Resultats

17/04 Expressió de resultats de l’anàlisi de tetraciclines en aliments d’origen animal

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius

17/03 Acreditación por alcance flexible de la categoría de ensayo de norovirus (genogrupo I y II) en alimentos i escobillones de superficies inertes

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius

17/03 Acreditació per abast flexible de la categoria d’assaig de norovirus (genogrup I i II) en aliments i escovillons de superfícies inerts

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius

17/02 Nous assaigs acreditats en l’àmbit de microbiologia dels aliments

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius

17/02 Nuevos ensayos acreditados en el ámbito de microbiología de alimentos

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius

17/01 Nous assaigs acreditats en l’àmbit de microbiologia d’aigües

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius