Resultats

Valoració de la Formació de Programes de Promoció de la Salut a l’Escola 2021

_

Valoració del Taller: Programa Parlem-ne no et tallis!

_

Menjadors escolars més sans i sostenibles. Proposta metodològica i recursos

Viure amb salutAlimentacióMenjadors escolars més sans i sosteniblesMaterials de suport i referència

Menjadors escolars més sans i sostenibles. Fitxes tècniques

Viure amb salutAlimentacióMenjadors escolars més sans i sosteniblesMaterials de suport i referència

Servei de prova ràpida del VIH, Sífilis i Hepatitis C

_