Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2015

L’Informe de Salut de Barcelona presenta els determinants de la salut i l’estat de salut de la ciutadania, i les desigualtats en salut als barris de la ciutat, essent una eina bàsica per al monitoratge i el disseny de polítiques de promoció de la salut. Enguany destaca l’aprofundiment en l’impacte de la contaminació atmosfèrica en la salut i l’ampliació de la informació sobre determinants de la salut com l’habitatge, la mobilitat o el soroll, i la incorporació per primer cop d’indicadors de qualitat, d’ús per districtes i de privatització en l’apartat de serveis sanitaris.

L’Informe de Salut de Barcelona de 2015 està disponible en Lectura Fàcil.

Aquesta informació es pot trobar a: