Persones lesionades per trànsit ateses a serveis d’urgencies Barcelona, 1997 – 2016

Aquesta informació es pot trobar a: