Activitat del mosquit tigre a Barcelona. Mapa 2019-2020

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie invasora amb una fisonomia molt característica, és petit i negre, amb franges blanques al cos i una sola ratlla blanca que li recorre el cap i el tòrax. Es reprodueix principalment a zones urbanes aprofitant petits recipients que acumulen aigua. És un picador agressiu, vola baix i pica de dia. A més, pot transmetre malalties si es donen les condicions necessàries, conegudes com arbovirosis o causades per arbovirus.

El Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes de l’Agència de Salut Pública de Barcelona identifica cada any els focus de cria del mosquit tigre a la via pública que determinen el pla d’acció pel monitoratge de l’espècie. La recollida sistemàtica de dades provinents de diferents fonts d’informació (inspeccions entomològiques i seguiments d’incidències, inspeccions entomològiques dels casos d’arbovirosis, inspeccions i seguiments de les zones de risc, revisió de trampes de captura ubicades a la ciutat, etc.) permet elaborar un mapa d’activitat dels mosquits a la ciutat.

El mapa d’activitat permet identificar les zones problemàtiques on previsiblement l’any següent, degut a la seva biologia, hi haurà més presència de mosquits, de manera que aquest fet ens permet elaborar aquest nou mapa de zones de risc amb l’objectiu d’anticipar-se a la proliferació de mosquits fent un seguiment proactiu i aplicant mesures preventives. En la campanya anterior més d’un 80% de l’activitat es va registrar en les zones de vigilància determinades.

Enguany, s’ha elaborat un mapa en moviment en què es pot visualitzar la ubicació geogràfica de l’espècie i l’evolució temporal de la seva activitat durant l’any passat 2019, que permet determinar les 64 zones de risc de seguiment i d’aplicació de mesures de prevenció.

Segons els registres, els mesos amb una activitat més elevada són agost i setembre, aquesta comença a augmentar de manera significativa al juliol i inicia el descens a l’octubre. Les zones on s’observa més activitat a la via pública corresponen a aquells indrets on es poden trobar diferents elements de risc que poden acumular aigua d’una manera estable i sense moviment (embornals sorrencs, embornals sifònics o fonts ornamentals), normalment són parcs urbans dels districtes de Sants Montjuïc, Les Corts, Sarrià – Sant Gervasi i Sant Martí.

Mapa de zones de risc 2020 i mapes d’activitat dels mosquits de 2019 

Mapa de zones de risc 2020

Mapa de zones de risc i activitat 2019

Mapa d’activitat per barris 2019

Mapa d’activitat 2019

Mapa d’activitat 2019