Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2015

L’informe anual sobre la morbiditat per malalties de declaració obligatòria (MDO) a Barcelona té com a objectiu donar una visió global de la situació d’aquest conjunt de malalties dins la ciutat, com a reflex de la tasca en vigilància epidemiològica que realitza el Servei d’Epidemiologia de l’ASPB. Aquesta tasca inclou la recollida, el processament, l’anàlisi, la interpretació, la presentació i la difusió de manera sistemàtica i contínua de la informació, en particular aquella relativa a la manera de propagació temporal i espacial d’aquestes malalties i als factors de risc per contraure-les, amb l’objecte final de poder prendre mesures de control i preventives que condueixin a disminuir-ne la seva incidencia.