Impacte en salut de l’episodi PM10. Abril 18

Per primera vegada, l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha fet un càlcul de l’impacte sobre la salut d’un episodi de contaminació atmosfèrica. La Generalitat de Catalunya va declarar el 25 d’abril de 2018 un episodi per PM10 a la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric que inclou la ciutat de Barcelona. S’ha calculat la mortalitat a curt termini atribuïble a l’excés de PM10 a la ciutat durant aquest episodi.

Aquesta informació es pot trobar a: