Enquesta de salut de Barcelona 2006. Resultats detallats

Aquesta informació es pot trobar a: