Resultats

Activitat del mosquit tigre a Barcelona. Mapa 2019-2020

Plagues urbanesVigilància i control de plagues ambientalsEspècies problemàtiques i recomanacionsMaterials divulgatius

Alerta amb el mosquit tigre!

EpidemiologiaVigilància i control de malalties transmeses per vectorsPlagues urbanesVigilància i control de plagues ambientalsEspècies problemàtiques i recomanacionsMaterials divulgatius

Programa de vigilància i control de mosquits. Tot el que cal saber

Plagues urbanesVigilància i control de plagues ambientalsEspècies problemàtiques i recomanacionsMaterials divulgatius

App Atrapa el mosquit tigre

EpidemiologiaVigilància i control de malalties transmeses per vectorsPlagues urbanesVigilància i control de plagues ambientalsEspècies problemàtiques i recomanacionsMaterials divulgatius