Patologia de l’extremitat superior: quan s’ha de pensar en la feina?

Material informatiu sobre les patologies de les extremitats superiors relacionades amb els factors laborals de tipus físics, en format de diapositives. S’identifiquen les malalties professionals, els factors de risc ergonòmics involucrats i les ocupacions més freqüentment associades.