Enquesta de salut 2016. Qüestionari general (població de 15 anys i més)

Aquesta informació es pot trobar a: