Enquesta de salut de Barcelona 2000-01. Resultats principals

Aquesta informació es pot trobar a: