Resultats

La satisfacció dels usuaris dels centres assistencials de drogodependències de Barcelona, 2012

DrogodependènciesTractament a adultsInformes

De marxa fent esport . Informe 2010-11

Viure amb salutPrevenció de les addiccionsDrogodependènciesPrevencióInformes

Observatori 2009. Annex

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2009. Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2008. Annex

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes

Observatori 2008. Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes