Resultats

Llibre de Mortalitat 2018

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2017

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2016

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2015

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2014

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2013

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors