La grip a Barcelona, 2016-17

Vigilància i control de la grip i altres virus respiratoris.
Informe de conclusió de la temporada gripal 2016-17.