Enquesta de salut 2006. Resultats detallats: Ciutat Vella

Aquesta informació es pot trobar a: