Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2011