Resultats

Obsrvatori 2005. Annex

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2004. Annex

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2004

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2003 Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil (gener de 2004). Periode de referència: any 2003

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2002 Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil 2002. Periode de referència: any 2002

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 1999-2000 Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil 2000. Periode de referència: any 1999-2000

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes