La mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2016

La mortalitat continua la seva tendència decreixent dels últims anys, produint-se al 2016, 15.551 defuncions (7.310 en homes i 8.241 en dones).
Les quatre primeres causes de mort en homes van ser: el càncer de pulmó, les malalties cardiovasculars, el suïcidi i la cirrrosi. En les dones ho van ser: el càncer de pulmó i de mama, el suïcidi i el tumor maligne d’ovari.
L’esperança de vida segueix augmentant i és de 81,2 anys en els homes i de 86,9 en les dones. Les desigualtats entre districtes es mantenen, essent Ciutat Vella el districte amb menor esperança de vida respecte al conjunt de la ciutat.

 

Llicència de Creative Commons
“La mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2016” de l`Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2019/07/ASPB_Mortalitat-Barcelona_2016.pdf

Aquesta informació es pot trobar a: