N:        Defuncions
%:       Mortalitat proporcional
TX:       Taxa de mortalitat específica per 100.000 habitants
TEM:    Taxa de mortalitat estandarditzada per edat per 100.000 habitants
RMC:   Raó de mortalitat comparativa
IC95%: Interval de confiança al 95%Barcelona 2014, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa DefuncióEdatN%TXTEM
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats       602      29.9      37.3      37.3
  Tuberculosi i seqüeles0-74         7       0.3       0.5       0.5
  Tumor maligne de pell0-74        26       1.3       1.8       1.8
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74        20       1.0       1.4       1.4
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-74         3       0.1       0.2       0.2
  Malaltia de Hodgkin0-74         4       0.2       0.3       0.3
  Leucèmia0-44        10       0.5       1.2       1.2
  Anèmies carencials0-740000
  Trastorns de la glàndula tiroide0-74         3       0.1       0.2       0.2
  Diabetis0-49         2       0.1       0.2       0.2
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-74         3       0.1       0.2       0.2
  Malalties hipertensives0-74        26       1.3       1.8       1.8
  Malalties isquèmiques del cor0-74       272      13.5      19.0      19.0
  Malalties cerebrovasculars0-74       133       6.6       9.3       9.3
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74        39       1.9       2.7       2.7
 Asma0-44         1       0.0       0.1       0.1
  Úlceres pèptiques0-74         5       0.2       0.4       0.4
  Malalties de l'apèndix0-74         1       0.0       0.1       0.1
  Hèrnia abdominal0-74         6       0.3       0.4       0.4
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-74         6       0.3       0.4       0.4
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74         1       0.0       0.1       0.1
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats0000
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats        24       1.2       1.5       1.5
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-74         4       0.2       0.3       0.3
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats         6       0.3       0.4       0.4
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats       141       7.0       8.7       8.7
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74        12       0.6       0.8       0.8
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74       126       6.3       8.8       8.8
  Malalties vacunables0-74         3       0.1       0.2       0.2
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats       762      37.8      47.2      47.2
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74       506      25.1      35.4      35.4
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74        26       1.3       1.8       1.8
  Sida i VIH+Totes les edats        20       1.0       1.2       1.2
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats        54       2.7       3.3       3.3
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats        33       1.6       2.0       2.0
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats       118       5.9       7.3       7.3
  HomicidisTotes les edats         5       0.2       0.3       0.3
  Resta de causes externesTotes les edats       509      25.3      31.6      31.6
TOTALTotes les edats      2014     100.0     124.8     124.8Barcelona 2014, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa DefuncióEdatN%TXTEM
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats       416      34.8      54.4      56.5
  Tuberculosi i seqüeles0-74         4       0.3       0.6       0.6
  Tumor maligne de pell0-74        17       1.4       2.4       2.6
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-74         3       0.3       0.4       0.5
  Malaltia de Hodgkin0-74         4       0.3       0.6       0.6
  Leucèmia0-44         5       0.4       1.2       1.1
  Anèmies carencials0-740000
  Trastorns de la glàndula tiroide0-74         1       0.1       0.1       0.2
  Diabetis0-49         1       0.1       0.2       0.2
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-74         2       0.2       0.3       0.3
  Malalties hipertensives0-74        18       1.5       2.6       2.8
  Malalties isquèmiques del cor0-74       226      18.9      32.4      35.0
  Malalties cerebrovasculars0-74        79       6.6      11.3      12.1
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74        27       2.3       3.9       4.2
 Asma0-440000
  Úlceres pèptiques0-74         2       0.2       0.3       0.3
  Malalties de l'apèndix0-74         1       0.1       0.1       0.2
  Hèrnia abdominal0-74         4       0.3       0.6       0.6
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-74         4       0.3       0.6       0.6
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74         1       0.1       0.1       0.2
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats0000
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats        13       1.1       1.7       1.6
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-74         2       0.2       0.3       0.3
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats         2       0.2       0.3       0.3
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats         2       0.2       0.3       0.2
  Malalties vacunables0-74         2       0.2       0.3       0.3
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats       571      47.8      74.7      78.4
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74       389      32.6      55.7      60.4
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74        21       1.8       3.0       3.2
  Sida i VIH+Totes les edats        13       1.1       1.7       1.7
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats        40       3.3       5.2       5.5
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats        25       2.1       3.3       3.1
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats        81       6.8      10.6      11.5
  HomicidisTotes les edats         2       0.2       0.3       0.3
  Resta de causes externesTotes les edats       206      17.2      26.9      40.5
TOTALTotes les edats      1195     100.0     156.3     175.6Barcelona 2014, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció.
Causa DefuncióEdatN%TXTEM
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats       186      22.7      21.9      21.3
  Tuberculosi i seqüeles0-74         3       0.4       0.4       0.4
  Tumor maligne de pell0-74         9       1.1       1.2       1.2
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74        20       2.4       2.7       2.6
  Malaltia de Hodgkin0-740000
  Leucèmia0-44         5       0.6       1.2       1.2
  Anèmies carencials0-740000
  Trastorns de la glàndula tiroide0-74         2       0.2       0.3       0.3
  Diabetis0-49         1       0.1       0.2       0.2
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-74         1       0.1       0.1       0.1
  Malalties hipertensives0-74         8       1.0       1.1       1.0
  Malalties isquèmiques del cor0-74        46       5.6       6.3       5.8
  Malalties cerebrovasculars0-74        54       6.6       7.4       6.9
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74        12       1.5       1.6       1.5
 Asma0-44         1       0.1       0.2       0.2
  Úlceres pèptiques0-74         3       0.4       0.4       0.4
  Malalties de l'apèndix0-740000
  Hèrnia abdominal0-74         2       0.2       0.3       0.3
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-74         2       0.2       0.3       0.3
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74----
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats0000
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats        11       1.3       1.3       1.4
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-74         2       0.2       0.3       0.3
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats         4       0.5       0.5       0.4
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats       139      17.0      16.4      16.1
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74        12       1.5       1.6       1.6
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74       126      15.4      17.3      16.4
  Malalties vacunables0-74         1       0.1       0.1       0.1
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats       191      23.3      22.5      21.8
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74       117      14.3      16.0      15.1
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         5       0.6       0.7       0.7
  Sida i VIH+Totes les edats         7       0.9       0.8       0.8
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats        14       1.7       1.6       1.5
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         8       1.0       0.9       0.9
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats        37       4.5       4.4       4.2
  HomicidisTotes les edats         3       0.4       0.4       0.3
  Resta de causes externesTotes les edats       303      37.0      35.7      27.6
TOTALTotes les edats       819     100.0      96.5      86.8
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        55      39.3      53.8      72.4     193.9[     148.2,     253.8]
  Tuberculosi i seqüeles0-74         2       1.4       2.1       2.5     504.5[     146.4,    1738.8]
  Tumor maligne de pell0-74         1       0.7       1.1       1.8      96.9[      17.1,     549.7]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         1       0.7       1.1       1.2      88.3[      15.6,     500.7]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         2       1.4       2.1       3.0     163.5[      47.1,     567.4]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        27      19.3      28.7      41.5     217.8[     155.1,     305.8]
  Malalties cerebrovasculars0-74        12       8.6      12.8      17.8     191.3[     114.9,     318.4]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         4       2.9       4.3       5.8     213.0[      87.8,     516.8]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-74         2       1.4       2.1       3.5     828.2[     242.8,    2825.0]
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         4       2.9       3.9       4.2     279.3[     104.8,     744.2]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats         7       5.0       6.8       9.5     109.2[      51.7,     231.0]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74         1       0.7       1.1       1.6     192.9[      34.0,    1093.7]
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74         6       4.3       6.4       9.2     103.9[      50.7,     212.9]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        49      35.0      47.9      63.5     134.4[     101.0,     179.0]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        31      22.1      33.0      49.8     140.6[     102.7,     192.5]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         5       3.6       5.3       6.2     339.6[     155.5,     741.7]
  Sida i VIH+Totes les edats         2       1.4       2.0       2.2     176.6[      44.2,     706.1]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         1       0.7       1.0       1.5      46.0[       6.5,     326.7]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         2       1.4       2.0       1.9      93.1[      23.3,     372.1]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         7       5.0       6.8       6.9      94.1[      43.1,     205.5]
  HomicidisTotes les edats         1       0.7       1.0       1.4     456.7[      64.3,    3242.1]
  Resta de causes externesTotes les edats        29      20.7      28.4      38.4     121.7[      84.4,     175.5]
TOTALTotes les edats       140     100.0     136.9     183.8     147.2[     124.4,     174.2]Districte 1, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        37      42.0      68.6      97.4     172.3[     123.5,     240.4]
  Tuberculosi i seqüeles0-74         1       1.1       2.0       1.9     315.6[      55.7,    1789.7]
  Tumor maligne de pell0-74         1       1.1       2.0       3.7     141.7[      25.0,     803.5]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         1       1.1       2.0       2.3      81.0[      14.3,     459.2]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        19      21.6      37.2      60.1     171.9[     114.2,     258.8]
  Malalties cerebrovasculars0-74        10      11.4      19.6      28.1     232.8[     132.0,     410.7]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         3       3.4       5.9       7.8     185.8[      65.4,     527.5]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-74         1       1.1       2.0       3.8     604.8[     106.7,    3429.1]
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         1       1.1       1.9       2.1     131.5[      18.5,     933.4]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats00000-
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        37      42.0      68.6      96.4     123.0[      88.1,     171.8]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        25      28.4      48.9      82.9     137.4[      96.6,     195.3]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         4       4.5       7.8       9.1     286.2[     118.6,     690.2]
  Sida i VIH+Totes les edats         2       2.3       3.7       4.1     241.4[      60.4,     965.3]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats00000-
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         1       1.1       1.9       1.7      53.5[       7.5,     380.1]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         5       5.7       9.3       9.2      79.7[      30.7,     206.6]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        14      15.9      25.9      57.8     142.8[      81.0,     251.7]
TOTALTotes les edats        88     100.0     163.1     251.6     143.3[     114.6,     179.1]Districte 1, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        18      34.6      37.3      47.3     222.6[     139.8,     354.7]
  Tuberculosi i seqüeles0-74         1       1.9       2.3       2.9     726.3[     128.1,    4118.0]
  Tumor maligne de pell0-7400000-
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         1       1.9       2.3       2.7     103.6[      18.3,     587.6]
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         1       1.9       2.3       3.2     317.1[      55.9,    1797.9]
  Malalties isquèmiques del cor0-74         8      15.4      18.7      24.2     413.2[     222.9,     766.1]
  Malalties cerebrovasculars0-74         2       3.8       4.7       6.8      99.2[      29.1,     338.2]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         1       1.9       2.3       3.2     209.9[      37.0,    1190.3]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-74         1       1.9       2.3       3.2    1268.5[     223.7,    7192.4]
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74------
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         3       5.8       6.2       6.4     458.2[     147.8,    1420.6]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats         7      13.5      14.5      19.3     120.2[      57.1,     253.1]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74         1       1.9       2.3       3.3     204.2[      36.0,    1158.1]
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74         6      11.5      14.0      18.6     112.9[      55.4,     230.2]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        12      23.1      24.9      29.6     135.8[      76.5,     241.3]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74         6      11.5      14.0      18.4     121.8[      59.9,     247.9]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         1       1.9       2.3       2.7     397.8[      70.1,    2255.3]
  Sida i VIH+Totes les edats00000-
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         1       1.9       2.1       2.8     183.3[      25.8,    1301.4]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         1       1.9       2.1       2.2     241.0[      33.9,    1710.6]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         2       3.8       4.1       3.7      88.2[      20.7,     375.1]
  HomicidisTotes les edats         1       1.9       2.1       2.2     641.5[      90.4,    4554.0]
  Resta de causes externesTotes les edats        15      28.8      31.1      29.3     105.9[      63.2,     177.3]
TOTALTotes les edats        52     100.0     107.7     125.6     144.7[     109.7,     190.9]Districte 2, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        79      21.8      29.8      29.7      79.5[      63.7,      99.1]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-74         3       0.8       1.3       1.3      69.4[      25.4,     189.2]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         4       1.1       1.7       1.7     119.6[      50.2,     284.8]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-74         1       0.3       0.4       0.4     204.4[      36.0,    1158.7]
  Malaltia de Hodgkin0-74         1       0.3       0.4       0.4     153.7[      27.1,     871.6]
  Leucèmia0-44         1       0.3       0.7       0.8      68.9[      24.5,     194.0]
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-74         1       0.3       0.4       0.4     193.4[      34.1,    1096.8]
  Malalties hipertensives0-74         8       2.2       3.4       3.4     186.2[     100.8,     344.0]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        36       9.9      15.5      15.2      79.8[      59.7,     106.5]
  Malalties cerebrovasculars0-74        14       3.9       6.0       6.0      64.7[      40.7,     102.9]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         4       1.1       1.7       1.7      62.0[      26.0,     147.6]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-74         2       0.6       0.9       0.8     198.9[      58.3,     678.7]
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         3       0.8       1.1       1.2      82.9[      26.7,     257.1]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats         1       0.3       0.4       0.3      68.5[       9.6,     486.2]
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats        32       8.8      12.1      12.0     137.7[      97.4,     194.8]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74         4       1.1       1.7       1.7     204.2[      85.7,     486.4]
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74        28       7.7      12.0      11.9     134.7[      97.0,     187.0]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats       138      38.1      52.0      51.1     108.2[      91.6,     127.9]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        93      25.7      39.9      39.3     110.8[      92.5,     132.6]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         2       0.6       0.9       0.8      45.7[      13.4,     155.8]
  Sida i VIH+Totes les edats         2       0.6       0.8       0.7      58.0[      14.5,     232.4]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         8       2.2       3.0       3.0      90.8[      45.3,     181.9]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         6       1.7       2.3       2.2     107.5[      48.2,     239.8]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats        26       7.2       9.8       9.3     127.5[      86.7,     187.6]
  HomicidisTotes les edats         1       0.3       0.4       0.3     111.1[      15.7,     788.9]
  Resta de causes externesTotes les edats       113      31.2      42.6      36.0     114.2[      94.9,     137.5]
TOTALTotes les edats       362     100.0     136.4     128.8     103.2[      93.1,     114.5]Districte 2, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        57      29.2      46.4      47.9      84.7[      65.3,     109.9]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-74         3       1.5       2.7       2.7     105.2[      38.4,     288.0]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-74         1       0.5       0.9       1.0     215.7[      38.0,    1223.2]
  Malaltia de Hodgkin0-74         1       0.5       0.9       1.0     164.8[      29.1,     934.2]
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-74         1       0.5       0.9       0.9     310.6[      54.8,    1760.9]
  Malalties hipertensives0-74         5       2.6       4.5       4.8     171.2[      78.7,     372.3]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        29      14.9      25.9      27.6      78.8[      57.1,     108.8]
  Malalties cerebrovasculars0-74        11       5.6       9.8      10.4      85.9[      50.9,     145.1]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         1       0.5       0.9       1.0      24.2[       4.3,     137.1]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-74         2       1.0       1.8       1.9     299.5[      87.7,    1022.5]
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         3       1.5       2.4       2.5     160.5[      51.8,     497.6]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats00000-
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        91      46.7      74.0      76.3      97.4[      79.2,     119.7]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        63      32.3      56.2      60.4     100.0[      80.4,     124.5]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         2       1.0       1.8       1.8      57.6[      16.9,     196.6]
  Sida i VIH+Totes les edats         1       0.5       0.8       0.7      41.4[       5.8,     294.1]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         6       3.1       4.9       4.8      87.1[      39.0,     194.2]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         4       2.1       3.3       3.0      97.6[      36.6,     260.6]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats        15       7.7      12.2      12.7     110.0[      65.6,     184.4]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        47      24.1      38.2      51.1     126.2[      94.6,     168.5]
TOTALTotes les edats       195     100.0     158.6     175.3      99.8[      86.6,     115.1]Districte 2, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        22      13.2      15.5      14.5      68.0[      44.6,     103.7]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-7400000-
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         4       2.4       3.3       3.0     115.0[      48.3,     273.9]
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-44         1       0.6       1.5       1.7     142.5[      50.6,     401.0]
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         3       1.8       2.5       2.3     225.6[      82.8,     614.6]
  Malalties isquèmiques del cor0-74         7       4.2       5.8       5.2      88.8[      46.1,     171.0]
  Malalties cerebrovasculars0-74         3       1.8       2.5       2.2      32.5[      11.9,      88.6]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         3       1.8       2.5       2.3     148.8[      54.6,     405.3]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74------
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats00000-
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats         1       0.6       0.7       0.3      83.3[      11.7,     591.3]
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats        32      19.2      22.5      22.3     139.0[      98.2,     196.8]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74         4       2.4       3.3       3.3     207.1[      86.8,     494.0]
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74        28      16.8      23.2      21.9     133.4[      96.0,     185.4]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        47      28.1      33.0      31.1     142.8[     107.1,     190.4]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        30      18.0      24.8      22.7     150.4[     109.5,     206.5]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-7400000-
  Sida i VIH+Totes les edats         1       0.6       0.7       0.7      82.4[      11.6,     584.8]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         2       1.2       1.4       1.5      96.6[      23.8,     392.3]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         2       1.2       1.4       1.1     121.8[      29.8,     497.2]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats        11       6.6       7.7       7.0     168.4[      92.4,     307.1]
  HomicidisTotes les edats         1       0.6       0.7       0.7     198.0[      27.9,    1405.3]
  Resta de causes externesTotes les edats        66      39.5      46.4      29.1     105.2[      82.2,     134.6]
TOTALTotes les edats       167     100.0     117.3      97.0     111.8[      95.7,     130.7]Districte 3, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        64      29.9      35.1      36.3      97.2[      76.1,     124.3]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-74         3       1.4       1.8       1.9     102.1[      37.5,     278.3]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-7400000-
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         2       0.9       1.2       1.3      73.9[      21.7,     252.1]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        29      13.6      17.8      18.6      97.9[      70.9,     135.1]
  Malalties cerebrovasculars0-74        18       8.4      11.1      11.4     122.8[      81.5,     184.9]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         6       2.8       3.7       3.9     144.5[      71.1,     293.5]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-74         1       0.5       0.6       0.6     174.2[      30.7,     987.8]
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         4       1.9       2.2       2.2     148.4[      55.7,     395.6]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats         1       0.5       0.5       0.6     158.2[      22.3,    1123.1]
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats        15       7.0       8.2       8.4      96.2[      58.0,     159.7]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74         1       0.5       0.6       0.6      71.7[      12.6,     406.6]
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74        14       6.5       8.6       8.9     100.8[      63.4,     160.4]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        79      36.9      43.4      44.4      94.0[      75.4,     117.3]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        54      25.2      33.2      34.7      97.9[      77.3,     124.0]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         2       0.9       1.2       1.2      65.3[      19.1,     222.8]
  Sida i VIH+Totes les edats         5       2.3       2.7       2.7     221.2[      92.0,     531.8]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         7       3.3       3.8       3.8     112.7[      53.7,     236.6]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         3       1.4       1.6       1.6      79.5[      25.6,     246.5]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         8       3.7       4.4       4.5      61.9[      30.9,     124.2]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        56      26.2      30.7      34.1     108.1[      83.1,     140.6]
TOTALTotes les edats       214     100.0     117.5     123.2      98.7[      86.3,     112.9]Districte 3, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        45      34.9      51.5      55.7      98.5[      73.5,     132.1]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-74         1       0.8       1.2       1.5      56.2[       9.9,     318.7]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         2       1.6       2.5       3.0     105.8[      31.0,     360.9]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        23      17.8      28.6      32.2      92.1[      64.1,     132.4]
  Malalties cerebrovasculars0-74        12       9.3      14.9      16.1     133.6[      80.8,     221.0]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         5       3.9       6.2       7.4     174.6[      80.3,     379.6]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         1       0.8       1.1       1.0      65.4[       9.2,     464.4]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats         1       0.8       1.1       1.4     490.1[      69.0,    3479.3]
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats00000-
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        63      48.8      72.1      80.0     102.1[      78.9,     132.2]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        46      35.7      57.3      64.6     107.0[      82.8,     138.2]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         1       0.8       1.2       1.3      40.0[       7.1,     226.9]
  Sida i VIH+Totes les edats         3       2.3       3.4       3.5     210.9[      67.7,     656.6]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         7       5.4       8.0       8.3     151.3[      70.8,     323.0]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         2       1.6       2.3       2.1      68.1[      17.0,     272.1]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         4       3.1       4.6       7.7      66.7[      20.4,     217.7]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        21      16.3      24.0      44.6     110.3[      70.0,     173.8]
TOTALTotes les edats       129     100.0     147.5     180.3     102.7[      85.4,     123.5]Districte 3, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        19      22.4      20.0      20.3      95.3[      60.7,     149.5]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-74         2       2.4       2.4       2.3     193.9[      56.8,     661.7]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-7400000-
  Malalties isquèmiques del cor0-74         6       7.1       7.3       7.2     122.6[      60.4,     249.0]
  Malalties cerebrovasculars0-74         6       7.1       7.3       7.1     103.1[      50.8,     209.5]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         1       1.2       1.2       1.2      75.6[      13.3,     428.5]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-74         1       1.2       1.2       1.2     299.4[      52.8,    1697.4]
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74------
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         3       3.5       3.2       3.5     249.9[      80.6,     775.3]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats        15      17.6      15.8      15.9      98.7[      59.5,     163.8]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74         1       1.2       1.2       1.3      78.6[      13.9,     445.9]
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74        14      16.5      17.0      16.7     101.5[      63.8,     161.4]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        16      18.8      16.9      16.7      76.8[      47.0,     125.4]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74         8       9.4       9.7       9.5      62.9[      34.0,     116.2]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         1       1.2       1.2       1.1     165.2[      29.1,     936.9]
  Sida i VIH+Totes les edats         2       2.4       2.1       2.1     251.0[      62.8,    1003.6]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats00000-
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         1       1.2       1.1       1.1     114.8[      16.2,     815.1]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         4       4.7       4.2       4.2      99.6[      37.4,     265.6]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        35      41.2      36.9      32.1     116.1[      83.3,     162.0]
TOTALTotes les edats        85     100.0      89.7      85.0      97.9[      79.1,     121.2]Districte 4, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        28      30.8      34.3      28.8      77.0[      53.1,     111.9]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-74         2       2.2       2.8       2.7     147.8[      42.5,     513.6]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         1       1.1       1.4       1.1      79.1[      13.9,     448.3]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-44         1       1.1       2.5       2.3     194.3[      69.1,     546.8]
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-74         1       1.1       1.4       1.1     527.1[      93.0,    2988.6]
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         2       2.2       2.8       2.2     120.8[      35.4,     412.0]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        14      15.4      19.5      16.2      85.1[      53.4,     135.8]
  Malalties cerebrovasculars0-74         6       6.6       8.4       6.7      71.8[      35.4,     145.8]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-7400000-
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-74         1       1.1       1.4       1.1     318.3[      56.1,    1804.8]
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats00000-
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats         5       5.5       6.1       5.9      67.8[      27.8,     165.1]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74         1       1.1       1.4       1.1     131.8[      23.2,     747.1]
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74         4       4.4       5.6       5.6      63.3[      26.3,     152.5]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        33      36.3      40.4      35.4      75.0[      53.1,     105.8]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        23      25.3      32.1      26.6      75.1[      52.2,     108.1]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         1       1.1       1.4       1.3      69.6[      12.3,     394.8]
  Sida i VIH+Totes les edats00000-
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats00000-
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         1       1.1       1.2       1.5      71.6[      10.1,     508.1]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         8       8.8       9.8       9.3     126.9[      63.2,     254.8]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        25      27.5      30.6      28.6      90.8[      61.3,     134.4]
TOTALTotes les edats        91     100.0     111.5      98.7      79.1[      64.3,      97.3]Districte 4, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        18      34.0      47.3      40.7      72.0[      45.3,     114.4]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-74         1       1.9       2.9       2.5      96.9[      17.1,     549.5]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-44         1       1.9       5.0       4.6     401.7[     142.7,    1130.3]
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         2       3.8       5.9       4.9     174.2[      51.1,     594.1]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        12      22.6      35.1      30.9      88.3[      53.4,     146.0]
  Malalties cerebrovasculars0-74         2       3.8       5.9       4.9      40.8[      12.0,     139.3]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-7400000-
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats00000-
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats00000-
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        25      47.2      65.7      60.4      77.1[      51.9,     114.5]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        17      32.1      49.7      44.1      73.0[      47.8,     111.5]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         1       1.9       2.9       2.9      91.1[      16.1,     516.7]
  Sida i VIH+Totes les edats00000-
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats00000-
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         1       1.9       2.6       3.0      96.9[      13.7,     688.3]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         6      11.3      15.8      15.8     137.1[      61.2,     307.2]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        10      18.9      26.3      31.9      78.9[      41.2,     151.2]
TOTALTotes les edats        53     100.0     139.3     133.1      75.8[      57.4,      99.9]Districte 4, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        10      26.3      23.0      18.7      88.0[      47.1,     164.6]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-74         1       2.6       2.7       3.0     250.1[      44.1,    1418.1]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         1       2.6       2.7       2.0      76.5[      13.5,     433.9]
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-74         1       2.6       2.7       2.0     782.7[     138.0,    4438.0]
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-7400000-
  Malalties isquèmiques del cor0-74         2       5.3       5.3       4.0      68.8[      20.2,     234.6]
  Malalties cerebrovasculars0-74         4      10.5      10.7       8.1     118.3[      49.7,     281.6]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-7400000-
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-74         1       2.6       2.7       2.0     508.3[      89.6,    2882.0]
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74------
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats00000-
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats         5      13.2      11.5      11.0      68.6[      28.0,     168.2]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74         1       2.6       2.7       2.0     123.8[      21.8,     702.1]
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74         4      10.5      10.7      10.5      63.7[      26.3,     154.5]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats         8      21.1      18.4      16.1      73.8[      36.6,     149.0]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74         6      15.8      16.0      12.6      83.3[      40.9,     169.8]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-7400000-
  Sida i VIH+Totes les edats00000-
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats00000-
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats00000-
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         2       5.3       4.6       5.0     118.6[      29.5,     476.8]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        15      39.5      34.4      25.8      93.4[      56.1,     155.7]
TOTALTotes les edats        38     100.0      87.2      71.7      82.6[      59.8,     114.1]Districte 5, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        49      30.2      33.4      33.5      89.7[      67.8,     118.8]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-74         3       1.9       2.3       2.3     128.1[      47.1,     348.9]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         1       0.6       0.8       0.8      54.2[       9.6,     307.5]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-74         1       0.6       0.8       0.8     387.2[      68.3,    2195.4]
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-44         1       0.6       1.3       1.6     136.9[      48.6,     385.2]
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         4       2.5       3.1       3.0     164.7[      69.2,     392.3]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        14       8.6      10.8      10.8      56.9[      35.8,      90.5]
  Malalties cerebrovasculars0-74        14       8.6      10.8      10.8     115.8[      72.8,     184.1]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         4       2.5       3.1       3.0     111.3[      46.7,     265.1]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-74         1       0.6       0.8       0.7     211.7[      37.3,    1200.1]
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-74         1       0.6       0.8       0.8     188.0[      33.2,    1065.8]
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         4       2.5       2.7       2.5     169.4[      63.6,     451.3]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-74         1       0.6       0.8       0.9     327.2[      57.7,    1855.5]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats        13       8.0       8.9       9.1     103.7[      60.1,     178.7]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-7400000-
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74        13       8.0      10.0      10.2     116.0[      71.6,     187.9]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        54      33.3      36.8      37.0      78.3[      59.9,     102.3]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        39      24.1      30.0      30.1      84.8[      64.3,     112.0]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         1       0.6       0.8       0.8      43.4[       7.7,     246.0]
  Sida i VIH+Totes les edats         1       0.6       0.7       0.7      54.2[       7.6,     385.0]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         2       1.2       1.4       1.4      43.1[      10.3,     179.5]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         4       2.5       2.7       2.7     133.4[      49.3,     360.5]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         7       4.3       4.8       4.8      65.9[      31.2,     139.2]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        46      28.4      31.3      28.4      90.0[      67.3,     120.5]
TOTALTotes les edats       162     100.0     110.4     107.9      86.4[      74.0,     100.9]Districte 5, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        35      39.8      52.1      53.3      94.3[      67.7,     131.4]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-74         2       2.3       3.3       3.5     134.6[      39.4,     458.9]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-74         1       1.1       1.6       1.8     386.8[      68.2,    2193.3]
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         2       2.3       3.3       3.5     124.2[      36.4,     423.5]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        13      14.8      21.2      22.8      65.2[      40.3,     105.6]
  Malalties cerebrovasculars0-74         7       8.0      11.4      12.1      99.9[      51.8,     192.4]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         4       4.5       6.5       7.0     165.1[      69.3,     393.2]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-74         1       1.1       1.6       1.8     557.4[      98.3,    3160.5]
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-74         1       1.1       1.6       1.8     291.9[      51.5,    1655.3]
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         3       3.4       4.5       3.7     234.9[      75.8,     728.4]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-74         1       1.1       1.6       1.9     684.1[     120.7,    3879.1]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats00000-
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        35      39.8      52.1      56.4      71.9[      51.4,     100.7]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        24      27.3      39.2      42.0      69.6[      48.8,      99.1]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         1       1.1       1.6       1.8      57.9[      10.2,     328.6]
  Sida i VIH+Totes les edats00000-
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         1       1.1       1.5       2.0      37.1[       5.2,     263.4]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         3       3.4       4.5       4.3     139.5[      43.8,     444.5]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         6       6.8       8.9      11.2      96.8[      42.2,     222.0]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        18      20.5      26.8      36.7      90.6[      56.4,     145.5]
TOTALTotes les edats        88     100.0     130.9     146.4      83.3[      67.3,     103.2]Districte 5, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        14      18.9      17.6      17.7      83.2[      49.2,     140.7]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-74         1       1.4       1.5       1.4     120.5[      21.3,     683.3]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         1       1.4       1.5       1.4      54.1[       9.5,     306.6]
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-44         1       1.4       2.5       3.0     250.2[      88.9,     704.2]
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         2       2.7       2.9       2.7     265.8[      77.8,     907.8]
  Malalties isquèmiques del cor0-74         1       1.4       1.5       1.4      24.0[       4.2,     135.9]
  Malalties cerebrovasculars0-74         7       9.5      10.2       9.8     142.4[      73.8,     274.5]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-7400000-
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74------
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         1       1.4       1.3       1.3      92.2[      13.0,     654.8]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats        13      17.6      16.3      16.4     102.0[      59.1,     176.1]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-7400000-
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74        13      17.6      19.0      18.5     112.8[      69.6,     182.8]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        19      25.7      23.9      24.1     110.4[      70.3,     173.4]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        15      20.3      21.9      21.0     139.2[      88.9,     218.0]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-7400000-
  Sida i VIH+Totes les edats         1       1.4       1.3       1.2     147.1[      20.7,    1044.0]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         1       1.4       1.3       1.7     110.7[      15.6,     785.9]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         1       1.4       1.3       1.3     138.0[      19.4,     979.5]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         1       1.4       1.3       1.2      29.6[       4.2,     210.4]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        28      37.8      35.2      25.4      92.0[      63.0,     134.5]
TOTALTotes les edats        74     100.0      93.0      83.6      96.3[      76.3,     121.5]Districte 6, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        46      34.8      38.1      38.1     102.1[      76.5,     136.3]
  Tuberculosi i seqüeles0-74         1       0.8       0.9       0.9     191.5[      33.8,    1085.8]
  Tumor maligne de pell0-74         2       1.5       1.9       1.9     104.4[      30.6,     356.2]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         1       0.8       0.9       0.9      67.0[      11.8,     380.0]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-44         1       0.8       1.6       1.4     122.6[      43.6,     345.1]
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-74         1       0.8       0.9       0.9     445.2[      78.5,    2524.3]
  Malalties hipertensives0-7400000-
  Malalties isquèmiques del cor0-74        20      15.2      18.7      18.7      98.4[      66.8,     145.1]
  Malalties cerebrovasculars0-74         7       5.3       6.6       6.5      69.6[      36.1,     134.1]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         4       3.0       3.7       3.7     136.5[      57.3,     325.2]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-74         2       1.5       1.9       1.9     444.2[     130.2,    1515.0]
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-74         1       0.8       0.9       0.9     215.3[      38.0,    1220.6]
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74         1       0.8       0.9       0.9    1291.6[     227.8,    7323.6]
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         1       0.8       0.8       0.9      59.9[       8.4,     425.3]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-74         3       2.3       2.8       2.9    1022.1[     375.2,    2784.3]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats         1       0.8       0.8       0.9     230.8[      32.5,    1638.6]
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats         9       6.8       7.4       7.6      86.7[      45.1,     166.7]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-7400000-
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74         9       6.8       8.4       8.6      97.0[      54.4,     173.1]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        45      34.1      37.2      37.4      79.2[      59.1,     106.1]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        31      23.5      29.0      29.1      82.2[      60.2,     112.3]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         4       3.0       3.7       3.8     210.4[      88.3,     501.4]
  Sida i VIH+Totes les edats00000-
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         3       2.3       2.5       2.3      69.8[      22.5,     216.7]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats00000-
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         7       5.3       5.8       5.9      80.6[      38.4,     169.2]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        32      24.2      26.5      23.9      75.7[      53.4,     107.3]
TOTALTotes les edats       132     100.0     109.2     107.0      85.7[      72.2,     101.7]Districte 6, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        33      42.3      59.7      61.6     109.0[      77.4,     153.4]
  Tuberculosi i seqüeles0-74         1       1.3       2.0       1.9     315.3[      55.6,    1787.7]
  Tumor maligne de pell0-74         2       2.6       4.0       4.4     168.9[      49.5,     576.0]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-7400000-
  Malalties isquèmiques del cor0-74        19      24.4      37.6      40.6     116.1[      78.0,     173.0]
  Malalties cerebrovasculars0-74         4       5.1       7.9       8.5      70.3[      29.5,     167.4]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         3       3.8       5.9       6.3     149.6[      54.8,     407.8]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-74         1       1.3       2.0       2.2     346.3[      61.1,    1963.8]
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74         1       1.3       2.0       2.1    1333.8[     235.2,    7562.7]
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         1       1.3       1.8       1.7     109.5[      15.4,     777.6]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-74         1       1.3       2.0       1.8     638.2[     112.6,    3618.5]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats00000-
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        31      39.7      56.1      58.4      74.6[      52.4,     106.1]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        24      30.8      47.5      51.6      85.4[      59.9,     121.7]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         3       3.8       5.9       6.4     202.6[      74.4,     552.0]
  Sida i VIH+Totes les edats00000-
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         2       2.6       3.6       3.5      62.7[      15.5,     252.9]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats00000-
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         2       2.6       3.6       3.6      31.5[       7.9,     126.1]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        14      17.9      25.3      34.5      85.2[      50.2,     144.7]
TOTALTotes les edats        78     100.0     141.1     154.5      88.0[      70.3,     110.1]Districte 6, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        13      24.1      19.8      19.3      90.7[      52.6,     156.3]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-7400000-
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         1       1.9       1.8       1.9      72.3[      12.8,     410.1]
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-44         1       1.9       3.0       2.8     234.6[      83.4,     660.1]
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-74         1       1.9       1.8       1.6    1316.1[     232.1,    7462.6]
  Malalties hipertensives0-7400000-
  Malalties isquèmiques del cor0-74         1       1.9       1.8       1.6      27.8[       4.9,     157.8]
  Malalties cerebrovasculars0-74         3       5.6       5.3       4.9      71.3[      26.2,     194.3]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         1       1.9       1.8       1.7     114.4[      20.2,     648.5]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-74         1       1.9       1.8       1.6     634.2[     111.9,    3596.1]
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-74         1       1.9       1.8       1.6     637.5[     112.4,    3614.5]
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74------
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats00000-
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-74         2       3.7       3.6       3.5    1326.8[     387.8,    4539.4]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats         1       1.9       1.5       1.4     368.3[      51.9,    2614.9]
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats         9      16.7      13.7      13.6      84.4[      43.9,     162.3]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-7400000-
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74         9      16.7      16.0      15.3      93.2[      52.2,     166.4]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        14      25.9      21.3      21.1      96.8[      57.2,     163.6]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74         7      13.0      12.5      11.7      77.4[      40.1,     149.2]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         1       1.9       1.8       1.9     276.8[      48.8,    1569.6]
  Sida i VIH+Totes les edats00000-
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         1       1.9       1.5       1.4      93.5[      13.2,     663.7]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats00000-
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         5       9.3       7.6       7.7     183.0[      76.0,     440.5]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        18      33.3      27.4      17.9      64.8[      40.3,     104.2]
TOTALTotes les edats        54     100.0      82.3      71.8      82.8[      63.0,     108.8]Districte 7, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        54      26.3      32.3      30.6      81.9[      62.7,     107.0]
  Tuberculosi i seqüeles0-74         1       0.5       0.7       0.7     134.6[      23.7,     763.4]
  Tumor maligne de pell0-74         1       0.5       0.7       0.6      33.9[       6.0,     192.5]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         3       1.5       2.1       1.8     130.3[      47.8,     354.8]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-44         2       1.0       2.4       2.4     206.4[      99.1,     429.6]
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-74         2       1.0       1.4       1.3     611.5[     179.1,    2087.7]
  Diabetis0-49         1       0.5       1.0       1.1     553.0[     170.3,    1795.6]
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         2       1.0       1.4       1.3      70.2[      20.6,     239.6]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        25      12.2      17.2      15.7      82.7[      58.4,     117.1]
  Malalties cerebrovasculars0-74        11       5.4       7.5       7.0      75.0[      44.4,     126.8]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         2       1.0       1.4       1.3      47.0[      13.7,     160.9]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-74         1       0.5       0.7       0.7     190.4[      33.6,    1079.6]
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-74         1       0.5       0.7       0.6     147.1[      25.9,     834.1]
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         1       0.5       0.6       0.6      42.6[       6.0,     302.7]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats         1       0.5       0.6       0.5     147.1[      20.7,    1044.3]
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats        14       6.8       8.4       8.0      91.3[      54.0,     154.2]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74         2       1.0       1.4       1.3     149.3[      43.7,     510.6]
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74        12       5.9       8.2       7.8      87.9[      53.2,     145.2]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        76      37.1      45.4      44.1      93.4[      74.5,     116.9]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        54      26.3      37.0      35.2      99.3[      78.4,     125.8]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         1       0.5       0.7       0.7      36.2[       6.4,     205.5]
  Sida i VIH+Totes les edats         2       1.0       1.2       1.2      94.3[      23.6,     376.9]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         9       4.4       5.4       5.3     157.5[      81.8,     303.4]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         1       0.5       0.6       0.6      28.6[       4.0,     202.7]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         9       4.4       5.4       5.3      73.0[      38.0,     140.4]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        61      29.8      36.5      34.7     110.1[      85.6,     141.5]
TOTALTotes les edats       205     100.0     122.6     117.4      94.0[      82.0,     107.8]Districte 7, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        38      32.5      48.3      48.0      85.0[      61.8,     116.8]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-7400000-
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-44         1       0.9       2.4       2.2     190.3[      67.6,     535.5]
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-74         1       0.9       1.4       1.5     983.8[     173.5,    5578.3]
  Diabetis0-49         1       0.9       2.1       2.4    1126.1[     346.8,    3656.2]
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         2       1.7       2.8       2.8      98.0[      28.7,     334.3]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        22      18.8      31.1      31.4      89.7[      61.9,     129.9]
  Malalties cerebrovasculars0-74         6       5.1       8.5       8.4      69.8[      34.4,     141.8]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         1       0.9       1.4       1.5      35.8[       6.3,     202.7]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-74         1       0.9       1.4       1.5     484.0[      85.4,    2744.5]
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-74         1       0.9       1.4       1.4     223.9[      39.5,    1269.5]
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         1       0.9       1.3       1.3      80.0[      11.3,     568.3]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats         1       0.9       1.3       1.2     428.6[      60.4,    3042.6]
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats00000-
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        56      47.9      71.2      71.1      90.8[      69.8,     118.0]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        41      35.0      58.0      59.2      98.0[      74.7,     128.5]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         1       0.9       1.4       1.4      42.9[       7.6,     243.4]
  Sida i VIH+Totes les edats         1       0.9       1.3       1.2      71.9[      10.1,     510.3]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         5       4.3       6.4       6.5     117.8[      48.9,     283.8]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         1       0.9       1.3       1.2      38.8[       5.5,     275.7]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         7       6.0       8.9       8.7      75.0[      35.7,     157.6]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        23      19.7      29.2      43.2     106.7[      69.4,     163.8]
TOTALTotes les edats       117     100.0     148.8     162.3      92.4[      76.6,     111.5]Districte 7, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        16      18.2      18.1      16.0      75.4[      46.1,     123.5]
  Tuberculosi i seqüeles0-74         1       1.1       1.3       1.3     315.9[      55.7,    1791.1]
  Tumor maligne de pell0-74         1       1.1       1.3       1.1      92.1[      16.2,     522.2]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         3       3.4       4.0       3.2     125.1[      45.9,     340.8]
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-44         1       1.1       2.4       2.6     214.3[      76.2,     603.1]
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-74         1       1.1       1.3       1.1     433.4[      76.4,    2457.2]
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-7400000-
  Malalties isquèmiques del cor0-74         3       3.4       4.0       3.3      57.0[      20.9,     155.5]
  Malalties cerebrovasculars0-74         5       5.7       6.7       5.5      79.7[      36.6,     173.3]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         1       1.1       1.3       1.0      68.7[      12.1,     389.5]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74------
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats00000-
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats        14      15.9      15.8      14.7      91.4[      54.0,     154.6]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74         2       2.3       2.7       2.2     139.2[      40.7,     475.9]
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74        12      13.6      16.0      14.4      87.4[      52.9,     144.6]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        20      22.7      22.6      21.7      99.6[      64.1,     154.8]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        13      14.8      17.3      16.4     108.8[      67.2,     176.1]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-7400000-
  Sida i VIH+Totes les edats         1       1.1       1.1       1.1     134.6[      19.0,     955.3]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         4       4.5       4.5       3.7     240.4[      89.0,     649.3]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats00000-
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         2       2.3       2.3       2.3      55.8[      13.9,     224.7]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        38      43.2      42.9      32.3     116.8[      84.9,     160.9]
TOTALTotes les edats        88     100.0      99.3      84.8      97.7[      79.1,     120.6]Districte 8, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        60      32.6      36.2      35.7      95.7[      74.3,     123.4]
  Tuberculosi i seqüeles0-74         1       0.5       0.7       0.8     162.4[      28.6,     921.0]
  Tumor maligne de pell0-74         3       1.6       2.1       2.0     108.1[      39.6,     295.0]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         5       2.7       3.5       3.3     235.6[     107.9,     514.2]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-74         1       0.5       0.7       0.8     284.2[      50.1,    1611.7]
  Leucèmia0-44         1       0.5       1.2       1.1      92.0[      32.7,     259.0]
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         2       1.1       1.4       1.3      68.9[      20.2,     235.0]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        25      13.6      17.3      16.6      87.3[      61.7,     123.7]
  Malalties cerebrovasculars0-74        11       6.0       7.6       7.6      81.1[      48.0,     137.0]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         6       3.3       4.2       4.0     148.3[      72.8,     302.0]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-74         1       0.5       0.7       0.6     145.7[      25.7,     825.8]
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         4       2.2       2.4       2.4     163.9[      61.5,     436.7]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats        11       6.0       6.6       6.5      74.6[      41.3,     135.0]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74         1       0.5       0.7       0.7      85.0[      15.0,     481.8]
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74         9       4.9       6.2       6.0      67.7[      37.9,     121.0]
  Malalties vacunables0-74         1       0.5       0.7       0.7     322.4[      56.9,    1828.1]
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        70      38.0      42.3      42.1      89.2[      70.5,     112.8]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        42      22.8      29.1      28.2      79.7[      60.9,     104.2]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         4       2.2       2.8       2.8     156.2[      65.6,     372.0]
  Sida i VIH+Totes les edats         2       1.1       1.2       1.2      96.7[      24.2,     386.7]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         6       3.3       3.6       3.6     106.7[      47.8,     238.0]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         5       2.7       3.0       3.1     151.5[      62.9,     364.6]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats        10       5.4       6.0       6.1      84.0[      45.0,     156.5]
  HomicidisTotes les edats         1       0.5       0.6       0.6     190.6[      26.8,    1353.2]
  Resta de causes externesTotes les edats        43      23.4      26.0      26.7      84.6[      62.2,     115.0]
TOTALTotes les edats       184     100.0     111.1     111.0      88.9[      76.9,     102.9]Districte 8, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        42      35.6      53.7      54.7      96.7[      71.4,     130.9]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-74         2       1.7       2.9       2.8     109.2[      32.0,     372.5]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-74         1       0.8       1.4       1.6     264.8[      46.7,    1501.7]
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         2       1.7       2.9       2.9     101.7[      29.8,     346.8]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        23      19.5      32.8      34.1      97.4[      67.8,     139.9]
  Malalties cerebrovasculars0-74         7       5.9      10.0      10.5      87.0[      45.1,     167.8]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         4       3.4       5.7       5.9     138.9[      58.2,     331.4]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-74         1       0.8       1.4       1.4     223.9[      39.5,    1269.6]
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         2       1.7       2.6       2.3     147.8[      37.0,     591.1]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats         1       0.8       1.3       1.2     485.8[      68.4,    3448.9]
  Malalties vacunables0-74         1       0.8       1.4       1.3     485.8[      85.7,    2754.6]
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        59      50.0      75.4      78.3     100.0[      77.3,     129.3]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        38      32.2      54.2      56.6      93.8[      70.8,     124.3]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         3       2.5       4.3       4.5     143.0[      52.5,     389.4]
  Sida i VIH+Totes les edats         1       0.8       1.3       1.2      70.4[       9.9,     499.7]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         5       4.2       6.4       6.2     112.9[      46.9,     271.4]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         3       2.5       3.8       3.7     118.9[      38.3,     369.1]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         9       7.6      11.5      13.1     113.3[      57.7,     222.6]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        16      13.6      20.5      35.1      86.6[      49.0,     153.2]
TOTALTotes les edats       118     100.0     150.9     169.2      96.4[      79.3,     117.1]Districte 8, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        18      27.3      20.6      20.4      96.0[      60.2,     152.9]
  Tuberculosi i seqüeles0-74         1       1.5       1.4       1.5     382.7[      67.5,    2169.8]
  Tumor maligne de pell0-74         1       1.5       1.4       1.1      95.6[      16.9,     542.0]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         5       7.6       6.8       6.1     235.3[     107.3,     515.8]
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-44         1       1.5       2.4       2.2     186.1[      66.1,     523.7]
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-7400000-
  Malalties isquèmiques del cor0-74         2       3.0       2.7       2.2      37.0[      10.9,     126.4]
  Malalties cerebrovasculars0-74         4       6.1       5.4       5.2      74.9[      31.4,     179.1]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         2       3.0       2.7       2.7     176.8[      51.8,     603.0]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74------
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         2       3.0       2.3       2.6     183.4[      45.9,     733.2]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats        10      15.2      11.4      11.0      68.3[      36.6,     127.4]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74         1       1.5       1.4       1.4      90.1[      15.9,     510.7]
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74         9      13.6      12.2      10.9      66.7[      37.3,     119.2]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        11      16.7      12.6      13.0      59.7[      33.0,     108.0]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74         4       6.1       5.4       5.2      34.2[      14.3,      81.6]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         1       1.5       1.4       1.3     199.3[      35.2,    1130.2]
  Sida i VIH+Totes les edats         1       1.5       1.1       1.2     144.1[      20.3,    1023.0]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         1       1.5       1.1       1.2      77.4[      10.9,     549.7]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         2       3.0       2.3       2.5     272.6[      67.9,    1094.9]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         1       1.5       1.1       1.2      28.0[       3.9,     198.8]
  HomicidisTotes les edats         1       1.5       1.1       1.2     336.0[      47.3,    2385.5]
  Resta de causes externesTotes les edats        27      40.9      30.9      25.1      90.7[      62.0,     132.6]
TOTALTotes les edats        66     100.0      75.5      69.5      80.0[      62.7,     102.2]Districte 9, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        65      34.6      44.2      42.5     114.0[      89.4,     145.4]
  Tuberculosi i seqüeles0-74         1       0.5       0.8       0.7     145.3[      25.6,     823.7]
  Tumor maligne de pell0-74         4       2.1       3.1       3.0     166.2[      69.7,     395.9]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         2       1.1       1.5       1.5     109.8[      32.2,     374.4]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-74         1       0.5       0.8       0.7     334.0[      58.9,    1894.0]
  Malaltia de Hodgkin0-74         2       1.1       1.5       1.5     531.2[     155.6,    1814.0]
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-49         1       0.5       1.1       1.1     533.9[     164.4,    1733.3]
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         2       1.1       1.5       1.4      78.4[      23.0,     267.6]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        32      17.0      24.4      23.7     124.6[      91.6,     169.3]
  Malalties cerebrovasculars0-74        14       7.4      10.7      10.3     111.1[      69.9,     176.8]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         4       2.1       3.1       2.9     105.5[      44.3,     251.4]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-74         1       0.5       0.8       0.8     217.5[      38.4,    1233.1]
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         1       0.5       0.7       0.6      41.6[       5.9,     295.2]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats        13       6.9       8.8       8.7     100.0[      58.0,     172.2]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-7400000-
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74        12       6.4       9.2       9.1     103.1[      62.4,     170.1]
  Malalties vacunables0-74         1       0.5       0.8       0.8     369.3[      65.1,    2094.1]
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        73      38.8      49.7      47.7     101.0[      80.3,     127.0]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        55      29.3      42.0      40.3     113.7[      90.0,     143.7]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         1       0.5       0.8       0.7      41.1[       7.2,     232.8]
  Sida i VIH+Totes les edats         2       1.1       1.4       1.4     109.0[      27.3,     435.8]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         3       1.6       2.0       2.1      61.6[      19.9,     191.1]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         1       0.5       0.7       0.7      32.4[       4.6,     229.7]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats        11       5.9       7.5       7.3      99.8[      55.3,     180.3]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        37      19.7      25.2      27.8      88.2[      63.8,     121.9]
TOTALTotes les edats       188     100.0     127.9     126.8     101.6[      88.0,     117.2]Districte 9, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        45      35.4      64.5      63.7     112.7[      84.1,     151.0]
  Tuberculosi i seqüeles0-74         1       0.8       1.6       1.6     263.7[      46.5,    1495.1]
  Tumor maligne de pell0-74         2       1.6       3.1       3.3     127.8[      37.4,     436.4]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-74         1       0.8       1.6       1.5     338.8[      59.8,    1921.3]
  Malaltia de Hodgkin0-74         2       1.6       3.1       3.3     533.5[     156.2,    1822.4]
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         1       0.8       1.6       1.6      55.4[       9.8,     314.4]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        28      22.0      43.8      45.1     129.0[      92.9,     179.2]
  Malalties cerebrovasculars0-74         8       6.3      12.5      12.7     105.3[      57.0,     194.6]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         1       0.8       1.6       1.5      36.5[       6.4,     206.8]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats         1       0.8       1.4       1.2      74.7[      10.5,     530.6]
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats00000-
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        65      51.2      93.2      91.3     116.5[      91.3,     148.6]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        50      39.4      78.2      80.1     132.7[     103.8,     169.6]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-7400000-
  Sida i VIH+Totes les edats         2       1.6       2.9       2.8     164.4[      41.1,     657.8]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         2       1.6       2.9       2.7      49.0[      12.3,     195.9]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         1       0.8       1.4       1.3      42.8[       6.0,     303.7]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats        10       7.9      14.3      13.6     117.7[      63.3,     218.8]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        17      13.4      24.4      39.5      97.5[      58.6,     162.2]
TOTALTotes les edats       127     100.0     182.0     194.5     110.7[      92.4,     132.8]Districte 9, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        20      32.8      25.9      24.8     116.7[      75.2,     180.9]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-74         2       3.3       3.0       2.9     243.8[      71.4,     832.1]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         2       3.3       3.0       2.9     112.2[      32.9,     382.9]
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-49         1       1.6       2.3       2.2    1049.0[     323.1,    3405.8]
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         1       1.6       1.5       1.3     127.9[      22.6,     725.1]
  Malalties isquèmiques del cor0-74         4       6.6       6.0       5.7      96.9[      40.7,     230.7]
  Malalties cerebrovasculars0-74         6       9.8       8.9       8.3     120.1[      59.1,     244.0]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         3       4.9       4.5       4.0     261.7[      96.0,     713.1]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-74         1       1.6       1.5       1.5     375.8[      66.3,    2131.0]
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74------
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats00000-
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats        13      21.3      16.8      16.3     101.6[      59.0,     175.0]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-7400000-
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74        12      19.7      17.9      17.0     103.7[      62.8,     171.2]
  Malalties vacunables0-74         1       1.6       1.5       1.4    1130.1[     199.3,    6408.0]
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats         8      13.1      10.4       9.6      44.1[      22.0,      88.3]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74         5       8.2       7.5       6.8      45.1[      20.7,      98.0]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         1       1.6       1.5       1.5     220.2[      38.8,    1248.3]
  Sida i VIH+Totes les edats00000-
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         1       1.6       1.3       1.1      73.2[      10.3,     519.8]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats00000-
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         1       1.6       1.3       1.1      27.3[       3.8,     193.9]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        20      32.8      25.9      22.4      80.9[      52.2,     125.4]
TOTALTotes les edats        61     100.0      79.0      73.1      84.2[      65.5,     108.3]Districte 10, ambdós sexes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        70      29.7      29.9      30.6      82.0[      64.9,     103.7]
  Tuberculosi i seqüeles0-74         1       0.4       0.5       0.5     104.2[      18.4,     590.7]
  Tumor maligne de pell0-74         3       1.3       1.4       1.4      78.7[      28.9,     214.6]
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         2       0.8       1.0       1.0      68.9[      20.2,     235.6]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         2       0.8       1.0       1.0      56.1[      16.4,     191.3]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        36      15.3      17.2      17.7      92.8[      69.5,     123.9]
  Malalties cerebrovasculars0-74        19       8.1       9.1       9.5     101.7[      68.3,     151.5]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         2       0.8       1.0       1.0      36.5[      10.7,     124.5]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-74         1       0.4       0.5       0.5     675.9[     119.2,    3832.6]
  Hèrnia abdominal0-74         1       0.4       0.5       0.5     112.7[      19.9,     638.8]
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-74         1       0.4       0.5       0.5     115.7[      20.4,     656.1]
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats00000-
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats         2       0.8       0.9       1.0     256.0[      63.6,    1030.1]
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats        15       6.4       6.4       6.5      73.9[      44.5,     122.6]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74         1       0.4       0.5       0.5      54.4[       9.6,     308.6]
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74        13       5.5       6.2       6.4      72.4[      44.8,     117.3]
  Malalties vacunables0-74         1       0.4       0.5       0.4     211.7[      37.3,    1200.4]
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats       102      43.2      43.5      44.1      93.3[      76.9,     113.3]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        64      27.1      30.5      31.4      88.5[      71.2,     109.9]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         3       1.3       1.4       1.5      81.8[      30.0,     222.8]
  Sida i VIH+Totes les edats         2       0.8       0.9       0.8      65.3[      16.3,     261.2]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         7       3.0       3.0       3.1      91.6[      43.6,     192.5]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         6       2.5       2.6       2.5     123.8[      55.6,     275.7]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats        18       7.6       7.7       7.8     106.2[      66.9,     168.7]
  HomicidisTotes les edats         2       0.8       0.9       0.8     267.9[      67.0,    1071.3]
  Resta de causes externesTotes les edats        49      20.8      20.9      23.5      74.6[      56.3,      98.8]
TOTALTotes les edats       236     100.0     100.6     104.7      83.9[      73.8,      95.3]Districte 10, homes. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        46      33.1      40.7      43.4      76.7[      57.4,     102.5]
  Tuberculosi i seqüeles0-74         1       0.7       1.0       1.1     192.7[      34.0,    1092.8]
  Tumor maligne de pell0-74         3       2.2       2.9       3.0     114.9[      41.9,     314.9]
  Tumor maligne de testiclesHomes 0-7400000-
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         1       0.7       1.0       1.1      40.6[       7.2,     230.2]
  Malalties isquèmiques del cor0-74        27      19.4      26.0      28.5      81.6[      58.3,     114.0]
  Malalties cerebrovasculars0-74        10       7.2       9.6      11.0      90.9[      52.4,     157.4]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-74         2       1.4       1.9       2.2      52.1[      15.3,     178.0]
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-74         1       0.7       1.0       1.0     657.1[     115.9,    3725.9]
  Hèrnia abdominal0-7400000-
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-74         1       0.7       1.0       1.0     166.3[      29.3,     942.7]
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-7400000-
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats00000-
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats00000-
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats         1       0.7       0.9       0.8     319.8[      45.0,    2270.5]
  Malalties vacunables0-74         1       0.7       1.0       0.9     319.8[      56.4,    1813.4]
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        74      53.2      65.4      68.6      87.6[      69.7,     110.1]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        46      33.1      44.3      49.2      81.5[      63.1,     105.3]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-74         3       2.2       2.9       3.3     102.6[      37.7,     279.4]
  Sida i VIH+Totes les edats         1       0.7       0.9       0.8      48.4[       6.8,     343.3]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         4       2.9       3.5       3.7      66.9[      24.8,     180.4]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         5       3.6       4.4       4.2     134.8[      56.1,     324.1]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats        13       9.4      11.5      11.8     102.4[      59.0,     177.7]
  HomicidisTotes les edats         2       1.4       1.8       1.7     657.9[     164.3,    2635.1]
  Resta de causes externesTotes les edats        18      12.9      15.9      22.1      54.6[      33.7,      88.5]
TOTALTotes les edats       139     100.0     122.9     134.9      76.8[      64.8,      91.0]Districte 10, dones. Mortalitat evitable segons causes de defunció i anàlisis comparativa.
Causa DefuncióEdatN%TXTEMRMCIC95%
I. Susceptibles d'intervenció pels serveis d'assistència sanitàriaTotes les edats        24      24.7      19.8      19.3      91.0[      61.0,     135.7]
  Tuberculosi i seqüeles0-7400000-
  Tumor maligne de pell0-7400000-
  Tumor maligne de cos d'úter i altres parts de l'úter no especificadesDones 0-74         2       2.1       1.9       1.8      71.2[      20.9,     242.7]
  Malaltia de Hodgkin0-7400000-
  Leucèmia0-4400000-
  Anèmies carencials0-7400000-
  Trastorns de la glàndula tiroide0-7400000-
  Diabetis0-4900000-
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0-7400000-
  Malalties hipertensives0-74         1       1.0       0.9       0.9      91.1[      16.1,     516.7]
  Malalties isquèmiques del cor0-74         9       9.3       8.5       8.2     140.7[      78.9,     250.9]
  Malalties cerebrovasculars0-74         9       9.3       8.5       8.2     119.8[      67.2,     213.7]
 Peumònies i malalties infeccioses respiratòries agudes per influença0-7400000-
 Asma0-4400000-
  Úlceres pèptiques0-7400000-
  Malalties de l'apèndix0-7400000-
  Hèrnia abdominal0-74         1       1.0       0.9       0.9     352.7[      62.2,    1999.9]
  Colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars0-7400000-
  Hiperplàsia benigna de pròstata0-74------
  Complicacions de l'embaràs, part i puerperiTotes les edats00000-
  Certes afeccions originades en el període perinatalTotes les edats00000-
  Malformacions congènites del sistema circulatori0-7400000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiquesTotes les edats         2       2.1       1.6       1.5     400.5[      99.9,    1605.6]
II. Susceptibles d'intervenció per programes preventius poblacionalsTotes les edats        14      14.4      11.5      11.4      71.0[      42.1,     119.9]
  Tumor maligne de coll d'úterDones 0-74         1       1.0       0.9       0.9      56.9[      10.0,     322.5]
  Tumor maligne de mama femeníDones 0-74        13      13.4      12.3      12.0      72.9[      45.1,     118.0]
  Malalties vacunables0-7400000-
III. Susceptibles d'intervenció per polítiques sanitàries intersectorialsTotes les edats        28      28.9      23.1      22.4     102.6[      70.8,     148.7]
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó0-74        18      18.6      17.0      16.3     108.3[      71.9,     163.0]
  Malaltia alcohòlica del fetge0-7400000-
  Sida i VIH+Totes les edats         1       1.0       0.8       0.8      95.6[      13.5,     678.8]
  Lesions per accident de trànsitTotes les edats         3       3.1       2.5       2.4     153.3[      49.0,     479.6]
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiquesTotes les edats         1       1.0       0.8       0.8      88.2[      12.4,     626.2]
  Suïcidis i autolesionsTotes les edats         5       5.2       4.1       3.9      93.3[      38.7,     224.9]
  HomicidisTotes les edats00000-
  Resta de causes externesTotes les edats        31      32.0      25.5      22.8      82.4[      57.9,     117.2]
TOTALTotes les edats        97     100.0      79.9      75.9      87.5[      71.6,     106.8]