Resultats

La grip a Barcelona 2018-2019

EpidemiologiaMalalties transmissibles A-ZLa grip a BarcelonaInformes

Calendari de setmanes epidemiològiques any 2020

EpidemiologiaMaterials per a la notificacióMaterials de suport i referència

Alerta amb el mosquit tigre!

EpidemiologiaMalalties transmissibles A-ZPlagues urbanesEspècies problemàtiques i recomanacionsVigilància i control de plagues ambientalsMaterials divulgatius

La grip a Barcelona 2017-2018

EpidemiologiaMalalties transmissibles A-ZLa grip a BarcelonaInformes

La Tuberculosi a Barcelona, 2016

EpidemiologiaMalalties transmissibles A-ZInformes

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2015

EpidemiologiaMalalties transmissibles A-ZLa Salut en xifresLa salut a BarcelonaInformes