Resultats

Recomanacions per a la realització d’estudis de contactes de malalts amb tuberculosi a Catalunya

EpidemiologiaMalalties transmissibles A-ZMaterials de suport i referència

Informe de la temporada gripal 2015-2016

EpidemiologiaMalalties transmissibles A-ZLa grip a BarcelonaInformes

Informe de la temporada gripal 2014-2015

EpidemiologiaMalalties transmissibles A-ZLa grip a BarcelonaInformes

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2013

EpidemiologiaMalalties transmissibles A-ZLa Salut en xifresLa salut a BarcelonaInformes

App Atrapa el mosquit tigre

EpidemiologiaMalalties transmissibles A-ZPlagues urbanesEspècies problemàtiques i recomanacionsVigilància i control de plagues ambientalsMaterials divulgatius

Butlletí SIDA 96

EpidemiologiaMalalties transmissibles A-ZIndicadors