Enquesta de salut de Barcelona 2011. Resultats detallats

Aquesta informació es pot trobar a: