Annexes al Manual de l’enquesta de salut 2006, amb els qüestionaris i els manuals dels entrevistadors i de codificació

Aquesta informació es pot trobar a: