Col·lisions de trànsit i persones lesionades a Barcelona, 2017

En aquest informe es presenta informació sobre les col·lisions i les persones lesionades per trànsit a Barcelona l’any 2017, així com la seva evolució en el període 2002-2017, a partir de l’anàlisi del Registre d’Accidents i Víctimes de Guàrdia Urbana de Barcelona.
Es presenten també indicadors usant diferents mesures d’exposició´ o, com el nombre d’habitants, de vehicles censats, de quilòmetres de via, de quilòmetres recorreguts per vehicles a motor, desplaçaments que realitzen les persones i d’hores que hi inverteixen en els seus desplaçaments