Avaluació del Programa de detecció precoç del càncer de mama a Barcelona: 2017

Informe sobre les dades del Programa de detecció precoç del càncer de mama 2017.

Aquesta informació es pot trobar a: