Resultats

Nota informativa 22-01. Determinació de COT (Carboni Orgànic Total) en aigües de consum humà

Notes informativesMaterials divulgatius

Nota informativa 22-02. Determinació d’Alcaloides Pirrolicidínics en te i infusions per HPLC-MS/MS

Notes informativesMaterials divulgatius

Nota informativa 21-07. Determinació Qualitativa de Nitrosomioglobina en Tonyines

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius

Nota informativa 21-06. Determinació de Glifosat i AMPA en aigües

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius

Nota informativa 21-05. Determinació de citrinina en suplements alimentosos

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius

Nota informativa 21-04. Determinació d’àcid Erúcic en aliments

LaboratoriNotes informativesMaterials divulgatius