APVP:             Anys potencials de vida perduts
%:                   Mortalitat proporcional
TX_APVP:       Taxa especÝfica d'APVP per 100.000 habitants
TEM_APVP:    Taxa d'APVPV estandarditzada per edat per 100.000 habitants
RAPVP:          Raˇ d'APVP comparativa
IC95%:            Interval de confianša al 95%Barcelona 2014, ambdˇs sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVP
I. Malalties infeccioses i parasitÓries    1052.0       3.1      78.4      78.4
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals       7.5       0.0       0.6       0.6
  Tuberculosi respirat˛ria     105.0       0.3       7.8       7.8
  Resta de tuberculosis i seqŘeles      30.0       0.1       2.2       2.2
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries     232.5       0.7      17.3      17.3
  Hepatitis viral     160.0       0.5      11.9      11.9
  Sida     407.5       1.2      30.4      30.4
  Resta de malalties infeccioses     109.5       0.3       8.2       8.2
II. Tumors   15147.0      45.0    1128.6    1128.6
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe     360.0       1.1      26.8      26.8
  Tumor maligne d'es˛fag     285.0       0.8      21.2      21.2
  Tumor maligne estˇmac     747.5       2.2      55.7      55.7
  Tumor maligne de budell gros    1165.0       3.5      86.8      86.8
  Tumor maligne de recte i anus     350.0       1.0      26.1      26.1
  Tumor maligne de fetge     677.5       2.0      50.5      50.5
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques      22.5       0.1       1.7       1.7
  Tumor maligne de pÓncreas     777.5       2.3      57.9      57.9
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius     185.0       0.5      13.8      13.8
  Tumor maligne de laringe     137.5       0.4      10.2      10.2
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ    3492.5      10.4     260.2     260.2
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous     552.5       1.6      41.2      41.2
  Tumor maligne de mama    1347.5       4.0     100.4     100.4
  Tumor maligne de coll d'˙ter     195.0       0.6      14.5      14.5
  Resta de tumors malignes d'˙ter     207.5       0.6      15.5      15.5
  Tumor maligne d'ovari     397.5       1.2      29.6      29.6
  Tumor maligne de pr˛stata     105.0       0.3       7.8       7.8
  Tumor maligne de bufeta urinÓria     202.5       0.6      15.1      15.1
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris     410.0       1.2      30.5      30.5
  Tumor maligne de l'encŔfal     872.5       2.6      65.0      65.0
  LeucŔmia     649.5       1.9      48.4      48.4
  Limfoma     515.0       1.5      38.4      38.4
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada     655.0       1.9      48.8      48.8
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada     462.5       1.4      34.5      34.5
  Tumors benignes      90.0       0.3       6.7       6.7
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada     285.0       0.8      21.2      21.2
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics     282.5       0.8      21.0      21.0
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques     634.5       1.9      47.3      47.3
  Diabetis     230.0       0.7      17.1      17.1
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme     404.5       1.2      30.1      30.1
V. Trastorns mentals i del comportament     182.5       0.5      13.6      13.6
  Trastorns mentals     142.5       0.4      10.6      10.6
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada      40.0       0.1       3.0       3.0
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits    1070.0       3.2      79.7      79.7
  Malaltia d'Alzheimer      37.5       0.1       2.8       2.8
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits    1032.5       3.1      76.9      76.9
VII. Malalties del sistema circulatori    5385.0      16.0     401.2     401.2
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques      50.0       0.1       3.7       3.7
  Malalties hipertensives     100.0       0.3       7.5       7.5
  Malalties isquŔmiques del cor    1825.0       5.4     136.0     136.0
  InsuficiŔncia cardÝaca     260.0       0.8      19.4      19.4
  Resta de malalties del cor    1797.5       5.3     133.9     133.9
  Malalties cerebrovasculars    1065.0       3.2      79.3      79.3
  Arteriosclerosi      32.5       0.1       2.4       2.4
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori     255.0       0.8      19.0      19.0
VIII. Malalties del sistema respiratori    1250.0       3.7      93.1      93.1
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries        7.5       0.0       0.6       0.6
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša      22.5       0.1       1.7       1.7
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia     200.0       0.6      14.9      14.9
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC     395.0       1.2      29.4      29.4
  Resta de malalties del sistema respiratori     625.0       1.9      46.6      46.6
IX. Malalties del sistema digestiu    1812.5       5.4     135.0     135.0
  Gastritis, duodenitis i ulcus      52.5       0.2       3.9       3.9
  Cirrosi i altres malalties del fetge    1247.5       3.7      92.9      92.9
  Resta de malalties del sistema digestiu     512.5       1.5      38.2      38.2
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani       7.5       0.0       0.6       0.6
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu      45.0       0.1       3.4       3.4
XII. Malalties del sistema genitourinari     222.5       0.7      16.6      16.6
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries     182.5       0.5      13.6      13.6
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama      40.0       0.1       3.0       3.0
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi0000
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal     196.5       0.6      14.6      14.6
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques     207.0       0.6      15.4      15.4
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides     294.5       0.9      21.9      21.9
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu0000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups     294.5       0.9      21.9      21.9
XVII. Causes externes de mortalitat    5834.5      17.3     434.7     434.7
  Lesions per accident de trÓnsit     1220.0       3.6      90.9      90.9
  Resta de lesions per accident de transport      40.0       0.1       3.0       3.0
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques     815.0       2.4      60.7      60.7
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques      10.0       0.0       0.7       0.7
  Caigudes accidentals     477.0       1.4      35.5      35.5
  Ofegaments i submersions accidentals      55.0       0.2       4.1       4.1
  Su´cidis i autolesions    2265.0       6.7     168.8     168.8
  Homicidis     297.5       0.9      22.2      22.2
  Resta de lesions per causes externes     655.0       1.9      48.8      48.8
  No especificada      30.0       0.1       2.2       2.2
TOTAL   33653.5     100.0    2507.4    2507.4Barcelona 2014, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVP
I. Malalties infeccioses i parasitÓries     594.5       2.7      90.2      91.1
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals       7.5       0.0       1.1       1.2
  Tuberculosi respirat˛ria      50.0       0.2       7.6       7.5
  Resta de tuberculosis i seqŘeles       7.5       0.0       1.1       1.2
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries      37.5       0.2       5.7       6.0
  Hepatitis viral     155.0       0.7      23.5      24.2
  Sida     260.0       1.2      39.4      39.6
  Resta de malalties infeccioses      77.0       0.4      11.7      11.4
II. Tumors    8825.0      40.6    1338.3    1390.9
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe     305.0       1.4      46.3      48.2
  Tumor maligne d'es˛fag     222.5       1.0      33.7      35.4
  Tumor maligne estˇmac     467.5       2.2      70.9      73.5
  Tumor maligne de budell gros     680.0       3.1     103.1     109.3
  Tumor maligne de recte i anus     220.0       1.0      33.4      35.2
  Tumor maligne de fetge     580.0       2.7      88.0      91.2
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques      10.0       0.0       1.5       1.7
  Tumor maligne de pÓncreas     467.5       2.2      70.9      73.8
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      87.5       0.4      13.3      13.5
  Tumor maligne de laringe     127.5       0.6      19.3      20.6
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ    2482.5      11.4     376.5     397.4
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous     362.5       1.7      55.0      55.3
  Tumor maligne de mama----
  Tumor maligne de coll d'˙ter----
  Resta de tumors malignes d'˙ter----
  Tumor maligne d'ovari----
  Tumor maligne de pr˛stata     105.0       0.5      15.9      17.1
  Tumor maligne de bufeta urinÓria     162.5       0.7      24.6      26.6
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris     340.0       1.6      51.6      53.0
  Tumor maligne de l'encŔfal     550.0       2.5      83.4      84.1
  LeucŔmia     375.0       1.7      56.9      56.0
  Limfoma     425.0       2.0      64.4      65.0
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada     405.0       1.9      61.4      62.0
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada     257.5       1.2      39.0      41.5
  Tumors benignes      15.0       0.1       2.3       2.5
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada     177.5       0.8      26.9      27.9
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics      95.0       0.4      14.4      14.8
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques     377.0       1.7      57.2      58.3
  Diabetis     157.5       0.7      23.9      24.9
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme     219.5       1.0      33.3      33.4
V. Trastorns mentals i del comportament     102.5       0.5      15.5      16.2
  Trastorns mentals      72.5       0.3      11.0      11.3
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada      30.0       0.1       4.5       4.9
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     575.0       2.6      87.2      90.2
  Malaltia d'Alzheimer      22.5       0.1       3.4       3.7
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     552.5       2.5      83.8      86.5
VII. Malalties del sistema circulatori    4060.0      18.7     615.7     634.6
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques      50.0       0.2       7.6       7.6
  Malalties hipertensives      72.5       0.3      11.0      11.7
  Malalties isquŔmiques del cor    1590.0       7.3     241.1     251.6
  InsuficiŔncia cardÝaca     185.0       0.9      28.1      29.0
  Resta de malalties del cor    1217.5       5.6     184.6     188.0
  Malalties cerebrovasculars     772.5       3.6     117.1     119.3
  Arteriosclerosi0000
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori     172.5       0.8      26.2      27.3
VIII. Malalties del sistema respiratori     862.5       4.0     130.8     136.6
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 0000
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša      22.5       0.1       3.4       3.7
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia     142.5       0.7      21.6      22.5
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC     290.0       1.3      44.0      47.0
  Resta de malalties del sistema respiratori     407.5       1.9      61.8      63.5
IX. Malalties del sistema digestiu    1350.0       6.2     204.7     211.9
  Gastritis, duodenitis i ulcus       7.5       0.0       1.1       1.2
  Cirrosi i altres malalties del fetge     910.0       4.2     138.0     143.0
  Resta de malalties del sistema digestiu     432.5       2.0      65.6      67.6
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani0000
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu       2.5       0.0       0.4       0.4
XII. Malalties del sistema genitourinari     112.5       0.5      17.1      18.1
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries     105.0       0.5      15.9      16.8
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama       7.5       0.0       1.1       1.2
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi0000
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal     129.5       0.6      19.6      18.8
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques     154.5       0.7      23.4      23.0
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides     147.0       0.7      22.3      22.7
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu0000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups     147.0       0.7      22.3      22.7
XVII. Causes externes de mortalitat    4315.0      19.9     654.3     647.4
  Lesions per accident de trÓnsit      927.5       4.3     140.6     139.2
  Resta de lesions per accident de transport      22.5       0.1       3.4       3.4
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques     687.5       3.2     104.3     102.1
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques       2.5       0.0       0.4       0.4
  Caigudes accidentals     277.5       1.3      42.1      41.1
  Ofegaments i submersions accidentals      55.0       0.3       8.3       8.6
  Su´cidis i autolesions    1700.0       7.8     257.8     255.2
  Homicidis     197.5       0.9      29.9      29.5
  Resta de lesions per causes externes     445.0       2.0      67.5      67.9
  No especificada      20.0       0.1       3.0       3.2
TOTAL   21722.5     100.0    3294.1    3378.2Barcelona 2014, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVP
I. Malalties infeccioses i parasitÓries     457.5       3.8      67.0      66.6
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals0000
  Tuberculosi respirat˛ria      55.0       0.5       8.1       7.9
  Resta de tuberculosis i seqŘeles      22.5       0.2       3.3       3.3
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries     195.0       1.6      28.6      28.5
  Hepatitis viral       5.0       0.0       0.7       0.7
  Sida     147.5       1.2      21.6      21.5
  Resta de malalties infeccioses      32.5       0.3       4.8       4.7
II. Tumors    6322.0      53.0     926.0     907.3
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      55.0       0.5       8.1       7.6
  Tumor maligne d'es˛fag      62.5       0.5       9.2       9.0
  Tumor maligne estˇmac     280.0       2.3      41.0      40.1
  Tumor maligne de budell gros     485.0       4.1      71.0      68.4
  Tumor maligne de recte i anus     130.0       1.1      19.0      18.5
  Tumor maligne de fetge      97.5       0.8      14.3      13.5
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques      12.5       0.1       1.8       1.7
  Tumor maligne de pÓncreas     310.0       2.6      45.4      43.6
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      97.5       0.8      14.3      13.6
  Tumor maligne de laringe      10.0       0.1       1.5       1.4
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ    1010.0       8.5     147.9     142.9
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous     190.0       1.6      27.8      27.7
  Tumor maligne de mama    1347.5      11.3     197.4     195.1
  Tumor maligne de coll d'˙ter     195.0       1.6      28.6      28.9
  Resta de tumors malignes d'˙ter     207.5       1.7      30.4      30.1
  Tumor maligne d'ovari     397.5       3.3      58.2      56.8
  Tumor maligne de pr˛stata----
  Tumor maligne de bufeta urinÓria      40.0       0.3       5.9       5.5
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      70.0       0.6      10.3      10.0
  Tumor maligne de l'encŔfal     322.5       2.7      47.2      46.4
  LeucŔmia     274.5       2.3      40.2      41.3
  Limfoma      90.0       0.8      13.2      12.5
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada     250.0       2.1      36.6      37.6
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada     205.0       1.7      30.0      29.4
  Tumors benignes      75.0       0.6      11.0      10.5
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada     107.5       0.9      15.7      15.3
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics     187.5       1.6      27.5      27.8
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques     257.5       2.2      37.7      37.6
  Diabetis      72.5       0.6      10.6      10.4
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme     185.0       1.6      27.1      27.2
V. Trastorns mentals i del comportament      80.0       0.7      11.7      11.9
  Trastorns mentals      70.0       0.6      10.3      10.5
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada      10.0       0.1       1.5       1.4
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     495.0       4.1      72.5      71.6
  Malaltia d'Alzheimer      15.0       0.1       2.2       2.0
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     480.0       4.0      70.3      69.6
VII. Malalties del sistema circulatori    1325.0      11.1     194.1     190.4
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques0000
  Malalties hipertensives      27.5       0.2       4.0       3.8
  Malalties isquŔmiques del cor     235.0       2.0      34.4      32.8
  InsuficiŔncia cardÝaca      75.0       0.6      11.0      11.0
  Resta de malalties del cor     580.0       4.9      85.0      84.2
  Malalties cerebrovasculars     292.5       2.5      42.8      41.5
  Arteriosclerosi      32.5       0.3       4.8       5.0
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori      82.5       0.7      12.1      12.3
VIII. Malalties del sistema respiratori     387.5       3.2      56.8      55.5
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries        7.5       0.1       1.1       1.0
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša0000
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia      57.5       0.5       8.4       7.9
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC     105.0       0.9      15.4      15.3
  Resta de malalties del sistema respiratori     217.5       1.8      31.9      31.2
IX. Malalties del sistema digestiu     462.5       3.9      67.7      65.3
  Gastritis, duodenitis i ulcus      45.0       0.4       6.6       6.6
  Cirrosi i altres malalties del fetge     337.5       2.8      49.4      47.8
  Resta de malalties del sistema digestiu      80.0       0.7      11.7      11.0
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani       7.5       0.1       1.1       1.0
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu      42.5       0.4       6.2       6.0
XII. Malalties del sistema genitourinari     110.0       0.9      16.1      15.8
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      77.5       0.6      11.4      10.9
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama      32.5       0.3       4.8       5.0
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi0000
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal      67.0       0.6       9.8      10.3
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques      52.5       0.4       7.7       7.8
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides     147.5       1.2      21.6      21.6
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu0000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups     147.5       1.2      21.6      21.6
XVII. Causes externes de mortalitat    1519.5      12.7     222.6     224.0
  Lesions per accident de trÓnsit      292.5       2.5      42.8      43.5
  Resta de lesions per accident de transport      17.5       0.1       2.6       2.5
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques     127.5       1.1      18.7      18.8
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques       7.5       0.1       1.1       1.0
  Caigudes accidentals     199.5       1.7      29.2      29.6
  Ofegaments i submersions accidentals0000
  Su´cidis i autolesions     565.0       4.7      82.8      82.9
  Homicidis     100.0       0.8      14.6      14.7
  Resta de lesions per causes externes     210.0       1.8      30.8      31.1
  No especificada      10.0       0.1       1.5       1.4
TOTAL   11931.0     100.0    1747.6    1721.9
Exportaciˇ del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptaciˇ)

Exportaciˇ del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptaciˇ)

Exportaciˇ del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptaciˇ)
Districte 1, ambdˇs sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries     102.5       4.2     113.7     133.8     170.6[      77.3,     376.7]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria      35.0       1.4      38.8      44.3     566.7[     139.2,    2306.9]
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral       7.5       0.3       8.3      12.9     108.5[      15.3,     770.3]
  Sida      35.0       1.4      38.8      46.1     151.7[      37.9,     606.5]
  Resta de malalties infeccioses      25.0       1.0      27.7      30.4     373.1[      69.2,    2011.9]
II. Tumors     752.5      31.0     834.4    1026.1      90.9[      69.5,     118.9]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      62.5       2.6      69.3      74.5     277.8[      89.5,     862.7]
  Tumor maligne d'es˛fag      10.0       0.4      11.1      17.6      83.0[      18.0,     383.3]
  Tumor maligne estˇmac      67.5       2.8      74.8      77.2     138.7[      44.7,     430.0]
  Tumor maligne de budell gros      20.0       0.8      22.2      31.5      36.3[       8.9,     148.5]
  Tumor maligne de recte i anus      47.5       2.0      52.7      72.2     276.8[     106.7,     718.0]
  Tumor maligne de fetge      60.0       2.5      66.5      90.8     179.8[      76.3,     424.0]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas      15.0       0.6      16.6      23.3      40.2[       8.0,     201.9]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius       2.5       0.1       2.8       4.7      34.1[       4.8,     241.8]
  Tumor maligne de laringe      17.5       0.7      19.4      23.0     224.8[      31.7,    1595.7]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     197.5       8.1     219.0     292.0     112.2[      69.8,     180.4]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous       2.5       0.1       2.8       4.7      11.4[       1.6,      81.0]
  Tumor maligne de mama      55.0       2.3      61.0      78.7      78.4[      30.2,     203.8]
  Tumor maligne de coll d'˙ter       7.5       0.3       8.3      12.9      89.0[      12.5,     632.0]
  Resta de tumors malignes d'˙ter      17.5       0.7      19.4      23.0     148.9[      21.0,    1057.4]
  Tumor maligne d'ovari      12.5       0.5      13.9      18.6      62.8[       8.8,     445.6]
  Tumor maligne de pr˛stata00000-
  Tumor maligne de bufeta urinÓria       7.5       0.3       8.3      12.9      85.7[      12.1,     608.6]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      45.0       1.9      49.9      47.9     156.9[      37.9,     649.1]
  Tumor maligne de l'encŔfal      67.5       2.8      74.8      67.7     104.1[      31.9,     340.1]
  LeucŔmia00000-
  Limfoma00000-
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada       2.5       0.1       2.8       4.7       9.6[       1.4,      68.3]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      27.5       1.1      30.5      35.1     102.0[      23.1,     449.3]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada       7.5       0.3       8.3      12.9      60.9[       8.6,     432.4]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics      15.0       0.6      16.6      23.3     110.6[      22.0,     555.6]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques      15.0       0.6      16.6      27.0      57.2[      18.9,     173.1]
  Diabetis       5.0       0.2       5.5       9.4      54.8[      13.7,     219.1]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      10.0       0.4      11.1      17.6      58.5[      12.7,     270.1]
V. Trastorns mentals i del comportament       7.5       0.3       8.3      12.9      95.1[      13.4,     675.3]
  Trastorns mentals       7.5       0.3       8.3      12.9     121.8[      17.2,     864.8]
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      47.5       2.0      52.7      61.4      77.0[      25.1,     236.7]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      47.5       2.0      52.7      61.4      79.8[      26.0,     245.3]
VII. Malalties del sistema circulatori     520.0      21.4     576.6     664.7     165.7[     117.3,     234.0]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives      17.5       0.7      19.4      23.0     309.1[      43.5,    2194.1]
  Malalties isquŔmiques del cor     227.5       9.4     252.3     297.2     218.6[     130.5,     366.1]
  InsuficiŔncia cardÝaca      40.0       1.6      44.4      33.7     173.9[      31.5,     960.5]
  Resta de malalties del cor     112.5       4.6     124.7     146.1     109.1[      52.7,     225.7]
  Malalties cerebrovasculars     120.0       4.9     133.1     160.0     201.7[     100.2,     405.8]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori       2.5       0.1       2.8       4.7      24.7[       3.5,     175.4]
VIII. Malalties del sistema respiratori     192.5       7.9     213.5     269.9     289.8[     171.3,     490.2]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia      42.5       1.8      47.1      53.5     358.8[     100.0,    1287.6]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC     100.0       4.1     110.9     147.1     499.7[     253.4,     985.6]
  Resta de malalties del sistema respiratori      50.0       2.1      55.4      69.3     148.9[      51.2,     433.3]
IX. Malalties del sistema digestiu     285.0      11.8     316.0     350.8     259.8[     158.1,     426.8]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge     212.5       8.8     235.6     255.7     275.1[     153.4,     493.4]
  Resta de malalties del sistema digestiu      72.5       3.0      80.4      95.1     249.0[      97.0,     639.1]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari      22.5       0.9      24.9      36.2     218.5[      62.5,     763.7]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      22.5       0.9      24.9      36.2     266.4[      76.2,     931.1]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal      67.0       2.8      74.3      85.7     585.6[      82.5,    4157.6]
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides       2.5       0.1       2.8       4.7      21.4[       3.0,     151.9]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       2.5       0.1       2.8       4.7      21.4[       3.0,     151.9]
XVII. Causes externes de mortalitat     377.5      15.6     418.6     431.4      99.2[      51.0,     193.1]
  Lesions per accident de trÓnsit 00000-
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      45.0       1.9      49.9      51.5      84.8[      21.2,     339.0]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals     122.5       5.1     135.8     184.1     517.9[     141.7,    1892.7]
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions     157.5       6.5     174.6     143.5      85.0[      35.3,     204.7]
  Homicidis00000-
  Resta de lesions per causes externes      52.5       2.2      58.2      52.3     107.1[      29.1,     394.4]
  No especificada      17.5       0.7      19.4      23.0    1030.2[     145.1,    7313.6]
TOTAL    2424.5     100.0    2688.4    3151.0     125.7[     105.2,     150.1]Districte 1, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      65.0       3.6     131.7     155.8     171.0[      62.9,     464.4]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria      22.5       1.3      45.6      45.0     603.6[      85.0,    4285.0]
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral       7.5       0.4      15.2      25.6     105.7[      14.9,     750.3]
  Sida      35.0       2.0      70.9      85.2     215.3[      53.8,     860.9]
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors     535.0      29.9    1084.1    1349.1      97.0[      70.7,     133.0]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      62.5       3.5     126.6     132.6     275.0[      88.7,     853.1]
  Tumor maligne d'es˛fag       7.5       0.4      15.2      25.6      72.3[      10.2,     513.1]
  Tumor maligne estˇmac      45.0       2.5      91.2      90.0     122.4[      30.6,     489.4]
  Tumor maligne de budell gros      12.5       0.7      25.3      35.4      32.4[       4.6,     230.1]
  Tumor maligne de recte i anus      37.5       2.1      76.0     103.6     294.4[      92.8,     934.0]
  Tumor maligne de fetge      47.5       2.7      96.3     139.0     152.4[      59.3,     391.7]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas      15.0       0.8      30.4      45.1      61.2[      12.4,     301.5]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius00000-
  Tumor maligne de laringe      17.5       1.0      35.5      42.6     206.6[      29.1,    1467.0]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     152.5       8.5     309.0     436.7     109.9[      65.5,     184.2]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous       2.5       0.1       5.1       9.7      17.6[       2.5,     125.0]
  Tumor maligne de mama------
  Tumor maligne de coll d'˙ter------
  Resta de tumors malignes d'˙ter------
  Tumor maligne d'ovari------
  Tumor maligne de pr˛stata00000-
  Tumor maligne de bufeta urinÓria       7.5       0.4      15.2      25.6      96.3[      13.6,     683.4]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      45.0       2.5      91.2      84.9     160.1[      39.3,     652.5]
  Tumor maligne de l'encŔfal      67.5       3.8     136.8     123.4     146.7[      45.3,     474.8]
  LeucŔmia00000-
  Limfoma00000-
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada       2.5       0.1       5.1       9.7      15.7[       2.2,     111.4]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada       5.0       0.3      10.1      19.5      46.9[      11.7,     187.3]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada       7.5       0.4      15.2      25.6      91.6[      12.9,     650.5]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics       2.5       0.1       5.1       9.7      65.6[       9.2,     465.9]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques       2.5       0.1       5.1       9.7      16.7[       2.4,     118.5]
  Diabetis       2.5       0.1       5.1       9.7      39.1[       5.5,     277.8]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme00000-
V. Trastorns mentals i del comportament       7.5       0.4      15.2      25.6     158.0[      22.3,    1121.7]
  Trastorns mentals       7.5       0.4      15.2      25.6     226.5[      31.9,    1608.1]
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      20.0       1.1      40.5      64.6      71.6[      21.8,     235.3]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      20.0       1.1      40.5      64.6      74.7[      22.7,     245.4]
VII. Malalties del sistema circulatori     385.0      21.5     780.2     925.6     145.9[      98.6,     215.8]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives      17.5       1.0      35.5      42.6     365.4[      51.5,    2594.1]
  Malalties isquŔmiques del cor     152.5       8.5     309.0     370.5     147.3[      79.9,     271.4]
  InsuficiŔncia cardÝaca       2.5       0.1       5.1       9.7      33.5[       4.7,     237.9]
  Resta de malalties del cor      95.0       5.3     192.5     216.5     115.1[      50.5,     262.6]
  Malalties cerebrovasculars     115.0       6.4     233.0     276.5     231.7[     111.8,     480.4]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori       2.5       0.1       5.1       9.7      35.6[       5.0,     253.0]
VIII. Malalties del sistema respiratori     172.5       9.6     349.6     455.6     333.4[     193.0,     576.2]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia      42.5       2.4      86.1      97.3     433.5[     122.6,    1533.2]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      80.0       4.5     162.1     227.9     484.5[     233.0,    1007.4]
  Resta de malalties del sistema respiratori      50.0       2.8     101.3     130.4     205.4[      71.1,     593.4]
IX. Malalties del sistema digestiu     257.5      14.4     521.8     571.4     269.7[     158.2,     459.5]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge     185.0      10.3     374.9     396.0     276.9[     144.8,     529.3]
  Resta de malalties del sistema digestiu      72.5       4.0     146.9     175.4     259.4[     101.8,     660.9]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari      10.0       0.6      20.3      35.3     195.6[      42.8,     893.8]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      10.0       0.6      20.3      35.3     210.0[      46.0,     959.4]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal      67.0       3.7     135.8     165.9     883.0[     124.4,    6268.5]
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides       2.5       0.1       5.1       9.7      42.9[       6.0,     304.3]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       2.5       0.1       5.1       9.7      42.9[       6.0,     304.3]
XVII. Causes externes de mortalitat     247.5      13.8     501.5     504.8      78.0[      34.8,     174.8]
  Lesions per accident de trÓnsit 00000-
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      22.5       1.3      45.6      45.0      44.1[       6.2,     312.8]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals      57.5       3.2     116.5     165.5     402.4[      56.7,    2856.4]
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions     115.0       6.4     233.0     196.3      76.9[      28.8,     205.3]
  Homicidis00000-
  Resta de lesions per causes externes      52.5       2.9     106.4      98.0     144.4[      39.9,     523.0]
  No especificada      17.5       1.0      35.5      42.6    1343.6[     189.3,    9538.9]
TOTAL    1792.0     100.0    3631.3    4325.5     128.0[     104.3,     157.1]Districte 1, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      37.5       5.9      91.8     108.4     162.8[      44.0,     602.5]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria      12.5       2.0      30.6      39.1     494.0[      69.6,    3506.8]
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral00000-
  Sida00000-
  Resta de malalties infeccioses      25.0       4.0      61.2      69.3    1488.3[     265.8,    8332.4]
II. Tumors     217.5      34.4     532.6     658.3      72.6[      44.3,     118.9]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe00000-
  Tumor maligne d'es˛fag       2.5       0.4       6.1       9.1     100.4[      14.1,     712.6]
  Tumor maligne estˇmac      22.5       3.6      55.1      60.2     149.9[      21.1,    1064.2]
  Tumor maligne de budell gros       7.5       1.2      18.4      26.1      38.2[       5.4,     271.5]
  Tumor maligne de recte i anus      10.0       1.6      24.5      35.2     190.3[      40.8,     888.0]
  Tumor maligne de fetge      12.5       2.0      30.6      39.1     289.9[      40.8,    2057.8]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas00000-
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius       2.5       0.4       6.1       9.1      66.8[       9.4,     473.9]
  Tumor maligne de laringe00000-
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ      45.0       7.1     110.2     137.4      96.2[      32.9,     281.0]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous00000-
  Tumor maligne de mama      55.0       8.7     134.7     166.5      85.3[      32.3,     225.2]
  Tumor maligne de coll d'˙ter       7.5       1.2      18.4      26.1      90.6[      12.8,     643.2]
  Resta de tumors malignes d'˙ter      17.5       2.8      42.9      50.1     166.4[      23.4,    1181.2]
  Tumor maligne d'ovari      12.5       2.0      30.6      39.1      68.9[       9.7,     489.4]
  Tumor maligne de pr˛stata------
  Tumor maligne de bufeta urinÓria00000-
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris00000-
  Tumor maligne de l'encŔfal00000-
  LeucŔmia00000-
  Limfoma00000-
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada00000-
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      22.5       3.6      55.1      60.2     204.9[      28.9,    1454.7]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada00000-
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics      12.5       2.0      30.6      39.1     140.9[      19.8,    1000.1]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques      12.5       2.0      30.6      44.3     117.9[      32.5,     427.7]
  Diabetis       2.5       0.4       6.1       9.1      87.4[      12.3,     620.6]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      10.0       1.6      24.5      35.2     129.5[      27.8,     604.1]
V. Trastorns mentals i del comportament00000-
  Trastorns mentals00000-
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      27.5       4.3      67.3      69.0      96.3[      13.6,     683.4]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      27.5       4.3      67.3      69.0      99.1[      14.0,     703.3]
VII. Malalties del sistema circulatori     135.0      21.3     330.6     355.1     186.5[      91.8,     378.8]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives00000-
  Malalties isquŔmiques del cor      75.0      11.9     183.7     215.4     657.1[     258.8,    1668.4]
  InsuficiŔncia cardÝaca      37.5       5.9      91.8      64.3     586.6[      82.6,    4164.3]
  Resta de malalties del cor      17.5       2.8      42.9      57.3      68.1[      16.6,     278.5]
  Malalties cerebrovasculars       5.0       0.8      12.2      18.1      43.8[      10.9,     175.0]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori00000-
VIII. Malalties del sistema respiratori      20.0       3.2      49.0      59.2     106.6[      19.7,     575.7]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia00000-
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      20.0       3.2      49.0      59.2     386.5[      71.6,    2087.1]
  Resta de malalties del sistema respiratori00000-
IX. Malalties del sistema digestiu      27.5       4.3      67.3      85.3     130.6[      35.1,     486.3]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge      27.5       4.3      67.3      85.3     178.6[      48.0,     665.1]
  Resta de malalties del sistema digestiu00000-
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari      12.5       2.0      30.6      39.1     247.2[      34.8,    1754.8]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      12.5       2.0      30.6      39.1     360.1[      50.7,    2556.1]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides00000-
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups00000-
XVII. Causes externes de mortalitat     130.0      20.6     318.3     329.3     147.0[      44.7,     483.5]
  Lesions per accident de trÓnsit 00000-
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      22.5       3.6      55.1      60.2     320.4[      45.1,    2274.9]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals      65.0      10.3     159.2     203.3     686.9[     122.2,    3861.1]
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions      42.5       6.7     104.1      65.8      79.3[      11.2,     563.2]
  Homicidis00000-
  Resta de lesions per causes externes00000-
  No especificada00000-
TOTAL     632.5     100.0    1548.9    1787.1     103.8[      72.9,     147.8]Districte 2, ambdˇs sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries     120.0       2.2      54.8      55.2      70.4[      22.6,     219.9]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries      52.5       1.0      24.0      26.4     152.3[      21.5,    1081.3]
  Hepatitis viral      12.5       0.2       5.7       5.4      45.3[       6.4,     321.8]
  Sida      55.0       1.0      25.1      23.4      77.1[      17.9,     331.3]
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors    2449.5      45.4    1118.4    1119.3      99.2[      82.4,     119.3]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      25.0       0.5      11.4      10.9      40.8[      12.7,     130.9]
  Tumor maligne d'es˛fag       2.5       0.0       1.1       1.1       5.4[       0.8,      38.2]
  Tumor maligne estˇmac     162.5       3.0      74.2      73.8     132.5[      68.8,     255.1]
  Tumor maligne de budell gros     182.5       3.4      83.3      81.1      93.4[      56.0,     155.9]
  Tumor maligne de recte i anus      10.0       0.2       4.6       4.4      16.8[       3.6,      78.4]
  Tumor maligne de fetge      70.0       1.3      32.0      31.7      62.7[      27.7,     141.8]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas      65.0       1.2      29.7      29.1      50.3[      21.9,     115.7]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      25.0       0.5      11.4      11.8      85.3[      14.4,     505.9]
  Tumor maligne de laringe      27.5       0.5      12.6      11.9     116.2[      36.1,     373.7]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     565.0      10.5     258.0     251.4      96.6[      71.8,     130.0]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous     155.0       2.9      70.8      73.4     178.3[      65.6,     484.8]
  Tumor maligne de mama     340.0       6.3     155.2     154.4     153.8[      94.5,     250.2]
  Tumor maligne de coll d'˙ter      85.0       1.6      38.8      39.0     268.8[      92.9,     777.7]
  Resta de tumors malignes d'˙ter      17.5       0.3       8.0       7.6      49.4[      14.7,     166.6]
  Tumor maligne d'ovari      90.0       1.7      41.1      40.7     137.6[      58.2,     325.3]
  Tumor maligne de pr˛stata      27.5       0.5      12.6      12.3     157.0[      39.7,     620.2]
  Tumor maligne de bufeta urinÓria      17.5       0.3       8.0       7.7      51.0[      12.1,     214.6]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      70.0       1.3      32.0      32.2     105.3[      38.9,     285.5]
  Tumor maligne de l'encŔfal      97.5       1.8      44.5      45.0      69.2[      29.1,     164.6]
  LeucŔmia     107.0       2.0      48.9      52.8     109.2[      28.5,     418.6]
  Limfoma      55.0       1.0      25.1      25.2      65.6[      22.5,     191.6]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada     140.0       2.6      63.9      71.3     146.1[      44.8,     476.2]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      65.0       1.2      29.7      29.0      84.2[      34.9,     202.9]
  Tumors benignes      20.0       0.4       9.1       9.0     134.7[      23.9,     759.7]
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada      27.5       0.5      12.6      12.3      57.8[      14.6,     228.5]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics      10.0       0.2       4.6       4.4      20.9[       4.5,      97.1]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques     152.5       2.8      69.6      72.1     152.6[      58.1,     400.7]
  Diabetis      25.0       0.5      11.4      11.1      65.0[      14.5,     291.7]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme     127.5       2.4      58.2      61.0     202.4[      66.8,     613.0]
V. Trastorns mentals i del comportament      22.5       0.4      10.3      10.6      78.1[      11.0,     554.4]
  Trastorns mentals      22.5       0.4      10.3      10.6     100.0[      14.1,     710.0]
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     220.0       4.1     100.4      97.2     121.9[      65.4,     227.1]
  Malaltia d'Alzheimer       2.5       0.0       1.1       1.1      40.9[       5.8,     290.2]
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     217.5       4.0      99.3      96.0     124.8[      66.5,     234.3]
VII. Malalties del sistema circulatori     907.5      16.8     414.3     412.3     102.8[      75.2,     140.4]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques      12.5       0.2       5.7       5.4     145.1[      20.4,    1029.9]
  Malalties hipertensives      35.0       0.6      16.0      15.5     208.5[      65.3,     665.9]
  Malalties isquŔmiques del cor     272.5       5.0     124.4     122.1      89.8[      56.5,     142.8]
  InsuficiŔncia cardÝaca      47.5       0.9      21.7      21.9     113.1[      30.4,     420.5]
  Resta de malalties del cor     335.0       6.2     153.0     154.1     115.1[      66.3,     199.7]
  Malalties cerebrovasculars     165.0       3.1      75.3      76.5      96.5[      42.6,     218.2]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori      40.0       0.7      18.3      16.7      87.7[      14.1,     547.2]
VIII. Malalties del sistema respiratori     170.0       3.1      77.6      75.5      81.1[      47.4,     138.6]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia      25.0       0.5      11.4      11.1      74.8[      16.7,     335.5]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      62.5       1.2      28.5      27.4      93.2[      45.9,     189.0]
  Resta de malalties del sistema respiratori      82.5       1.5      37.7      37.0      79.4[      34.0,     185.4]
IX. Malalties del sistema digestiu     207.5       3.8      94.7      91.4      67.7[      36.6,     124.9]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge      62.5       1.2      28.5      27.4      29.5[      12.9,      67.7]
  Resta de malalties del sistema digestiu     145.0       2.7      66.2      63.9     167.4[      75.2,     372.9]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari      15.0       0.3       6.8       6.5      39.5[       7.6,     206.4]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      15.0       0.3       6.8       6.5      48.1[       9.2,     251.6]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides00000-
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups00000-
XVII. Causes externes de mortalitat    1122.5      20.8     512.5     503.5     115.8[      81.3,     165.0]
  Lesions per accident de trÓnsit      282.5       5.2     129.0     128.8     141.7[      65.7,     305.8]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques     115.0       2.1      52.5      51.2      84.4[      30.9,     230.6]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals     127.5       2.4      58.2      58.8     165.3[      53.3,     512.9]
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions     505.0       9.4     230.6     226.0     133.9[      81.0,     221.4]
  Homicidis      45.0       0.8      20.5      18.8      84.7[      16.2,     443.6]
  Resta de lesions per causes externes      47.5       0.9      21.7      19.9      40.8[       8.5,     195.2]
  No especificada00000-
TOTAL    5397.0     100.0    2464.1    2448.1      97.6[      85.3,     111.7]Districte 2, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      50.0       1.4      47.1      43.4      47.6[      10.4,     216.9]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral      12.5       0.4      11.8      12.0      49.6[       7.0,     352.4]
  Sida      37.5       1.1      35.3      31.3      79.2[      11.2,     562.0]
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors    1330.0      37.9    1253.6    1299.1      93.4[      74.0,     117.9]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      20.0       0.6      18.9      19.3      40.0[       9.6,     166.8]
  Tumor maligne d'es˛fag       2.5       0.1       2.4       2.6       7.3[       1.0,      52.2]
  Tumor maligne estˇmac     132.5       3.8     124.9     127.7     173.8[      85.0,     355.4]
  Tumor maligne de budell gros     132.5       3.8     124.9     129.1     118.1[      64.5,     216.5]
  Tumor maligne de recte i anus       7.5       0.2       7.1       7.3      20.7[       2.9,     146.6]
  Tumor maligne de fetge      65.0       1.9      61.3      64.0      70.2[      30.1,     163.9]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas      57.5       1.6      54.2      56.6      76.7[      30.4,     193.2]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      25.0       0.7      23.6      24.4     180.2[      30.9,    1050.8]
  Tumor maligne de laringe      27.5       0.8      25.9      26.6     128.8[      40.1,     413.8]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     377.5      10.7     355.8     368.1      92.6[      64.7,     132.5]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous     120.0       3.4     113.1     115.1     208.3[      62.6,     693.6]
  Tumor maligne de mama------
  Tumor maligne de coll d'˙ter------
  Resta de tumors malignes d'˙ter------
  Tumor maligne d'ovari------
  Tumor maligne de pr˛stata      27.5       0.8      25.9      27.0     158.0[      40.4,     617.8]
  Tumor maligne de bufeta urinÓria      17.5       0.5      16.5      17.2      64.8[      15.5,     270.9]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      65.0       1.9      61.3      62.9     118.7[      41.3,     341.1]
  Tumor maligne de l'encŔfal      57.5       1.6      54.2      55.7      66.3[      21.3,     206.3]
  LeucŔmia      37.5       1.1      35.3      36.9      65.8[      19.0,     228.6]
  Limfoma      45.0       1.3      42.4      44.1      67.9[      19.6,     235.0]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada      70.0       2.0      66.0      72.4     116.8[      23.2,     587.6]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      32.5       0.9      30.6      32.2      77.5[      24.2,     248.4]
  Tumors benignes       2.5       0.1       2.4       2.6     104.4[      14.7,     740.9]
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada       7.5       0.2       7.1       7.3      26.0[       3.7,     184.7]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics       2.5       0.1       2.4       2.6      17.6[       2.5,     124.6]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques      52.5       1.5      49.5      51.0      87.5[      33.1,     231.6]
  Diabetis      25.0       0.7      23.6      24.4      98.0[      22.0,     437.0]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      27.5       0.8      25.9      26.6      79.7[      22.5,     282.5]
V. Trastorns mentals i del comportament      22.5       0.6      21.2      21.8     134.6[      19.0,     955.5]
  Trastorns mentals      22.5       0.6      21.2      21.8     192.9[      27.2,    1369.8]
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     120.0       3.4     113.1     112.2     124.3[      54.6,     283.2]
  Malaltia d'Alzheimer       2.5       0.1       2.4       2.6      69.8[       9.8,     495.4]
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     117.5       3.3     110.7     109.6     126.7[      54.6,     293.8]
VII. Malalties del sistema circulatori     790.0      22.5     744.6     756.0     119.1[      85.3,     166.5]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques      12.5       0.4      11.8      12.0     158.3[      22.3,    1123.7]
  Malalties hipertensives      17.5       0.5      16.5      17.1     147.0[      43.7,     494.1]
  Malalties isquŔmiques del cor     227.5       6.5     214.4     221.3      87.9[      53.0,     145.8]
  InsuficiŔncia cardÝaca      47.5       1.4      44.8      45.4     156.5[      43.5,     563.0]
  Resta de malalties del cor     280.0       8.0     263.9     267.3     142.2[      77.1,     262.3]
  Malalties cerebrovasculars     165.0       4.7     155.5     158.9     133.1[      59.4,     298.3]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori      40.0       1.1      37.7      33.9     124.3[      20.2,     764.0]
VIII. Malalties del sistema respiratori     110.0       3.1     103.7     107.3      78.5[      42.6,     144.6]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia00000-
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      50.0       1.4      47.1      49.0     104.1[      45.8,     236.8]
  Resta de malalties del sistema respiratori      60.0       1.7      56.6      58.3      91.8[      37.9,     222.7]
IX. Malalties del sistema digestiu     195.0       5.6     183.8     181.6      85.7[      45.6,     161.3]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge      60.0       1.7      56.6      58.2      40.7[      17.3,      95.9]
  Resta de malalties del sistema digestiu     135.0       3.8     127.2     123.4     182.5[      79.0,     421.9]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari       2.5       0.1       2.4       2.6      14.4[       2.0,     102.3]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries       2.5       0.1       2.4       2.6      15.5[       2.2,     109.8]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides00000-
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups00000-
XVII. Causes externes de mortalitat     837.5      23.8     789.4     762.7     117.8[      78.3,     177.3]
  Lesions per accident de trÓnsit      187.5       5.3     176.7     174.8     125.6[      50.6,     311.9]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques     115.0       3.3     108.4     103.3     101.1[      37.2,     275.1]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals     127.5       3.6     120.2     116.6     283.4[      92.2,     870.5]
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions     360.0      10.2     339.3     326.9     128.1[      69.4,     236.6]
  Homicidis       7.5       0.2       7.1       7.3      24.7[       3.5,     175.0]
  Resta de lesions per causes externes      40.0       1.1      37.7      33.9      50.0[       8.1,     307.5]
  No especificada00000-
TOTAL    3512.5     100.0    3310.6    3340.2      98.9[      84.2,     116.1]Districte 2, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      70.0       3.7      62.0      68.9     103.5[      20.9,     512.1]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries      52.5       2.8      46.5      54.3     190.1[      26.8,    1349.7]
  Hepatitis viral00000-
  Sida      17.5       0.9      15.5      14.6      68.2[       9.6,     483.9]
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors    1119.5      59.4     991.4     979.2     107.9[      80.2,     145.2]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe       5.0       0.3       4.4       4.1      53.4[      13.4,     213.7]
  Tumor maligne d'es˛fag00000-
  Tumor maligne estˇmac      30.0       1.6      26.6      24.5      60.9[      14.8,     250.2]
  Tumor maligne de budell gros      50.0       2.7      44.3      40.5      59.3[      23.5,     149.5]
  Tumor maligne de recte i anus       2.5       0.1       2.2       2.0      11.0[       1.5,      78.1]
  Tumor maligne de fetge       5.0       0.3       4.4       4.1      30.1[       7.5,     120.5]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas       7.5       0.4       6.6       6.1      14.0[       4.5,      43.4]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius00000-
  Tumor maligne de laringe00000-
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     187.5       9.9     166.0     153.6     107.5[      64.1,     180.2]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous      35.0       1.9      31.0      30.5     110.3[      25.3,     480.4]
  Tumor maligne de mama     340.0      18.0     301.1     296.3     151.8[      92.5,     249.3]
  Tumor maligne de coll d'˙ter      85.0       4.5      75.3      76.9     266.4[      91.2,     778.1]
  Resta de tumors malignes d'˙ter      17.5       0.9      15.5      13.8      45.8[      13.6,     154.7]
  Tumor maligne d'ovari      90.0       4.8      79.7      77.0     135.7[      56.0,     328.5]
  Tumor maligne de pr˛stata------
  Tumor maligne de bufeta urinÓria00000-
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris       5.0       0.3       4.4       4.1      40.9[      10.2,     163.4]
  Tumor maligne de l'encŔfal      40.0       2.1      35.4      34.6      74.6[      20.2,     276.0]
  LeucŔmia      69.5       3.7      61.5      74.7     181.2[      26.9,    1220.3]
  Limfoma      10.0       0.5       8.9       7.9      63.2[      13.5,     295.3]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada      70.0       3.7      62.0      70.8     188.5[      34.1,    1042.4]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      32.5       1.7      28.8      26.5      90.2[      24.3,     335.2]
  Tumors benignes      17.5       0.9      15.5      14.6     139.1[      19.6,     987.5]
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada      20.0       1.1      17.7      16.7     108.7[      19.1,     617.6]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics       7.5       0.4       6.6       5.9      21.2[       3.0,     150.4]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques     100.0       5.3      88.6      98.5     262.2[      67.7,    1016.2]
  Diabetis00000-
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme     100.0       5.3      88.6      98.5     362.3[      93.5,    1404.0]
V. Trastorns mentals i del comportament00000-
  Trastorns mentals00000-
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     100.0       5.3      88.6      88.1     123.0[      47.4,     319.2]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     100.0       5.3      88.6      88.1     126.6[      48.8,     328.5]
VII. Malalties del sistema circulatori     117.5       6.2     104.1      96.3      50.6[      25.4,     100.6]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives      17.5       0.9      15.5      14.6     382.0[      53.8,    2711.6]
  Malalties isquŔmiques del cor      45.0       2.4      39.8      35.3     107.8[      39.7,     292.4]
  InsuficiŔncia cardÝaca00000-
  Resta de malalties del cor      55.0       2.9      48.7      46.3      55.1[      19.5,     155.5]
  Malalties cerebrovasculars00000-
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori00000-
VIII. Malalties del sistema respiratori      60.0       3.2      53.1      51.2      92.2[      33.0,     257.7]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia      25.0       1.3      22.1      20.5     258.3[      57.2,    1165.7]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      12.5       0.7      11.1      10.0      65.0[      17.9,     236.1]
  Resta de malalties del sistema respiratori      22.5       1.2      19.9      20.7      66.3[       9.3,     470.5]
IX. Malalties del sistema digestiu      12.5       0.7      11.1      10.0      15.2[       4.2,      55.3]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge       2.5       0.1       2.2       2.0       4.3[       0.6,      30.2]
  Resta de malalties del sistema digestiu      10.0       0.5       8.9       7.9      72.2[      15.5,     337.2]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari      12.5       0.7      11.1       9.8      62.0[       8.7,     440.3]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      12.5       0.7      11.1       9.8      90.3[      12.7,     641.4]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides00000-
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups00000-
XVII. Causes externes de mortalitat     285.0      15.1     252.4     250.4     111.7[      55.1,     226.7]
  Lesions per accident de trÓnsit       95.0       5.0      84.1      86.6     199.1[      47.7,     831.5]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques00000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals00000-
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions     145.0       7.7     128.4     127.1     153.4[      64.1,     366.8]
  Homicidis      37.5       2.0      33.2      30.8     209.8[      29.6,    1489.4]
  Resta de lesions per causes externes       7.5       0.4       6.6       5.9      18.9[       2.7,     134.2]
  No especificada00000-
TOTAL    1884.5     100.0    1668.8    1658.3      96.3[      75.6,     122.6]Districte 3, ambdˇs sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries     132.5       3.9      86.3      85.6     109.2[      52.9,     225.3]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral      32.5       0.9      21.2      20.7     173.8[      47.5,     636.3]
  Sida      85.0       2.5      55.4      54.9     180.8[      67.4,     484.5]
  Resta de malalties infeccioses      15.0       0.4       9.8      10.0     122.7[      30.7,     490.5]
II. Tumors    1432.5      41.7     933.1     929.4      82.4[      66.3,     102.4]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      22.5       0.7      14.7      14.7      54.6[      15.3,     195.2]
  Tumor maligne d'es˛fag       2.5       0.1       1.6       1.7       8.2[       1.2,      58.2]
  Tumor maligne estˇmac     100.0       2.9      65.1      64.8     116.3[      52.0,     260.2]
  Tumor maligne de budell gros     130.0       3.8      84.7      83.8      96.5[      48.0,     194.1]
  Tumor maligne de recte i anus      22.5       0.7      14.7      14.7      56.2[      15.7,     200.7]
  Tumor maligne de fetge      52.5       1.5      34.2      34.3      68.0[      29.9,     154.4]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas      95.0       2.8      61.9      61.2     105.6[      53.4,     209.0]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      17.5       0.5      11.4      11.1      80.3[      11.3,     570.4]
  Tumor maligne de laringe       2.5       0.1       1.6       1.7      17.0[       2.4,     120.6]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     315.0       9.2     205.2     205.5      79.0[      53.3,     117.0]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous      40.0       1.2      26.1      26.0      63.1[      17.8,     223.9]
  Tumor maligne de mama     130.0       3.8      84.7      85.0      84.7[      40.2,     178.6]
  Tumor maligne de coll d'˙ter      32.5       0.9      21.2      20.8     143.4[      20.2,    1018.3]
  Resta de tumors malignes d'˙ter00000-
  Tumor maligne d'ovari      45.0       1.3      29.3      29.7     100.3[      27.9,     360.1]
  Tumor maligne de pr˛stata       5.0       0.1       3.3       3.5      44.5[      11.1,     178.0]
  Tumor maligne de bufeta urinÓria      30.0       0.9      19.5      19.7     130.3[      44.6,     380.7]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      27.5       0.8      17.9      17.6      57.5[      16.2,     203.3]
  Tumor maligne de l'encŔfal     112.5       3.3      73.3      70.3     108.1[      41.3,     282.9]
  LeucŔmia      25.0       0.7      16.3      16.3      33.8[       5.8,     197.0]
  Limfoma      22.5       0.7      14.7      14.6      38.1[       5.4,     270.2]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada     130.0       3.8      84.7      85.8     175.9[      64.9,     476.3]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      45.0       1.3      29.3      28.6      83.1[      28.1,     245.6]
  Tumors benignes       2.5       0.1       1.6       1.7      26.0[       3.7,     184.3]
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada      25.0       0.7      16.3      16.3      77.0[      13.2,     449.0]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics      62.5       1.8      40.7      40.8     193.9[      42.5,     884.8]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques      20.0       0.6      13.0      12.9      27.3[       6.6,     113.1]
  Diabetis       7.5       0.2       4.9       5.0      29.2[       4.1,     207.3]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      12.5       0.4       8.1       7.9      26.2[       3.7,     186.3]
V. Trastorns mentals i del comportament      27.5       0.8      17.9      17.9     131.8[      41.3,     420.7]
  Trastorns mentals       7.5       0.2       4.9       5.0      47.1[       6.6,     334.6]
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada      20.0       0.6      13.0      12.9     433.2[     104.7,    1793.3]
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      62.5       1.8      40.7      40.4      50.7[      19.5,     131.8]
  Malaltia d'Alzheimer       7.5       0.2       4.9       5.0     179.1[      25.2,    1271.6]
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      55.0       1.6      35.8      35.4      46.0[      16.0,     132.2]
VII. Malalties del sistema circulatori     580.0      16.9     377.8     378.1      94.2[      66.9,     132.8]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives00000-
  Malalties isquŔmiques del cor     165.0       4.8     107.5     108.0      79.4[      46.5,     135.4]
  InsuficiŔncia cardÝaca      42.5       1.2      27.7      27.6     142.5[      35.2,     576.8]
  Resta de malalties del cor     137.5       4.0      89.6      90.8      67.8[      35.6,     129.1]
  Malalties cerebrovasculars     175.0       5.1     114.0     113.0     142.4[      73.1,     277.6]
  Arteriosclerosi      32.5       0.9      21.2      20.8     860.6[     121.2,    6109.7]
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori      27.5       0.8      17.9      17.9      94.5[      13.3,     670.7]
VIII. Malalties del sistema respiratori     125.0       3.6      81.4      81.3      87.3[      43.7,     174.4]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries        7.5       0.2       4.9       5.0     895.6[     126.1,    6357.9]
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia       7.5       0.2       4.9       5.0      33.6[       4.7,     238.4]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      42.5       1.2      27.7      27.4      93.0[      29.7,     291.4]
  Resta de malalties del sistema respiratori      67.5       2.0      44.0      43.9      94.3[      34.1,     260.8]
IX. Malalties del sistema digestiu     222.5       6.5     144.9     144.4     106.9[      64.1,     178.4]
  Gastritis, duodenitis i ulcus      22.5       0.7      14.7      14.6     373.3[      52.6,    2650.2]
  Cirrosi i altres malalties del fetge     125.0       3.6      81.4      80.6      86.7[      44.2,     170.2]
  Resta de malalties del sistema digestiu      75.0       2.2      48.9      49.2     128.8[      55.7,     297.7]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu       7.5       0.2       4.9       5.0     149.3[      21.0,    1059.6]
XII. Malalties del sistema genitourinari      57.5       1.7      37.5      37.2     224.3[      58.5,     860.4]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      25.0       0.7      16.3      16.3     120.2[      20.6,     701.1]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama      32.5       0.9      21.2      20.8     699.2[      98.5,    4964.1]
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal      67.0       2.0      43.6      47.0     321.3[      45.3,    2281.2]
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides      57.5       1.7      37.5      36.7     167.0[      47.2,     591.7]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups      57.5       1.7      37.5      36.7     167.0[      47.2,     591.7]
XVII. Causes externes de mortalitat     579.5      16.9     377.5     377.6      86.9[      52.5,     143.6]
  Lesions per accident de trÓnsit      170.0       5.0     110.7     108.2     119.1[      49.7,     285.2]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      77.5       2.3      50.5      50.5      83.2[      26.7,     259.1]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals      92.0       2.7      59.9      63.1     177.6[      39.3,     803.0]
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions     130.0       3.8      84.7      82.7      49.0[      17.5,     137.3]
  Homicidis      75.0       2.2      48.9      50.5     227.8[      50.6,    1025.2]
  Resta de lesions per causes externes      35.0       1.0      22.8      22.6      46.3[       7.5,     284.2]
  No especificada00000-
TOTAL    3434.0     100.0    2236.8    2234.4      89.1[      76.0,     104.4]Districte 3, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      77.5       3.7     101.8     104.6     114.7[      45.9,     287.0]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral      30.0       1.4      39.4      40.4     166.7[      40.9,     678.7]
  Sida      40.0       1.9      52.6      53.2     134.4[      33.3,     542.8]
  Resta de malalties infeccioses       7.5       0.4       9.9      11.0      96.4[      13.6,     684.4]
II. Tumors     757.5      36.3     995.4    1038.9      74.7[      55.8,      99.9]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      10.0       0.5      13.1      14.8      30.8[       6.6,     143.1]
  Tumor maligne d'es˛fag       2.5       0.1       3.3       3.9      10.9[       1.5,      77.4]
  Tumor maligne estˇmac      45.0       2.2      59.1      62.3      84.8[      30.2,     238.0]
  Tumor maligne de budell gros      45.0       2.2      59.1      64.1      58.7[      23.0,     149.9]
  Tumor maligne de recte i anus       7.5       0.4       9.9      11.0      31.2[       4.4,     221.4]
  Tumor maligne de fetge      42.5       2.0      55.8      59.6      65.4[      25.4,     168.3]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas      20.0       1.0      26.3      27.9      37.8[       9.2,     155.8]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius00000-
  Tumor maligne de laringe       2.5       0.1       3.3       3.9      18.7[       2.6,     132.8]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     280.0      13.4     367.9     390.7      98.3[      64.9,     149.0]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous       5.0       0.2       6.6       7.7      14.0[       3.5,      55.8]
  Tumor maligne de mama------
  Tumor maligne de coll d'˙ter------
  Resta de tumors malignes d'˙ter------
  Tumor maligne d'ovari------
  Tumor maligne de pr˛stata       5.0       0.2       6.6       7.7      45.2[      11.3,     180.7]
  Tumor maligne de bufeta urinÓria      17.5       0.8      23.0      25.8      97.1[      28.8,     327.0]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      15.0       0.7      19.7      20.8      39.2[       7.6,     201.2]
  Tumor maligne de l'encŔfal      82.5       4.0     108.4     101.6     120.7[      36.3,     401.8]
  LeucŔmia       2.5       0.1       3.3       3.9       6.9[       1.0,      48.9]
  Limfoma      22.5       1.1      29.6      29.8      45.8[       6.4,     324.9]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada     112.5       5.4     147.8     149.2     240.7[      81.3,     712.2]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      12.5       0.6      16.4      16.9      40.7[       5.7,     288.8]
  Tumors benignes       2.5       0.1       3.3       3.9     154.7[      21.8,    1098.5]
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada      25.0       1.2      32.9      33.6     120.3[      20.9,     692.1]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics      62.5       3.0      82.1      83.1     560.3[     126.5,    2480.6]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques      20.0       1.0      26.3      27.9      47.8[      11.6,     197.2]
  Diabetis       7.5       0.4       9.9      11.0      44.1[       6.2,     313.3]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      12.5       0.6      16.4      16.9      50.5[       7.1,     358.8]
V. Trastorns mentals i del comportament      27.5       1.3      36.1      38.8     239.8[      75.4,     763.1]
  Trastorns mentals       7.5       0.4       9.9      11.0      97.1[      13.7,     689.6]
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada      20.0       1.0      26.3      27.9     568.8[     137.9,    2345.8]
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      55.0       2.6      72.3      74.5      82.6[      29.1,     234.6]
  Malaltia d'Alzheimer       7.5       0.4       9.9      11.0     294.3[      41.5,    2089.2]
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      47.5       2.3      62.4      63.5      73.4[      22.6,     238.3]
VII. Malalties del sistema circulatori     447.5      21.4     588.1     607.0      95.7[      65.4,     139.9]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives00000-
  Malalties isquŔmiques del cor     147.5       7.1     193.8     206.1      81.9[      46.2,     145.3]
  InsuficiŔncia cardÝaca      42.5       2.0      55.8      55.7     191.8[      48.6,     756.8]
  Resta de malalties del cor     110.0       5.3     144.6     151.5      80.6[      38.9,     167.2]
  Malalties cerebrovasculars     147.5       7.1     193.8     193.7     162.3[      76.6,     343.8]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori00000-
VIII. Malalties del sistema respiratori     115.0       5.5     151.1     156.4     114.4[      55.3,     236.9]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia       7.5       0.4       9.9      11.0      48.9[       6.9,     347.1]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      42.5       2.0      55.8      58.5     124.4[      40.0,     386.5]
  Resta de malalties del sistema respiratori      65.0       3.1      85.4      86.9     136.9[      48.7,     385.0]
IX. Malalties del sistema digestiu     150.0       7.2     197.1     206.1      97.3[      52.3,     180.8]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge      85.0       4.1     111.7     116.1      81.2[      35.3,     186.8]
  Resta de malalties del sistema digestiu      65.0       3.1      85.4      90.0     133.1[      52.7,     336.4]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari       2.5       0.1       3.3       3.9      21.4[       3.0,     151.7]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries       2.5       0.1       3.3       3.9      22.9[       3.2,     162.9]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides      25.0       1.2      32.9      33.8     148.8[      37.2,     595.2]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups      25.0       1.2      32.9      33.8     148.8[      37.2,     595.2]
XVII. Causes externes de mortalitat     347.5      16.6     456.6     448.5      69.3[      37.8,     127.1]
  Lesions per accident de trÓnsit      170.0       8.1     223.4     219.0     157.3[      66.2,     374.2]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      55.0       2.6      72.3      69.9      68.4[      17.1,     273.7]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals00000-
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions      37.5       1.8      49.3      50.8      19.9[       5.5,      72.3]
  Homicidis      52.5       2.5      69.0      68.9     233.7[      32.9,    1658.9]
  Resta de lesions per causes externes      32.5       1.6      42.7      39.9      58.8[       8.3,     417.4]
  No especificada00000-
TOTAL    2087.5     100.0    2743.2    2823.4      83.6[      69.2,     100.9]Districte 3, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      55.0       4.1      71.0      69.7     104.7[      32.4,     338.3]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral       2.5       0.2       3.2       3.2     473.3[      66.7,    3360.0]
  Sida      45.0       3.3      58.1      57.3     267.0[      66.8,    1067.6]
  Resta de malalties infeccioses       7.5       0.6       9.7       9.2     197.7[      27.8,    1403.5]
II. Tumors     675.0      50.1     871.8     842.2      92.8[      67.2,     128.2]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      12.5       0.9      16.1      14.9     195.2[      27.5,    1385.8]
  Tumor maligne d'es˛fag00000-
  Tumor maligne estˇmac      55.0       4.1      71.0      70.2     175.0[      51.9,     589.7]
  Tumor maligne de budell gros      85.0       6.3     109.8     106.3     155.4[      58.6,     412.3]
  Tumor maligne de recte i anus      15.0       1.1      19.4      18.0      97.5[      18.7,     508.4]
  Tumor maligne de fetge      10.0       0.7      12.9      12.4      91.6[      19.6,     428.2]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas      75.0       5.6      96.9      90.3     207.2[      95.0,     452.0]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      17.5       1.3      22.6      21.0     154.3[      21.7,    1095.6]
  Tumor maligne de laringe00000-
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ      35.0       2.6      45.2      42.9      30.0[      10.1,      88.9]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous      35.0       2.6      45.2      43.5     157.4[      36.8,     673.6]
  Tumor maligne de mama     130.0       9.7     167.9     166.5      85.3[      39.7,     183.1]
  Tumor maligne de coll d'˙ter      32.5       2.4      42.0      43.6     151.2[      21.3,    1073.2]
  Resta de tumors malignes d'˙ter00000-
  Tumor maligne d'ovari      45.0       3.3      58.1      58.5     103.0[      27.6,     384.1]
  Tumor maligne de pr˛stata------
  Tumor maligne de bufeta urinÓria      12.5       0.9      16.1      14.9     268.1[      37.8,    1903.5]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      12.5       0.9      16.1      14.9     149.3[      21.0,    1060.0]
  Tumor maligne de l'encŔfal      30.0       2.2      38.7      35.8      77.3[      18.9,     315.2]
  LeucŔmia      22.5       1.7      29.1      28.7      69.5[       9.8,     493.5]
  Limfoma00000-
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada      17.5       1.3      22.6      21.0      55.8[       7.9,     396.3]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      32.5       2.4      42.0      39.0     132.8[      36.1,     488.1]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada00000-
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics00000-
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques00000-
  Diabetis00000-
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme00000-
V. Trastorns mentals i del comportament00000-
  Trastorns mentals00000-
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits       7.5       0.6       9.7       9.2      12.8[       1.8,      91.2]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits       7.5       0.6       9.7       9.2      13.2[       1.9,      93.8]
VII. Malalties del sistema circulatori     132.5       9.8     171.1     168.9      88.7[      41.9,     187.7]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives00000-
  Malalties isquŔmiques del cor      17.5       1.3      22.6      21.6      65.8[      19.5,     222.1]
  InsuficiŔncia cardÝaca00000-
  Resta de malalties del cor      27.5       2.0      35.5      33.6      39.9[      13.7,     116.3]
  Malalties cerebrovasculars      27.5       2.0      35.5      33.3      80.2[      25.1,     257.0]
  Arteriosclerosi      32.5       2.4      42.0      43.6     879.2[     123.8,    6241.9]
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori      27.5       2.0      35.5      36.9     300.6[      42.3,    2134.2]
VIII. Malalties del sistema respiratori      10.0       0.7      12.9      12.4      22.3[       4.8,     104.1]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries        7.5       0.6       9.7       9.2     901.7[     127.0,    6401.6]
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia00000-
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC00000-
  Resta de malalties del sistema respiratori       2.5       0.2       3.2       3.2      10.2[       1.4,      72.1]
IX. Malalties del sistema digestiu      72.5       5.4      93.6      89.3     136.6[      55.7,     335.4]
  Gastritis, duodenitis i ulcus      22.5       1.7      29.1      28.7     434.8[      61.2,    3086.4]
  Cirrosi i altres malalties del fetge      40.0       3.0      51.7      48.2     100.9[      33.0,     308.5]
  Resta de malalties del sistema digestiu      10.0       0.7      12.9      12.4     112.8[      24.1,     527.1]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu       7.5       0.6       9.7       9.2     153.1[      21.6,    1086.9]
XII. Malalties del sistema genitourinari      55.0       4.1      71.0      72.3     456.8[     110.9,    1880.8]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      22.5       1.7      29.1      28.7     263.9[      37.2,    1873.3]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama      32.5       2.4      42.0      43.6     879.2[     123.8,    6241.9]
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal      67.0       5.0      86.5      98.0     955.9[     134.6,    6786.0]
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides      32.5       2.4      42.0      43.6     201.6[      28.4,    1431.0]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups      32.5       2.4      42.0      43.6     201.6[      28.4,    1431.0]
XVII. Causes externes de mortalitat     232.0      17.2     299.6     306.4     136.7[      57.4,     325.6]
  Lesions per accident de trÓnsit 00000-
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      22.5       1.7      29.1      28.7     152.7[      21.5,    1083.9]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals      92.0       6.8     118.8     128.2     433.0[      92.9,    2017.6]
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions      92.5       6.9     119.5     117.7     142.0[      36.7,     550.3]
  Homicidis      22.5       1.7      29.1      28.7     195.6[      27.5,    1388.3]
  Resta de lesions per causes externes       2.5       0.2       3.2       3.2      10.2[       1.4,      72.4]
  No especificada00000-
TOTAL    1346.5     100.0    1739.1    1721.2     100.0[      75.7,     132.0]Districte 4, ambdˇs sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral00000-
  Sida00000-
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors     525.0      45.9     788.7     746.6      66.2[      44.6,      98.0]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      12.5       1.1      18.8      16.9      62.9[       8.9,     446.2]
  Tumor maligne d'es˛fag       7.5       0.7      11.3       8.8      41.6[       5.9,     295.4]
  Tumor maligne estˇmac      12.5       1.1      18.8      14.6      26.2[       7.1,      96.8]
  Tumor maligne de budell gros      15.0       1.3      22.5      17.5      20.2[       6.5,      62.9]
  Tumor maligne de recte i anus00000-
  Tumor maligne de fetge      15.0       1.3      22.5      19.7      39.1[       7.2,     213.7]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas      47.5       4.2      71.4      67.6     116.7[      38.0,     358.5]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius00000-
  Tumor maligne de laringe       7.5       0.7      11.3       8.8      86.2[      12.1,     612.3]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     120.0      10.5     180.3     164.5      63.2[      31.9,     125.2]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous      30.0       2.6      45.1      46.7     113.5[      22.2,     580.5]
  Tumor maligne de mama      75.0       6.6     112.7     123.2     122.7[      36.9,     407.9]
  Tumor maligne de coll d'˙ter       7.5       0.7      11.3       8.8      60.8[       8.6,     431.8]
  Resta de tumors malignes d'˙ter       7.5       0.7      11.3       8.8      57.2[       8.1,     405.8]
  Tumor maligne d'ovari      35.0       3.1      52.6      55.1     185.9[      34.8,     992.9]
  Tumor maligne de pr˛stata      12.5       1.1      18.8      14.6     186.7[      50.6,     689.2]
  Tumor maligne de bufeta urinÓria       2.5       0.2       3.8       2.9      19.1[       2.7,     135.8]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris00000-
  Tumor maligne de l'encŔfal      52.5       4.6      78.9      78.8     121.2[      38.0,     387.1]
  LeucŔmia      47.5       4.2      71.4      68.8     142.1[      20.0,    1008.9]
  Limfoma00000-
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada00000-
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada       5.0       0.4       7.5       5.8      16.7[       4.2,      67.0]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada      12.5       1.1      18.8      14.6      68.8[      18.6,     253.9]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics00000-
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques       7.5       0.7      11.3       8.8      18.7[       2.6,     132.7]
  Diabetis00000-
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme       7.5       0.7      11.3       8.8      29.3[       4.1,     208.1]
V. Trastorns mentals i del comportament      67.5       5.9     101.4      96.7     711.4[     125.8,    4024.0]
  Trastorns mentals      57.5       5.0      86.4      85.0     800.7[     112.8,    5684.6]
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada      10.0       0.9      15.0      11.7     393.3[      83.1,    1861.0]
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      25.0       2.2      37.6      29.2      36.6[      14.6,      92.3]
  Malaltia d'Alzheimer      12.5       1.1      18.8      14.6     522.8[     141.6,    1929.8]
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      12.5       1.1      18.8      14.6      19.0[       5.1,      70.1]
VII. Malalties del sistema circulatori     132.5      11.6     199.1     183.1      45.6[      20.5,     101.7]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives       2.5       0.2       3.8       2.9      38.7[       5.5,     274.9]
  Malalties isquŔmiques del cor      82.5       7.2     123.9     120.2      88.4[      28.4,     275.0]
  InsuficiŔncia cardÝaca      12.5       1.1      18.8      16.9      87.0[      12.3,     617.8]
  Resta de malalties del cor      12.5       1.1      18.8      14.6      10.9[       3.0,      40.3]
  Malalties cerebrovasculars00000-
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori      22.5       2.0      33.8      28.6     150.4[      40.2,     563.3]
VIII. Malalties del sistema respiratori      25.0       2.2      37.6      31.5      33.8[      10.0,     113.6]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia00000-
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      10.0       0.9      15.0      11.7      39.8[       8.4,     188.5]
  Resta de malalties del sistema respiratori      15.0       1.3      22.5      19.7      42.4[       7.8,     231.6]
IX. Malalties del sistema digestiu      40.0       3.5      60.1      60.5      44.8[      11.6,     172.8]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge      40.0       3.5      60.1      60.5      65.1[      16.9,     251.1]
  Resta de malalties del sistema digestiu00000-
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari00000-
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries00000-
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides      67.0       5.9     100.7     102.4     466.9[      65.8,    3314.4]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups      67.0       5.9     100.7     102.4     466.9[      65.8,    3314.4]
XVII. Causes externes de mortalitat     255.0      22.3     383.1     395.1      90.9[      44.2,     186.8]
  Lesions per accident de trÓnsit 00000-
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      32.5       2.8      48.8      57.2      94.2[      13.3,     668.6]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals      50.0       4.4      75.1      71.7     201.6[      30.7,    1325.0]
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions      65.0       5.7      97.7      98.4      58.3[      18.9,     180.0]
  Homicidis      65.0       5.7      97.7     102.9     464.2[     110.7,    1945.9]
  Resta de lesions per causes externes      42.5       3.7      63.8      65.0     133.2[      18.8,     945.5]
  No especificada00000-
TOTAL    1144.5     100.0    1719.4    1654.1      66.0[      48.3,      90.1]Districte 4, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral00000-
  Sida00000-
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors     255.0      37.5     801.4     750.8      54.0[      31.6,      92.3]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe00000-
  Tumor maligne d'es˛fag       7.5       1.1      23.6      20.0      56.4[       7.9,     400.2]
  Tumor maligne estˇmac       7.5       1.1      23.6      20.0      27.2[       3.8,     192.8]
  Tumor maligne de budell gros      15.0       2.2      47.1      39.6      36.2[      11.6,     112.9]
  Tumor maligne de recte i anus00000-
  Tumor maligne de fetge      15.0       2.2      47.1      45.0      49.4[       9.0,     270.1]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas       5.0       0.7      15.7      13.1      17.7[       4.4,      70.8]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius00000-
  Tumor maligne de laringe       7.5       1.1      23.6      20.0      96.8[      13.6,     687.2]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ      92.5      13.6     290.7     281.7      70.9[      33.0,     152.0]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous       7.5       1.1      23.6      20.0      36.1[       5.1,     256.4]
  Tumor maligne de mama------
  Tumor maligne de coll d'˙ter------
  Resta de tumors malignes d'˙ter------
  Tumor maligne d'ovari------
  Tumor maligne de pr˛stata      12.5       1.8      39.3      33.0     193.4[      52.4,     713.5]
  Tumor maligne de bufeta urinÓria       2.5       0.4       7.9       6.5      24.6[       3.5,     174.5]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris00000-
  Tumor maligne de l'encŔfal      27.5       4.0      86.4      93.7     111.3[      20.4,     608.0]
  LeucŔmia      47.5       7.0     149.3     138.7     247.6[      34.9,    1758.0]
  Limfoma00000-
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada00000-
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada       2.5       0.4       7.9       6.5      15.7[       2.2,     111.7]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada       5.0       0.7      15.7      13.1      46.8[      11.7,     187.1]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics00000-
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques00000-
  Diabetis00000-
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme00000-
V. Trastorns mentals i del comportament00000-
  Trastorns mentals00000-
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      20.0       2.9      62.9      53.0      58.7[      19.6,     176.2]
  Malaltia d'Alzheimer      10.0       1.5      31.4      26.5     710.5[     150.2,    3359.9]
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      10.0       1.5      31.4      26.5      30.6[       6.5,     144.8]
VII. Malalties del sistema circulatori     110.0      16.2     345.7     332.1      52.3[      21.9,     125.1]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives       2.5       0.4       7.9       6.5      56.0[       7.9,     397.8]
  Malalties isquŔmiques del cor      75.0      11.0     235.7     234.0      93.0[      29.0,     298.6]
  InsuficiŔncia cardÝaca00000-
  Resta de malalties del cor      12.5       1.8      39.3      33.0      17.6[       4.8,      64.8]
  Malalties cerebrovasculars00000-
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori      20.0       2.9      62.9      58.4     214.0[      50.0,     915.7]
VIII. Malalties del sistema respiratori       5.0       0.7      15.7      13.1       9.6[       2.4,      38.2]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia00000-
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC       2.5       0.4       7.9       6.5      13.9[       2.0,      98.6]
  Resta de malalties del sistema respiratori       2.5       0.4       7.9       6.5      10.3[       1.5,      73.1]
IX. Malalties del sistema digestiu      12.5       1.8      39.3      38.5      18.2[       2.6,     128.9]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge      12.5       1.8      39.3      38.5      26.9[       3.8,     191.0]
  Resta de malalties del sistema digestiu00000-
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari00000-
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries00000-
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides      67.0       9.9     210.6     198.9     876.1[     123.4,    6219.9]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups      67.0       9.9     210.6     198.9     876.1[     123.4,    6219.9]
XVII. Causes externes de mortalitat     210.0      30.9     660.0     658.8     101.8[      45.2,     229.2]
  Lesions per accident de trÓnsit 00000-
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      32.5       4.8     102.1     117.7     115.2[      16.2,     818.1]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals      50.0       7.4     157.1     145.3     353.1[      54.2,    2300.3]
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions      20.0       2.9      62.9      58.4      22.9[       5.4,      98.0]
  Homicidis      65.0       9.6     204.3     209.0     708.8[     171.0,    2937.4]
  Resta de lesions per causes externes      42.5       6.3     133.6     128.4     189.3[      26.7,    1343.6]
  No especificada00000-
TOTAL     679.5     100.0    2135.4    2045.0      60.5[      40.3,      91.0]Districte 4, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral00000-
  Sida00000-
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors     270.0      58.1     777.1     747.9      82.4[      47.0,     144.6]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      12.5       2.7      36.0      30.0     394.1[      55.5,    2797.6]
  Tumor maligne d'es˛fag00000-
  Tumor maligne estˇmac       5.0       1.1      14.4      10.3      25.7[       6.4,     102.9]
  Tumor maligne de budell gros00000-
  Tumor maligne de recte i anus00000-
  Tumor maligne de fetge00000-
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas      42.5       9.1     122.3     110.7     254.1[      75.0,     860.8]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius00000-
  Tumor maligne de laringe00000-
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ      27.5       5.9      79.2      68.5      47.9[      11.4,     202.1]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous      22.5       4.8      64.8      71.5     258.5[      36.4,    1835.2]
  Tumor maligne de mama      75.0      16.1     215.9     235.9     120.9[      35.9,     406.6]
  Tumor maligne de coll d'˙ter       7.5       1.6      21.6      15.9      54.9[       7.7,     390.0]
  Resta de tumors malignes d'˙ter       7.5       1.6      21.6      15.9      52.7[       7.4,     373.8]
  Tumor maligne d'ovari      35.0       7.5     100.7     105.3     185.6[      34.2,    1006.7]
  Tumor maligne de pr˛stata------
  Tumor maligne de bufeta urinÓria00000-
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris00000-
  Tumor maligne de l'encŔfal      25.0       5.4      72.0      62.9     135.7[      30.2,     610.4]
  LeucŔmia00000-
  Limfoma00000-
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada00000-
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada       2.5       0.5       7.2       5.2      17.6[       2.5,     124.9]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada       7.5       1.6      21.6      15.9     103.3[      14.6,     733.6]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics00000-
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques       7.5       1.6      21.6      15.9      42.2[       5.9,     299.5]
  Diabetis00000-
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme       7.5       1.6      21.6      15.9      58.3[       8.2,     413.8]
V. Trastorns mentals i del comportament      67.5      14.5     194.3     198.3    1671.1[     287.5,    9713.4]
  Trastorns mentals      57.5      12.4     165.5     177.3    1686.6[     237.6,   11974.0]
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada      10.0       2.2      28.8      21.0    1551.0[     327.6,    7342.5]
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits       5.0       1.1      14.4      10.3      14.4[       3.6,      57.7]
  Malaltia d'Alzheimer       2.5       0.5       7.2       5.2     255.1[      35.9,    1810.8]
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits       2.5       0.5       7.2       5.2       7.4[       1.0,      52.7]
VII. Malalties del sistema circulatori      22.5       4.8      64.8      51.0      26.8[       7.2,     100.2]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives00000-
  Malalties isquŔmiques del cor       7.5       1.6      21.6      15.9      48.3[       6.8,     343.2]
  InsuficiŔncia cardÝaca      12.5       2.7      36.0      30.0     273.8[      38.6,    1943.9]
  Resta de malalties del cor00000-
  Malalties cerebrovasculars00000-
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori       2.5       0.5       7.2       5.2      42.1[       5.9,     298.8]
VIII. Malalties del sistema respiratori      20.0       4.3      57.6      45.9      82.6[      19.4,     352.4]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia00000-
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC       7.5       1.6      21.6      15.9     103.6[      14.6,     735.2]
  Resta de malalties del sistema respiratori      12.5       2.7      36.0      30.0      96.1[      13.5,     682.2]
IX. Malalties del sistema digestiu      27.5       5.9      79.2      81.8     125.3[      22.4,     700.7]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge      27.5       5.9      79.2      81.8     171.3[      30.6,     958.2]
  Resta de malalties del sistema digestiu00000-
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari00000-
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries00000-
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides00000-
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups00000-
XVII. Causes externes de mortalitat      45.0       9.7     129.5     136.9      61.1[      14.3,     260.4]
  Lesions per accident de trÓnsit 00000-
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques00000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals00000-
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions      45.0       9.7     129.5     136.9     165.2[      38.8,     704.1]
  Homicidis00000-
  Resta de lesions per causes externes00000-
  No especificada00000-
TOTAL     465.0     100.0    1338.4    1288.1      74.8[      46.7,     119.8]Districte 5, ambdˇs sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      50.0       1.9      41.1      40.8      52.0[      18.7,     144.5]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries      27.5       1.0      22.6      22.4     129.5[      33.2,     505.2]
  Hepatitis viral       5.0       0.2       4.1       4.2      35.2[       8.8,     140.9]
  Sida      17.5       0.7      14.4      14.1      46.6[       6.6,     330.7]
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors    1205.0      45.5     990.5    1019.5      90.3[      71.1,     114.7]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      65.0       2.5      53.4      62.9     234.6[      60.7,     906.1]
  Tumor maligne d'es˛fag      12.5       0.5      10.3      10.4      49.0[       6.9,     347.6]
  Tumor maligne estˇmac      15.0       0.6      12.3      12.4      22.2[       5.6,      88.9]
  Tumor maligne de budell gros      67.5       2.5      55.5      55.7      64.2[      29.0,     142.1]
  Tumor maligne de recte i anus      12.5       0.5      10.3      10.4      39.9[       5.6,     283.0]
  Tumor maligne de fetge      17.5       0.7      14.4      14.6      28.9[       6.8,     123.5]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques       7.5       0.3       6.2       6.2     369.2[      52.0,    2620.9]
  Tumor maligne de pÓncreas      77.5       2.9      63.7      63.4     109.4[      42.1,     284.7]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      40.0       1.5      32.9      32.8     238.2[      77.8,     728.7]
  Tumor maligne de laringe      12.5       0.5      10.3      10.4     101.4[      27.8,     370.3]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     325.0      12.3     267.1     269.0     103.4[      67.4,     158.7]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous      27.5       1.0      22.6      22.8      55.3[      17.2,     178.2]
  Tumor maligne de mama     157.5       5.9     129.5     136.9     136.4[      64.8,     287.2]
  Tumor maligne de coll d'˙ter00000-
  Resta de tumors malignes d'˙ter      17.5       0.7      14.4      14.1      91.5[      12.9,     649.4]
  Tumor maligne d'ovari      12.5       0.5      10.3      10.4      35.1[       4.9,     249.2]
  Tumor maligne de pr˛stata00000-
  Tumor maligne de bufeta urinÓria       2.5       0.1       2.1       2.1      13.9[       2.0,      98.9]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris       2.5       0.1       2.1       2.1       6.9[       1.0,      48.8]
  Tumor maligne de l'encŔfal      95.0       3.6      78.1      78.0     120.0[      52.7,     273.3]
  LeucŔmia      35.0       1.3      28.8      35.2      72.8[      11.5,     461.8]
  Limfoma      45.0       1.7      37.0      36.8      95.8[      27.5,     334.0]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada      77.5       2.9      63.7      66.3     135.8[      47.1,     391.8]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      65.0       2.5      53.4      54.1     156.9[      70.7,     348.3]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada      15.0       0.6      12.3      12.5      58.9[      11.2,     310.6]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics      90.0       3.4      74.0      64.6     306.7[      73.2,    1285.5]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques      37.5       1.4      30.8      40.5      85.6[      12.1,     608.0]
  Diabetis00000-
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      37.5       1.4      30.8      40.5     134.3[      18.9,     953.7]
V. Trastorns mentals i del comportament      22.5       0.8      18.5      18.4     135.6[      19.1,     962.4]
  Trastorns mentals      22.5       0.8      18.5      18.4     173.6[      24.5,    1232.5]
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     172.5       6.5     141.8     145.1     182.0[      78.0,     424.9]
  Malaltia d'Alzheimer       7.5       0.3       6.2       6.2     221.5[      31.2,    1572.6]
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     165.0       6.2     135.6     138.9     180.6[      74.8,     435.9]
VII. Malalties del sistema circulatori     480.0      18.1     394.5     405.8     101.1[      64.4,     159.0]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives       7.5       0.3       6.2       6.2      83.1[      11.7,     589.7]
  Malalties isquŔmiques del cor     112.5       4.2      92.5      94.1      69.2[      32.8,     146.2]
  InsuficiŔncia cardÝaca       2.5       0.1       2.1       2.1      10.8[       1.5,      77.0]
  Resta de malalties del cor     212.5       8.0     174.7     183.2     136.8[      60.8,     307.8]
  Malalties cerebrovasculars     142.5       5.4     117.1     118.2     148.9[      75.5,     293.9]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori       2.5       0.1       2.1       2.1      11.1[       1.6,      78.5]
VIII. Malalties del sistema respiratori      67.5       2.5      55.5      57.1      61.3[      22.7,     165.2]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša      12.5       0.5      10.3      10.4     620.2[      87.4,    4402.8]
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia       7.5       0.3       6.2       6.2      41.5[       5.9,     294.9]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      45.0       1.7      37.0      38.4     130.5[      34.4,     495.5]
  Resta de malalties del sistema respiratori       2.5       0.1       2.1       2.1       4.5[       0.6,      32.0]
IX. Malalties del sistema digestiu      95.0       3.6      78.1      78.1      57.9[      29.1,     115.2]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge      67.5       2.5      55.5      55.3      59.5[      25.1,     141.1]
  Resta de malalties del sistema digestiu      27.5       1.0      22.6      22.9      59.9[      20.3,     176.9]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu       2.5       0.1       2.1       2.1      62.7[       8.8,     444.8]
XII. Malalties del sistema genitourinari00000-
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries00000-
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques      42.5       1.6      34.9      41.4     268.7[      37.9,    1907.9]
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides       7.5       0.3       6.2       6.2      28.2[       4.0,     200.2]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       7.5       0.3       6.2       6.2      28.2[       4.0,     200.2]
XVII. Causes externes de mortalitat     372.5      14.1     306.2     318.6      73.3[      42.2,     127.3]
  Lesions per accident de trÓnsit       37.5       1.4      30.8      40.5      44.5[       6.3,     316.2]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques     130.0       4.9     106.9     102.6     169.0[      61.0,     467.7]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals      22.5       0.8      18.5      18.4      51.9[       7.3,     368.2]
  Ofegaments i submersions accidentals      22.5       0.8      18.5      18.4     449.8[      63.4,    3193.3]
  Su´cidis i autolesions     107.5       4.1      88.4      95.7      56.7[      21.5,     149.6]
  Homicidis00000-
  Resta de lesions per causes externes      52.5       2.0      43.2      43.0      88.1[      27.6,     281.1]
  No especificada       2.5       0.1       2.1       2.1      94.0[      13.2,     667.2]
TOTAL    2647.5     100.0    2176.2    2240.4      89.3[      74.3,     107.4]Districte 5, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries       5.0       0.4       8.7       9.8      10.7[       2.7,      42.9]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral       5.0       0.4       8.7       9.8      40.4[      10.1,     161.6]
  Sida00000-
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors     627.5      45.4    1088.1    1160.4      83.4[      60.1,     115.8]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      65.0       4.7     112.7     134.8     279.5[      73.6,    1062.1]
  Tumor maligne d'es˛fag00000-
  Tumor maligne estˇmac      15.0       1.1      26.0      27.7      37.7[       9.4,     150.8]
  Tumor maligne de budell gros      30.0       2.2      52.0      55.3      50.6[      15.8,     162.5]
  Tumor maligne de recte i anus00000-
  Tumor maligne de fetge       2.5       0.2       4.3       4.9       5.4[       0.8,      38.1]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques       7.5       0.5      13.0      13.9     837.3[     117.9,    5944.4]
  Tumor maligne de pÓncreas      70.0       5.1     121.4     123.9     168.0[      59.7,     473.0]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      22.5       1.6      39.0      41.5     306.4[      85.3,    1101.2]
  Tumor maligne de laringe       5.0       0.4       8.7       9.8      47.4[      11.9,     189.7]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     172.5      12.5     299.1     314.6      79.2[      44.2,     141.7]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous      15.0       1.1      26.0      27.7      50.2[      12.5,     200.5]
  Tumor maligne de mama------
  Tumor maligne de coll d'˙ter------
  Resta de tumors malignes d'˙ter------
  Tumor maligne d'ovari------
  Tumor maligne de pr˛stata00000-
  Tumor maligne de bufeta urinÓria00000-
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris       2.5       0.2       4.3       4.9       9.2[       1.3,      65.5]
  Tumor maligne de l'encŔfal      70.0       5.1     121.4     125.7     149.4[      56.4,     395.6]
  LeucŔmia00000-
  Limfoma      25.0       1.8      43.4      44.5      68.5[      11.8,     397.3]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada      77.5       5.6     134.4     144.2     232.6[      81.1,     666.9]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      35.0       2.5      60.7      64.3     154.7[      52.6,     455.1]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada      12.5       0.9      21.7      22.8      81.5[      11.5,     578.3]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics00000-
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques00000-
  Diabetis00000-
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme00000-
V. Trastorns mentals i del comportament      22.5       1.6      39.0      39.6     244.6[      34.5,    1736.8]
  Trastorns mentals      22.5       1.6      39.0      39.6     350.7[      49.4,    2490.0]
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      32.5       2.4      56.4      58.5      64.8[      17.8,     236.5]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      32.5       2.4      56.4      58.5      67.6[      18.5,     246.7]
VII. Malalties del sistema circulatori     250.0      18.1     433.5     476.4      75.1[      42.6,     132.2]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives00000-
  Malalties isquŔmiques del cor     105.0       7.6     182.1     192.7      76.6[      35.1,     167.2]
  InsuficiŔncia cardÝaca       2.5       0.2       4.3       4.9      16.9[       2.4,     119.6]
  Resta de malalties del cor      77.5       5.6     134.4     161.0      85.6[      25.3,     289.5]
  Malalties cerebrovasculars      62.5       4.5     108.4     112.9      94.6[      36.6,     244.5]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori       2.5       0.2       4.3       4.9      17.9[       2.5,     127.2]
VIII. Malalties del sistema respiratori      37.5       2.7      65.0      69.2      50.6[      18.4,     139.3]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša      12.5       0.9      21.7      22.8     621.0[      87.5,    4408.9]
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia       7.5       0.5      13.0      13.9      61.7[       8.7,     438.2]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      17.5       1.3      30.3      32.5      69.2[      16.5,     289.8]
  Resta de malalties del sistema respiratori00000-
IX. Malalties del sistema digestiu      72.5       5.2     125.7     131.7      62.2[      27.9,     138.5]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge      67.5       4.9     117.0     121.9      85.2[      36.1,     201.1]
  Resta de malalties del sistema digestiu       5.0       0.4       8.7       9.8      14.5[       3.6,      57.9]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu       2.5       0.2       4.3       4.9    1166.6[     164.3,    8282.2]
XII. Malalties del sistema genitourinari00000-
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries00000-
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques      42.5       3.1      73.7      86.5     375.9[      52.9,    2668.5]
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides       7.5       0.5      13.0      13.9      61.0[       8.6,     433.4]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       7.5       0.5      13.0      13.9      61.0[       8.6,     433.4]
XVII. Causes externes de mortalitat     282.5      20.4     489.9     502.6      77.6[      41.5,     145.3]
  Lesions per accident de trÓnsit 00000-
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques     107.5       7.8     186.4     176.7     173.0[      54.1,     553.3]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals00000-
  Ofegaments i submersions accidentals      22.5       1.6      39.0      39.6     461.4[      65.0,    3275.3]
  Su´cidis i autolesions     100.0       7.2     173.4     193.1      75.7[      27.1,     211.4]
  Homicidis00000-
  Resta de lesions per causes externes      52.5       3.8      91.0      93.2     137.4[      43.1,     437.8]
  No especificada00000-
TOTAL    1382.5     100.0    2397.3    2553.4      75.6[      59.5,      96.0]Districte 5, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      45.0       3.6      70.3      67.1     100.9[      32.5,     313.0]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries      27.5       2.2      43.0      41.0     143.6[      36.5,     565.5]
  Hepatitis viral00000-
  Sida      17.5       1.4      27.3      26.1     121.7[      17.1,     863.7]
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors     577.5      45.7     902.5     901.1      99.3[      70.2,     140.6]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe00000-
  Tumor maligne d'es˛fag      12.5       1.0      19.5      19.1     211.8[      29.8,    1503.7]
  Tumor maligne estˇmac00000-
  Tumor maligne de budell gros      37.5       3.0      58.6      55.9      81.7[      27.5,     242.3]
  Tumor maligne de recte i anus      12.5       1.0      19.5      19.1     103.5[      14.6,     734.5]
  Tumor maligne de fetge      15.0       1.2      23.4      22.8     169.1[      31.7,     901.8]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas       7.5       0.6      11.7      11.2      25.7[       3.6,     182.1]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      17.5       1.4      27.3      26.1     192.3[      27.1,    1365.2]
  Tumor maligne de laringe       7.5       0.6      11.7      11.2     825.2[     116.2,    5858.4]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     152.5      12.1     238.3     232.0     162.4[      86.5,     304.7]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous      12.5       1.0      19.5      19.1      69.2[       9.7,     491.2]
  Tumor maligne de mama     157.5      12.5     246.1     253.5     129.9[      61.4,     274.8]
  Tumor maligne de coll d'˙ter00000-
  Resta de tumors malignes d'˙ter      17.5       1.4      27.3      26.1      86.8[      12.2,     616.2]
  Tumor maligne d'ovari      12.5       1.0      19.5      19.1      33.7[       4.8,     239.5]
  Tumor maligne de pr˛stata------
  Tumor maligne de bufeta urinÓria       2.5       0.2       3.9       3.7      66.4[       9.4,     471.5]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris00000-
  Tumor maligne de l'encŔfal      25.0       2.0      39.1      37.3      80.5[      18.1,     358.1]
  LeucŔmia      35.0       2.8      54.7      65.6     159.1[      24.9,    1015.0]
  Limfoma      20.0       1.6      31.3      29.8     238.2[      42.0,    1350.1]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada00000-
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      30.0       2.4      46.9      45.6     155.4[      47.6,     507.7]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada       2.5       0.2       3.9       3.7      24.0[       3.4,     170.4]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics      90.0       7.1     140.6     129.2     465.1[     108.9,    1987.3]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques      37.5       3.0      58.6      77.2     205.3[      28.9,    1457.7]
  Diabetis00000-
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      37.5       3.0      58.6      77.2     283.7[      40.0,    2013.9]
V. Trastorns mentals i del comportament00000-
  Trastorns mentals00000-
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     140.0      11.1     218.8     226.5     316.1[     115.6,     864.2]
  Malaltia d'Alzheimer       7.5       0.6      11.7      11.2     552.2[      77.8,    3919.9]
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     132.5      10.5     207.1     215.3     309.3[     107.9,     886.4]
VII. Malalties del sistema circulatori     230.0      18.2     359.4     355.2     186.5[      90.5,     384.7]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives       7.5       0.6      11.7      11.2     291.8[      41.1,    2071.4]
  Malalties isquŔmiques del cor       7.5       0.6      11.7      11.2      34.1[       4.8,     242.1]
  InsuficiŔncia cardÝaca00000-
  Resta de malalties del cor     135.0      10.7     211.0     210.2     249.8[      85.0,     733.7]
  Malalties cerebrovasculars      80.0       6.3     125.0     122.7     296.0[     113.5,     771.7]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori00000-
VIII. Malalties del sistema respiratori      30.0       2.4      46.9      48.1      86.6[      14.1,     532.3]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia00000-
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      27.5       2.2      43.0      44.4     289.9[      40.8,    2057.8]
  Resta de malalties del sistema respiratori       2.5       0.2       3.9       3.7      11.8[       1.7,      83.7]
IX. Malalties del sistema digestiu      22.5       1.8      35.2      34.0      52.1[      14.3,     190.1]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge00000-
  Resta de malalties del sistema digestiu      22.5       1.8      35.2      34.0     310.2[      84.9,    1132.7]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari00000-
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries00000-
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides00000-
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups00000-
XVII. Causes externes de mortalitat      90.0       7.1     140.6     157.3      70.2[      22.3,     220.8]
  Lesions per accident de trÓnsit       37.5       3.0      58.6      77.2     177.3[      25.0,    1259.0]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      22.5       1.8      35.2      34.5     183.5[      25.8,    1302.6]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals      22.5       1.8      35.2      34.5     116.4[      16.4,     826.5]
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions       7.5       0.6      11.7      11.2      13.5[       1.9,      95.8]
  Homicidis00000-
  Resta de lesions per causes externes00000-
  No especificada       2.5       0.2       3.9       3.7     271.7[      38.3,    1928.6]
TOTAL    1265.0     100.0    1976.9    1999.3     116.1[      87.4,     154.2]Districte 6, ambdˇs sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      40.0       1.6      39.9      40.4      51.5[      11.8,     224.7]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria      27.5       1.1      27.4      27.5     351.1[      49.5,    2492.4]
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral      12.5       0.5      12.5      12.9     108.2[      15.2,     768.0]
  Sida00000-
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors    1422.5      57.0    1418.5    1444.9     128.0[     100.6,     163.0]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      10.0       0.4      10.0       9.7      36.1[       7.7,     169.1]
  Tumor maligne d'es˛fag      75.0       3.0      74.8      75.8     357.0[     136.9,     931.1]
  Tumor maligne estˇmac      25.0       1.0      24.9      25.8      46.2[      10.2,     210.1]
  Tumor maligne de budell gros     160.0       6.4     159.5     161.4     185.9[     103.1,     335.1]
  Tumor maligne de recte i anus      45.0       1.8      44.9      46.8     179.5[      60.1,     535.9]
  Tumor maligne de fetge      30.0       1.2      29.9      29.8      59.1[      19.8,     176.3]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas     122.5       4.9     122.2     119.1     205.5[      87.7,     481.6]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      20.0       0.8      19.9      20.1     145.9[      34.6,     616.0]
  Tumor maligne de laringe       7.5       0.3       7.5       7.2      70.5[       9.9,     500.2]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     235.0       9.4     234.3     239.8      92.1[      57.6,     147.3]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous      75.0       3.0      74.8      74.1     179.9[      53.1,     610.0]
  Tumor maligne de mama      75.0       3.0      74.8      77.5      77.2[      33.5,     177.9]
  Tumor maligne de coll d'˙ter00000-
  Resta de tumors malignes d'˙ter      27.5       1.1      27.4      27.5     177.7[      25.0,    1261.2]
  Tumor maligne d'ovari      77.5       3.1      77.3      79.9     269.8[     100.7,     722.8]
  Tumor maligne de pr˛stata      30.0       1.2      29.9      30.7     393.0[     120.3,    1284.0]
  Tumor maligne de bufeta urinÓria      45.0       1.8      44.9      45.9     304.0[     105.4,     876.5]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      65.0       2.6      64.8      66.1     216.4[      73.8,     634.5]
  Tumor maligne de l'encŔfal     170.0       6.8     169.5     179.5     276.1[     100.7,     756.9]
  LeucŔmia      32.5       1.3      32.4      29.7      61.4[       8.6,     435.6]
  Limfoma      70.0       2.8      69.8      74.3     193.7[      46.8,     801.4]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada      12.5       0.5      12.5      12.2      24.9[       6.9,      90.8]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      10.0       0.4      10.0       9.7      28.1[       6.0,     131.6]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada       2.5       0.1       2.5       2.5      11.7[       1.6,      82.8]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics      35.0       1.4      34.9      34.7     164.8[      33.1,     820.1]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques      22.5       0.9      22.4      21.7      45.8[      14.8,     142.0]
  Diabetis       7.5       0.3       7.5       7.2      42.1[       5.9,     299.0]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      15.0       0.6      15.0      14.4      47.9[      12.0,     191.5]
V. Trastorns mentals i del comportament      12.5       0.5      12.5      12.9      94.8[      13.4,     673.3]
  Trastorns mentals      12.5       0.5      12.5      12.9     121.5[      17.1,     862.3]
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      20.0       0.8      19.9      20.3      25.5[       6.9,      94.5]
  Malaltia d'Alzheimer       2.5       0.1       2.5       2.5      88.6[      12.5,     629.2]
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      17.5       0.7      17.5      17.8      23.2[       5.3,     100.7]
VII. Malalties del sistema circulatori     232.5       9.3     231.8     232.3      57.9[      35.2,      95.1]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives00000-
  Malalties isquŔmiques del cor     145.0       5.8     144.6     144.8     106.5[      54.6,     207.7]
  InsuficiŔncia cardÝaca      12.5       0.5      12.5      12.2      62.8[      17.3,     228.7]
  Resta de malalties del cor      57.5       2.3      57.3      58.4      43.6[      16.4,     115.9]
  Malalties cerebrovasculars      17.5       0.7      17.5      16.9      21.3[       6.3,      72.0]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori00000-
VIII. Malalties del sistema respiratori     107.5       4.3     107.2     107.5     115.4[      44.8,     296.8]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia      55.0       2.2      54.8      53.1     356.1[      75.0,    1691.4]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC       2.5       0.1       2.5       2.5       8.4[       1.2,      59.7]
  Resta de malalties del sistema respiratori      50.0       2.0      49.9      51.9     111.5[      36.0,     345.6]
IX. Malalties del sistema digestiu      95.0       3.8      94.7      97.1      71.9[      34.3,     150.8]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge      72.5       2.9      72.3      74.5      80.2[      33.2,     193.5]
  Resta de malalties del sistema digestiu      22.5       0.9      22.4      22.6      59.2[      16.1,     217.1]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu      32.5       1.3      32.4      33.3     994.4[     230.8,    4284.9]
XII. Malalties del sistema genitourinari      20.0       0.8      19.9      20.1     121.3[      28.7,     512.2]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      12.5       0.5      12.5      12.9      94.8[      13.4,     673.3]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama       7.5       0.3       7.5       7.2     242.2[      34.1,    1719.3]
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal      62.5       2.5      62.3      67.0     457.3[      64.4,    3246.6]
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques      52.5       2.1      52.4      53.6     347.5[      92.0,    1312.0]
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides      70.0       2.8      69.8      67.6     308.2[      75.2,    1262.6]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups      70.0       2.8      69.8      67.6     308.2[      75.2,    1262.6]
XVII. Causes externes de mortalitat     265.0      10.6     264.3     259.7      59.7[      30.7,     116.4]
  Lesions per accident de trÓnsit       80.0       3.2      79.8      72.7      80.0[      19.8,     322.2]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques00000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals00000-
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions     107.5       4.3     107.2     108.5      64.3[      23.6,     175.2]
  Homicidis00000-
  Resta de lesions per causes externes      77.5       3.1      77.3      78.6     161.0[      51.8,     500.6]
  No especificada       7.5       0.3       7.5       7.2     322.9[      45.5,    2292.4]
TOTAL    2497.5     100.0    2490.5    2520.2     100.5[      83.3,     121.3]Districte 6, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      40.0       2.7      83.8      84.0      92.1[      21.6,     392.9]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria      27.5       1.9      57.6      54.9     736.9[     103.8,    5231.6]
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral      12.5       0.9      26.2      29.0     119.9[      16.9,     851.2]
  Sida00000-
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors     832.5      56.6    1744.8    1844.6     132.6[      97.7,     180.0]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      10.0       0.7      21.0      22.3      46.2[       9.9,     214.9]
  Tumor maligne d'es˛fag      30.0       2.0      62.9      67.8     191.4[      64.4,     569.1]
  Tumor maligne estˇmac00000-
  Tumor maligne de budell gros     122.5       8.3     256.7     269.7     246.9[     126.0,     483.7]
  Tumor maligne de recte i anus      45.0       3.1      94.3     104.0     295.4[      99.6,     876.4]
  Tumor maligne de fetge      30.0       2.0      62.9      67.8      74.4[      25.0,     221.1]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas      65.0       4.4     136.2     135.7     184.0[      59.1,     572.5]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius00000-
  Tumor maligne de laringe       7.5       0.5      15.7      16.5      79.9[      11.3,     567.4]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     167.5      11.4     351.1     381.5      96.0[      55.6,     165.8]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous      75.0       5.1     157.2     163.0     294.9[      87.3,     995.6]
  Tumor maligne de mama------
  Tumor maligne de coll d'˙ter------
  Resta de tumors malignes d'˙ter------
  Tumor maligne d'ovari------
  Tumor maligne de pr˛stata      30.0       2.0      62.9      69.7     407.9[     125.5,    1325.1]
  Tumor maligne de bufeta urinÓria      45.0       3.1      94.3     102.1     384.0[     134.3,    1097.9]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      30.0       2.0      62.9      69.1     130.4[      32.0,     530.8]
  Tumor maligne de l'encŔfal      90.0       6.1     188.6     183.9     218.6[      49.1,     973.7]
  LeucŔmia00000-
  Limfoma      62.5       4.3     131.0     141.3     217.4[      46.9,    1006.9]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada      12.5       0.9      26.2      28.1      45.3[      12.5,     163.7]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      10.0       0.7      21.0      22.3      53.6[      11.5,     249.4]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada00000-
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics00000-
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques      22.5       1.5      47.2      49.4      84.8[      27.4,     263.0]
  Diabetis       7.5       0.5      15.7      16.5      66.3[       9.3,     470.5]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      15.0       1.0      31.4      33.0      98.6[      24.7,     394.3]
V. Trastorns mentals i del comportament00000-
  Trastorns mentals00000-
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits       2.5       0.2       5.2       5.8       6.4[       0.9,      45.5]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits       2.5       0.2       5.2       5.8       6.7[       0.9,      47.5]
VII. Malalties del sistema circulatori     187.5      12.8     393.0     413.2      65.1[      38.0,     111.6]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives00000-
  Malalties isquŔmiques del cor     142.5       9.7     298.7     311.5     123.8[      63.8,     240.4]
  InsuficiŔncia cardÝaca      10.0       0.7      21.0      22.3      76.7[      16.5,     356.8]
  Resta de malalties del cor      20.0       1.4      41.9      46.4      24.7[       6.7,      90.3]
  Malalties cerebrovasculars      15.0       1.0      31.4      33.0      27.6[       6.9,     110.4]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori00000-
VIII. Malalties del sistema respiratori      77.5       5.3     162.4     167.1     122.3[      35.6,     420.8]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia      42.5       2.9      89.1      88.0     392.1[      55.2,    2784.0]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC00000-
  Resta de malalties del sistema respiratori      35.0       2.4      73.4      79.1     124.6[      29.7,     522.7]
IX. Malalties del sistema digestiu      50.0       3.4     104.8     115.2      54.4[      21.8,     135.2]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge      37.5       2.6      78.6      86.1      60.2[      21.6,     167.7]
  Resta de malalties del sistema digestiu      12.5       0.9      26.2      29.0      42.9[       6.0,     304.9]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari      20.0       1.4      41.9      45.5     252.1[      59.9,    1061.5]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      12.5       0.9      26.2      29.0     172.6[      24.3,    1225.4]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama       7.5       0.5      15.7      16.5    1333.8[     187.9,    9469.0]
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal      62.5       4.3     131.0     129.0     686.2[      96.7,    4871.5]
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques      27.5       1.9      57.6      54.9     238.6[      33.6,    1694.2]
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides00000-
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups00000-
XVII. Causes externes de mortalitat     147.5      10.0     309.1     301.8      46.6[      18.8,     115.7]
  Lesions per accident de trÓnsit       37.5       2.6      78.6      68.7      49.4[       7.0,     350.4]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques00000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals00000-
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions      60.0       4.1     125.8     128.1      50.2[      11.4,     220.6]
  Homicidis00000-
  Resta de lesions per causes externes      50.0       3.4     104.8     105.0     154.7[      38.6,     619.6]
  No especificada00000-
TOTAL    1470.0     100.0    3081.0    3210.5      95.0[      74.8,     120.8]Districte 6, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral00000-
  Sida00000-
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors     590.0      57.4    1122.3    1123.7     123.9[      84.7,     181.1]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe00000-
  Tumor maligne d'es˛fag      45.0       4.4      85.6      89.4     989.3[     238.7,    4100.1]
  Tumor maligne estˇmac      25.0       2.4      47.6      47.3     117.8[      25.7,     540.9]
  Tumor maligne de budell gros      37.5       3.6      71.3      68.8     100.6[      32.7,     309.5]
  Tumor maligne de recte i anus00000-
  Tumor maligne de fetge00000-
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas      57.5       5.6     109.4     105.4     241.8[      67.3,     868.2]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      20.0       1.9      38.0      36.0     265.2[      62.7,    1121.6]
  Tumor maligne de laringe00000-
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ      67.5       6.6     128.4     123.7      86.6[      35.2,     212.9]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous00000-
  Tumor maligne de mama      75.0       7.3     142.7     141.2      72.3[      31.2,     167.8]
  Tumor maligne de coll d'˙ter00000-
  Resta de tumors malignes d'˙ter      27.5       2.7      52.3      54.9     182.5[      25.7,    1295.4]
  Tumor maligne d'ovari      77.5       7.5     147.4     151.4     266.8[      98.3,     724.2]
  Tumor maligne de pr˛stata------
  Tumor maligne de bufeta urinÓria00000-
