Llibre de Mortalitat 2016

El “Llibre de mortalitat”, amb dades de 2016, és un document interactiu i de consulta fàcil per a persones expertes.És un compendi d’indicadors de mortalitat i esperança de vida a Barcelona, on es poden visualitzar les taules de dades per categories, i també per districtes. Estan disponibles dades de les causes de mortalitat registrades, de mortalitat prematura, de la que és evitable, de la que es produeix en l’edad perinatal així com la mortalitat infantil a la ciutat. En l’aplicatiu hi ha l’esperança de vida de la ciutadania de Barcelona, amb un complet rang de detall.

Aquesta informació es pot trobar a: