N:      Defuncions
%:     Mortalitat proporcional
TX:    Taxa de mortalitat per 1.000 nascuts viusBarcelona 2014. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa DefuncióN_T%_TTX_TN_H%_HTX_HN_D%_DTX_D
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal        21      77.8       1.5        11      73.3       1.5        10      83.3       1.5
  Trastorns relacionats amb la gestació         4      14.8       0.3         4      26.7       0.6000
  Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal         5      18.5       0.4         2      13.3       0.3         3      25.0       0.4
  Infeccions del període perinatal         1       3.7       0.1000         1       8.3       0.1
  Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat         5      18.5       0.4         2      13.3       0.3         3      25.0       0.4
  Resta de trastorns del període perinatal         6      22.2       0.4         3      20.0       0.4         3      25.0       0.4
XV. Malformacions congènites         4      14.8       0.3         3      20.0       0.4         1       8.3       0.1
  Malformacions congènites del sistema nerviós         3      11.1       0.2         2      13.3       0.3         1       8.3       0.1
  Malformacions congènites del sistema circulatori         1       3.7       0.1         1       6.7       0.1         000
  Resta de malformacions congènites         000         000         000
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups         2       7.4       0.1         1       6.7       0.1         1       8.3       0.1
  Mort sobtada infantil         2       7.4       0.1         1       6.7       0.1         1       8.3       0.1
  Resta de símptomes i signes anormals         000         000         000
Resta de causes         000         000         000
  No especificada000000000
TOTAL        27     100.0       1.9        15     100.0       2.1        12     100.0       1.8Barcelona 2014. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa DefuncióN_T%_TTX_TN_H%_HTX_HN_D%_DTX_D
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal        17      94.4       1.2        11     100.0       1.5         6      85.7       0.9
  Trastorns relacionats amb la gestació         4      22.2       0.3         4      36.4       0.6000
  Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal         3      16.7       0.2         2      18.2       0.3         1      14.3       0.1
  Infeccions del període perinatal         000000         000
  Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat         5      27.8       0.4         2      18.2       0.3         3      42.9       0.4
  Resta de trastorns del període perinatal         5      27.8       0.4         3      27.3       0.4         2      28.6       0.3
XV. Malformacions congènites         1       5.6       0.1         000         1      14.3       0.1
  Malformacions congènites del sistema nerviós         1       5.6       0.1         000         1      14.3       0.1
  Malformacions congènites del sistema circulatori         000         000         000
  Resta de malformacions congènites         000         000         000
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups         000         000         000
  Mort sobtada infantil         000         000         000
  Resta de símptomes i signes anormals         000         000         000
Resta de causes         000         000         000
  No especificada000000000
TOTAL        18     100.0       1.3        11     100.0       1.5         7     100.0       1.0Barcelona 2014. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons causes de defunció en ambdós sexes, nens i nenes.
Causa DefuncióN_T%_TTX_TN_H%_HTX_HN_D%_DTX_D
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal         4      44.4       0.3         000         4      80.0       0.6
  Trastorns relacionats amb la gestació         000         000000
  Trastorns respiratoris i cardiovasculars del període perinatal         2      22.2       0.1         000         2      40.0       0.3
  Infeccions del període perinatal         1      11.1       0.1000         1      20.0       0.1
  Trastorns hemorràgics i hematològics del nounat         000         000         000
  Resta de trastorns del període perinatal         1      11.1       0.1         000         1      20.0       0.1
XV. Malformacions congènites         3      33.3       0.2         3      75.0       0.4         000
  Malformacions congènites del sistema nerviós         2      22.2       0.1         2      50.0       0.3         000
  Malformacions congènites del sistema circulatori         1      11.1       0.1         1      25.0       0.1         000
  Resta de malformacions congènites         000         000         000
XVI. Símptomes, signes i troballes anormals no classificades en altres grups         2      22.2       0.1         1      25.0       0.1         1      20.0       0.1
  Mort sobtada infantil         2      22.2       0.1         1      25.0       0.1         1      20.0       0.1
  Resta de símptomes i signes anormals         000         000         000
Resta de causes         000         000         000
  No especificada000000000
TOTAL         9     100.0       0.6         4     100.0       0.6         5     100.0       0.7
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
Barcelona 2014. Mortalitat infantil (0 a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
DistricteN_T%_TTX_TN_H%_HTX_HN_D%_DTX_D
01 - Ciutat Vella         3      11.1       3.8         000         3      25.0       7.7
02 - Eixample         3      11.1       1.4         3      20.0       2.7         000
03 - Sants-Montjuïc         3      11.1       2.0         1       6.7       1.2         2      16.7       2.8
04 - Les Corts         000         000         000
05 - Sarrià-Sant Gervasi         4      14.8       3.2         3      20.0       4.7         1       8.3       1.7
06 - Gràcia         3      11.1       2.8         1       6.7       1.8         2      16.7       3.9
07 - Horta-Guinardó         2       7.4       1.5         2      13.3       3.0         000
08 - Nou Barris         5      18.5       3.7         3      20.0       4.3         2      16.7       3.1
09 - Sant Andreu         1       3.7       0.8         1       6.7       1.4         000
10 - Sant Martí         1       3.7       0.5         1       6.7       0.9         000
-9 - No Especificat         2       7.4       3.4         000         2      16.7       7.8
TOTAL - Barcelona        27     100.0       1.9        15     100.0       2.1        12     100.0       1.8Barcelona 2014. Mortalitat neonatal (0 a 28 dies) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
DistricteN_T%_TTX_TN_H%_HTX_HN_D%_DTX_D
01 - Ciutat Vella         1       5.6       1.3         000         1      14.3       2.6
02 - Eixample         3      16.7       1.4         3      27.3       2.7         000
03 - Sants-Montjuïc         3      16.7       2.0         1       9.1       1.2         2      28.6       2.8
04 - Les Corts         000         000         000
05 - Sarrià-Sant Gervasi         4      22.2       3.2         3      27.3       4.7         1      14.3       1.7
06 - Gràcia         1       5.6       0.9         000         1      14.3       1.9
07 - Horta-Guinardó         1       5.6       0.8         1       9.1       1.5         000
08 - Nou Barris         3      16.7       2.2         2      18.2       2.9         1      14.3       1.6
09 - Sant Andreu         1       5.6       0.8         1       9.1       1.4         000
10 - Sant Martí         000         000         000
-9 - No Especificat         1       5.6       1.7         000         1      14.3       3.9
TOTAL - Barcelona        18     100.0       1.3        11     100.0       1.5         7     100.0       1.0Barcelona 2014. Mortalitat postneonatal (28 dies a 1 any) segons districte en ambdós sexes, nens i nenes.
DistricteN_T%_TTX_TN_H%_HTX_HN_D%_DTX_D
01 - Ciutat Vella         2      22.2       2.6         000         2      40.0       5.1
02 - Eixample         000         000         000
03 - Sants-Montjuïc         000         000         000
04 - Les Corts         000         000         000
05 - Sarrià-Sant Gervasi         000         000         000
06 - Gràcia         2      22.2       1.9         1      25.0       1.8         1      20.0       1.9
07 - Horta-Guinardó         1      11.1       0.8         1      25.0       1.5         000
08 - Nou Barris         2      22.2       1.5         1      25.0       1.4         1      20.0       1.6
09 - Sant Andreu         000         000         000
10 - Sant Martí         1      11.1       0.5         1      25.0       0.9         000
-9 - No Especificat         1      11.1       1.7         000         1      20.0       3.9
TOTAL - Barcelona         9     100.0       0.6         4     100.0       0.6         5     100.0       0.7