N:      Defuncions
%:     Mortalitat proporcional
TX:    Taxa de mortalitat per 1.000 naixementsBarcelona 2014. Mortalitat perinatal segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes (estadístiques internacionals >=1000 gr. ó >=28 setmanes).
Causa DefuncióN_T%_TTX_TN_H%_HTX_HN_D%_DTX_D
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal        26     100.0       1.9        14     100.0       1.9        12     100.0       1.8
  Complicacions de l'embaràs         000         000000
  Complicacions de la placenta, cordó umbilical i membranes         5      19.2       0.4         1       7.1       0.1         4      33.3       0.6
  Trastorns relacionats amb la gestació         1       3.8       0.1         1       7.1       0.1         000
  Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal         000         000         000
  Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat         1       3.8       0.1         000         1       8.3       0.1
  Resta de trastorns del període perinatal        19      73.1       1.4        12      85.7       1.7         7      58.3       1.0
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques000000000
  Malformacions congènites del sistema nerviós000000000
  Malformacions congènites del sistema circulatori000000000
  Resta de malformacions congènites000000000
Resta de causes000000000
  No especificada000000000
TOTAL        26     100.0       1.9        14     100.0       1.9        12     100.0       1.8Barcelona 2014. Mortalitat perinatal segons dades del naixement en ambdós sexes, nens i nenes (estadístiques internacionals >=1000 gr. ó >=28 setmanes).
TipusN_TTX_TN_HTX_HN_DTX_D
Nascut Mort        23       1.6        13       1.8        10       1.5
Nascut Viu         3       0.2         1       0.1         2       0.3
Set.Gest [<=27]         00         00         00
Set.Gest [28-31]         2      27.0         1      27.0         1      27.0
Set.Gest [32-36]        14      17.1         8      19.2         6      14.9
Set.Gest [37 o més]        10       0.9         5       0.9         5       0.9
Set.Gest NC         0-         0-         0-
Pes [1000-1500)         2      27.8         2      52.6         00
Pes [1500-2000)         6      28.2         3      33.0         3      24.6
Pes [2000-2500)        10      13.8         6      19.0         4       9.8
Pes [2500-3000)         4       1.5         3       2.5         1       0.7
Pes [3000-3500)         4       0.8         00         4       1.5
Pes [3500 o més]         00         00         00
Pes NC         0-         0-         0-
Edat mare [<=17]         00         00         00
Edat mare [18-24]         2       2.3         1       2.2         1       2.5
Edat mare [25-29]         4       1.9         2       1.8         2       2.0
Edat mare [30-34]         4       0.8         1       0.4         3       1.3
Edat mare [35 o més]        13       2.1         8       2.5         5       1.7
Edat mare NC         3-         2-         1-
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
Barcelona 2014. Mortalitat perinatal segons districte en ambdós sexes, nens i nenes (estadístiques internacionals >=1000 gr. ó >=28 setmanes).
DistricteN_TTX_TN_HTX_HN_DTX_D
01-Ciutat Vella         1       1.3         00         1       2.6
02-Eixample         2       0.9         2       1.8         00
03-Sants-Montjuïc         3       2.0         1       1.2         2       2.8
04-Les Corts         2       3.2         1       3.2         1       3.2
05-Sarrià-Sant Gervasi         1       0.8         00         1       1.7
07-Horta-Guinardó         2       1.5         1       1.5         1       1.6
08-Nou Barris         4       3.0         3       4.3         1       1.6
09-Sant Andreu         6       4.6         2       2.8         4       6.6
10-Sant Martí         4       1.9         3       2.8         1       1.0
-9-No Especificat         1       1.7         1       3.0         00
TOTAL-Barcelona        26       1.9        14       1.9        12       1.8