Resultats

Llibre de Mortalitat 2016

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2015

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2014

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2013

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2012

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2011

Informació de la mortalitatIndicadors