Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2012: annexes