la superació o no de límits legislats o recomanats. També s’hi especifiquen, els resultats per grup d’aliment, així com els resultats detallats pels diferents paràmetres investigats, els valors de referència i les referències legislatives.

Llicència de Creative Commons
“Programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2017/18” de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2020/03/ASPB-programa-investigacio-qualitat-sanitaria-aliments-2017-2018.pdf

Aquesta informació es pot trobar a: