Barcelona Salut als Barris. Memòria 2019

Aquesta quarta memòria de Barcelona Salut als Barris (BSaB) presenta els resultats del treball de salut comunitària realitzat durant l’any 2019, en els 25 barris de la ciutat on l’estratègia està present. S’han dut a terme 195 intervencions, on han participat 14.297 persones, un 3,6% de les persones que viuen en aquests territoris: 332 famílies a través del programa d’habilitats familiars i altres intervencions realitzades per a famílies, 9.464 nois i noies en els programes de promoció de la salut a les escoles, 132 nens i nenes i 2.323 joves en els programes de lleure saludable i de promoció de la salut afectiu-sexual, 976 adults en intervencions dirigides a millorar la seva qualitat de vida, tant física com mental, i 1.070 persones grans en diferents programes d’envelliment actiu.

A més es va finalitzar el diagnòstic de salut dels barris de la Guineueta i Canyelles, així com els re-diagnòstics de Les Roquetes i Bon Pastor i Baró de Viver i es va encetar el re-diagnòstic de la Barceloneta. Hem treballat conjuntament amb 470 agents per a identificar les necessitats en salut i dissenyar, implementar i avaluar programes per cobrir-les.

El moment d’elaboració d’aquesta memòria ha coincidit plenament amb la pandèmia de COVID-19, que ha trasbalsat la ciutat, com tantes altres ciutats i països. Aquest important fet ha pogut beneficiar-se de la trajectòria de treball comunitari a la ciutat, i també ens força a repensar conjuntament, en el mac d’unes noves necessitats, noves maneres de treballar comunitàriament. A la memòria del 2020 us explicarem com aquest fet ha impactat en l’acció comunitària en salut, però fins llavors, podeu consultar el que hem fet durant el 2019.

Llicència de Creative Commons
“Barcelona Salut als Barris. Memòria 2019” de l`Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2020/07/ASPB_barcelona-salut-barris-2019.pdf

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2018

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2017

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2016