Avaluació del Programa de detecció precoç del càncer de mama a Barcelona: 2016

Informe sobre les dades del Programa de detecció precoç del càncer de mama 2016.

Aquesta informació es pot trobar a: