Resultats

Enquesta a professionals sobre el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona

Etapes de la vidaAdultesaMaterials de suport i referència

Qüestionari sobre el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona a professionals

Etapes de la vidaAdultesaMaterials de suport i referència

Guia d’orientació per reunions informatives del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona

Etapes de la vidaAdultesaMaterials de suport i referència

Pòster informatiu del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona per dones immigrants

Etapes de la vidaAdultesaMaterials de suport i referència

Pòster informatiu del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona

Etapes de la vidaAdultesaMaterials de suport i referència