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      35.0       3.4      66.6      67.8     680.8[     133.2,    3480.0]
  Tumor maligne de l'encŔfal      80.0       7.8     152.2     162.5     350.5[      92.0,    1335.3]
  LeucŔmia      32.5       3.2      61.8      58.1     140.8[      19.8,     999.2]
  Limfoma       7.5       0.7      14.3      12.8     102.6[      14.4,     728.2]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada00000-
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada00000-
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada       2.5       0.2       4.8       4.3      28.2[       4.0,     200.3]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics      35.0       3.4      66.6      67.8     244.0[      47.7,    1247.4]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques00000-
  Diabetis00000-
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme00000-
V. Trastorns mentals i del comportament      12.5       1.2      23.8      23.2     195.5[      27.5,    1388.0]
  Trastorns mentals      12.5       1.2      23.8      23.2     220.7[      31.1,    1567.0]
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      17.5       1.7      33.3      31.9      44.5[      10.2,     194.6]
  Malaltia d'Alzheimer       2.5       0.2       4.8       4.3     213.7[      30.1,    1516.9]
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      15.0       1.5      28.5      27.5      39.5[       7.4,     212.3]
VII. Malalties del sistema circulatori      45.0       4.4      85.6      83.5      43.8[      13.9,     138.3]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives00000-
  Malalties isquŔmiques del cor       2.5       0.2       4.8       4.3      13.2[       1.9,      93.7]
  InsuficiŔncia cardÝaca       2.5       0.2       4.8       4.3      39.5[       5.6,     280.3]
  Resta de malalties del cor      37.5       3.6      71.3      70.5      83.8[      21.8,     321.4]
  Malalties cerebrovasculars       2.5       0.2       4.8       4.3      10.4[       1.5,      74.1]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori00000-
VIII. Malalties del sistema respiratori      30.0       2.9      57.1      55.1      99.2[      30.2,     325.5]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia      12.5       1.2      23.8      23.2     292.0[      41.1,    2073.4]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC       2.5       0.2       4.8       4.3      28.3[       4.0,     200.7]
  Resta de malalties del sistema respiratori      15.0       1.5      28.5      27.5      88.2[      16.4,     473.2]
IX. Malalties del sistema digestiu      45.0       4.4      85.6      85.2     130.4[      39.2,     434.0]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge      35.0       3.4      66.6      68.0     142.4[      33.3,     609.7]
  Resta de malalties del sistema digestiu      10.0       1.0      19.0      17.2     156.6[      33.3,     735.5]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu      32.5       3.2      61.8      62.0    1031.8[     234.8,    4535.1]
XII. Malalties del sistema genitourinari00000-
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries00000-
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques      25.0       2.4      47.6      49.2     631.3[     104.8,    3802.6]
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides      70.0       6.8     133.2     128.8     595.0[     146.6,    2414.9]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups      70.0       6.8     133.2     128.8     595.0[     146.6,    2414.9]
XVII. Causes externes de mortalitat     117.5      11.4     223.5     222.8      99.4[      37.2,     266.0]
  Lesions per accident de trÓnsit       42.5       4.1      80.8      73.8     169.7[      23.9,    1205.0]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques00000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals00000-
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions      47.5       4.6      90.4      94.0     113.4[      30.1,     426.7]
  Homicidis00000-
  Resta de lesions per causes externes      27.5       2.7      52.3      54.9     176.5[      24.9,    1253.2]
  No especificada       7.5       0.7      14.3      12.8     947.5[     133.5,    6726.8]
TOTAL    1027.5     100.0    1954.5    1945.8     113.0[      84.5,     151.1]Districte 7, ambdˇs sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      85.0       2.5      62.6      59.5      75.9[      29.8,     193.5]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles      22.5       0.7      16.6      15.8     706.8[      99.6,    5017.8]
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries      20.0       0.6      14.7      13.9      80.5[      14.1,     460.3]
  Hepatitis viral       2.5       0.1       1.8       1.6      13.8[       1.9,      97.9]
  Sida      40.0       1.2      29.5      28.1      92.5[      22.9,     374.0]
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors    1737.5      51.4    1279.4    1239.3     109.8[      89.5,     134.8]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      40.0       1.2      29.5      28.5     106.2[      34.5,     327.2]
  Tumor maligne d'es˛fag      32.5       1.0      23.9      22.8     107.2[      25.3,     453.5]
  Tumor maligne estˇmac      80.0       2.4      58.9      58.0     104.1[      36.5,     296.8]
  Tumor maligne de budell gros     147.5       4.4     108.6     103.5     119.2[      66.0,     215.3]
  Tumor maligne de recte i anus      50.0       1.5      36.8      35.3     135.4[      41.5,     441.9]
  Tumor maligne de fetge      67.5       2.0      49.7      47.2      93.4[      34.8,     250.7]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques       5.0       0.1       3.7       3.3     196.1[      49.1,     784.2]
  Tumor maligne de pÓncreas      65.0       1.9      47.9      46.1      79.6[      35.7,     177.3]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      15.0       0.4      11.0      10.9      79.0[      14.6,     428.0]
  Tumor maligne de laringe      20.0       0.6      14.7      13.9     136.0[      23.8,     778.4]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     570.0      16.9     419.7     405.6     155.9[     110.6,     219.6]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous       2.5       0.1       1.8       1.6       4.0[       0.6,      28.4]
  Tumor maligne de mama     132.5       3.9      97.6      94.0      93.6[      43.8,     200.4]
  Tumor maligne de coll d'˙ter       7.5       0.2       5.5       5.3      36.6[       5.2,     259.9]
  Resta de tumors malignes d'˙ter       5.0       0.1       3.7       3.3      21.3[       5.3,      85.0]
  Tumor maligne d'ovari       2.5       0.1       1.8       1.6       5.6[       0.8,      39.4]
  Tumor maligne de pr˛stata       7.5       0.2       5.5       5.3      68.0[       9.6,     482.8]
  Tumor maligne de bufeta urinÓria       7.5       0.2       5.5       5.3      35.3[       5.0,     250.3]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      47.5       1.4      35.0      33.7     110.2[      28.4,     428.1]
  Tumor maligne de l'encŔfal     100.0       3.0      73.6      72.1     110.9[      43.3,     283.9]
  LeucŔmia     135.0       4.0      99.4     100.4     207.5[      74.8,     575.3]
  Limfoma      45.0       1.3      33.1      31.6      82.2[      26.5,     255.6]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada      77.5       2.3      57.1      56.9     116.6[      41.4,     328.7]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      27.5       0.8      20.2      19.3      55.9[      14.1,     220.7]
  Tumors benignes      22.5       0.7      16.6      16.2     241.7[      65.5,     891.1]
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada      25.0       0.7      18.4      17.6      82.9[      18.7,     368.3]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics00000-
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques     102.5       3.0      75.5      77.2     163.3[      58.9,     453.2]
  Diabetis      77.5       2.3      57.1      59.6     347.9[      96.2,    1258.2]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      25.0       0.7      18.4      17.6      58.4[      20.6,     165.6]
V. Trastorns mentals i del comportament00000-
  Trastorns mentals00000-
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      47.5       1.4      35.0      33.2      41.6[      16.5,     104.7]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      47.5       1.4      35.0      33.2      43.1[      17.1,     108.6]
VII. Malalties del sistema circulatori     472.5      14.0     347.9     346.2      86.3[      56.2,     132.5]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives      20.0       0.6      14.7      13.9     187.1[      32.7,    1070.2]
  Malalties isquŔmiques del cor     112.5       3.3      82.8      79.5      58.5[      33.0,     103.6]
  InsuficiŔncia cardÝaca00000-
  Resta de malalties del cor     247.5       7.3     182.2     185.4     138.5[      71.4,     268.4]
  Malalties cerebrovasculars      90.0       2.7      66.3      65.6      82.7[      30.3,     225.3]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori       2.5       0.1       1.8       1.6       8.7[       1.2,      61.4]
VIII. Malalties del sistema respiratori     122.5       3.6      90.2      87.1      93.5[      44.8,     194.9]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia      12.5       0.4       9.2       9.2      62.0[       8.7,     440.3]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      22.5       0.7      16.6      15.6      52.9[      11.0,     255.5]
  Resta de malalties del sistema respiratori      87.5       2.6      64.4      62.2     133.6[      54.1,     329.9]
IX. Malalties del sistema digestiu     187.5       5.5     138.1     133.8      99.1[      54.9,     178.8]
  Gastritis, duodenitis i ulcus       7.5       0.2       5.5       5.3     136.0[      19.2,     965.5]
  Cirrosi i altres malalties del fetge     117.5       3.5      86.5      84.3      90.7[      44.7,     183.9]
  Resta de malalties del sistema digestiu      62.5       1.8      46.0      44.1     115.6[      36.5,     365.7]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu       2.5       0.1       1.8       1.6      49.0[       6.9,     348.1]
XII. Malalties del sistema genitourinari      17.5       0.5      12.9      12.3      74.1[      21.7,     253.2]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      17.5       0.5      12.9      12.3      90.3[      26.4,     308.7]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques      67.0       2.0      49.3      50.3     326.1[      45.9,    2315.3]
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides      50.0       1.5      36.8      35.1     159.8[      50.0,     510.5]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups      50.0       1.5      36.8      35.1     159.8[      50.0,     510.5]
XVII. Causes externes de mortalitat     487.5      14.4     359.0     361.0      83.0[      51.6,     133.7]
  Lesions per accident de trÓnsit      142.5       4.2     104.9     107.6     118.4[      46.5,     301.2]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      22.5       0.7      16.6      15.8      26.0[       3.7,     184.7]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques       2.5       0.1       1.8       1.6     220.6[      31.1,    1566.5]
  Caigudes accidentals       7.5       0.2       5.5       5.3      15.0[       2.1,     106.3]
  Ofegaments i submersions accidentals       2.5       0.1       1.8       1.6      40.1[       5.7,     284.8]
  Su´cidis i autolesions     185.0       5.5     136.2     134.7      79.8[      38.1,     167.2]
  Homicidis      27.5       0.8      20.2      19.7      89.0[      12.5,     632.0]
  Resta de lesions per causes externes      97.5       2.9      71.8      74.6     152.9[      49.9,     468.2]
  No especificada       2.5       0.1       1.8       1.6      73.5[      10.4,     522.2]
TOTAL    3382.0     100.0    2490.3    2438.1      97.2[      83.0,     113.9]Districte 7, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      45.0       2.0      67.9      65.4      71.8[      20.6,     249.8]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries      20.0       0.9      30.2      29.1     482.6[      85.9,    2710.1]
  Hepatitis viral       2.5       0.1       3.8       3.8      15.5[       2.2,     110.0]
  Sida      22.5       1.0      34.0      32.6      82.4[      11.6,     585.1]
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors     992.5      44.4    1497.6    1499.6     107.8[      83.4,     139.4]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      27.5       1.2      41.5      41.2      85.5[      22.2,     328.7]
  Tumor maligne d'es˛fag      32.5       1.5      49.0      48.5     137.0[      33.3,     563.7]
  Tumor maligne estˇmac      57.5       2.6      86.8      85.1     115.8[      29.9,     448.1]
  Tumor maligne de budell gros      77.5       3.5     116.9     117.5     107.5[      50.4,     229.3]
  Tumor maligne de recte i anus      17.5       0.8      26.4      28.1      79.7[      23.3,     272.5]
  Tumor maligne de fetge      65.0       2.9      98.1      97.1     106.5[      39.2,     289.5]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques       2.5       0.1       3.8       3.8     226.7[      31.9,    1609.6]
  Tumor maligne de pÓncreas      45.0       2.0      67.9      69.3      93.9[      36.6,     241.2]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius00000-
  Tumor maligne de laringe      20.0       0.9      30.2      29.1     140.9[      25.1,     791.0]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     337.5      15.1     509.3     519.3     130.7[      87.5,     195.0]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous00000-
  Tumor maligne de mama------
  Tumor maligne de coll d'˙ter------
  Resta de tumors malignes d'˙ter------
  Tumor maligne d'ovari------
  Tumor maligne de pr˛stata       7.5       0.3      11.3      12.2      71.2[      10.0,     505.4]
  Tumor maligne de bufeta urinÓria       7.5       0.3      11.3      12.2      45.7[       6.4,     324.6]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      47.5       2.1      71.7      68.6     129.3[      33.7,     496.6]
  Tumor maligne de l'encŔfal      57.5       2.6      86.8      86.2     102.5[      28.5,     368.1]
  LeucŔmia      95.0       4.3     143.3     137.5     245.4[      75.1,     801.4]
  Limfoma       2.5       0.1       3.8       3.8       5.8[       0.8,      41.0]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada      32.5       1.5      49.0      49.6      80.0[      23.9,     268.0]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      27.5       1.2      41.5      41.2      99.2[      25.8,     381.5]
  Tumors benignes       7.5       0.3      11.3      12.2     487.5[      68.7,    3460.7]
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada      25.0       1.1      37.7      37.5     134.1[      30.9,     582.4]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics00000-
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques      82.5       3.7     124.5     134.8     231.3[      72.2,     741.5]
  Diabetis      60.0       2.7      90.5      98.4     395.5[      84.7,    1846.4]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      22.5       1.0      34.0      36.5     109.1[      35.2,     338.3]
V. Trastorns mentals i del comportament00000-
  Trastorns mentals00000-
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      35.0       1.6      52.8      53.4      59.1[      19.1,     183.4]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      35.0       1.6      52.8      53.4      61.7[      19.9,     191.3]
VII. Malalties del sistema circulatori     370.0      16.6     558.3     573.4      90.4[      57.3,     142.5]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives      20.0       0.9      30.2      29.1     249.1[      44.4,    1398.8]
  Malalties isquŔmiques del cor     102.5       4.6     154.7     160.8      63.9[      35.1,     116.3]
  InsuficiŔncia cardÝaca00000-
  Resta de malalties del cor     167.5       7.5     252.7     264.0     140.4[      66.1,     298.2]
  Malalties cerebrovasculars      77.5       3.5     116.9     115.8      97.0[      31.7,     296.9]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori       2.5       0.1       3.8       3.8      13.7[       1.9,      97.6]
VIII. Malalties del sistema respiratori      85.0       3.8     128.3     127.4      93.2[      39.6,     219.2]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia      12.5       0.6      18.9      20.0      89.2[      12.6,     633.5]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      22.5       1.0      34.0      32.8      69.7[      14.9,     326.7]
  Resta de malalties del sistema respiratori      50.0       2.2      75.4      74.6     117.4[      36.0,     382.6]
IX. Malalties del sistema digestiu     135.0       6.0     203.7     201.9      95.3[      46.5,     195.2]
  Gastritis, duodenitis i ulcus       7.5       0.3      11.3      12.2     983.8[     138.6,    6984.4]
  Cirrosi i altres malalties del fetge      65.0       2.9      98.1      98.0      68.5[      25.2,     186.5]
  Resta de malalties del sistema digestiu      62.5       2.8      94.3      91.8     135.8[      43.9,     420.3]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari      17.5       0.8      26.4      28.1     155.4[      45.5,     531.2]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      17.5       0.8      26.4      28.1     166.8[      48.8,     570.2]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques      67.0       3.0     101.1      98.8     429.3[      60.5,    3048.1]
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides      25.0       1.1      37.7      37.5     165.0[      38.0,     716.7]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups      25.0       1.1      37.7      37.5     165.0[      38.0,     716.7]
XVII. Causes externes de mortalitat     377.5      16.9     569.6     568.7      87.8[      51.0,     151.2]
  Lesions per accident de trÓnsit      115.0       5.1     173.5     179.7     129.1[      44.8,     372.1]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      22.5       1.0      34.0      32.6      32.0[       4.5,     226.8]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques       2.5       0.1       3.8       3.8     894.8[     126.0,    6352.2]
  Caigudes accidentals00000-
  Ofegaments i submersions accidentals       2.5       0.1       3.8       3.8      43.7[       6.2,     310.1]
  Su´cidis i autolesions     145.0       6.5     218.8     211.0      82.7[      36.3,     188.2]
  Homicidis      27.5       1.2      41.5      39.5     134.0[      18.9,     951.2]
  Resta de lesions per causes externes      62.5       2.8      94.3      98.3     144.9[      35.8,     586.3]
  No especificada       2.5       0.1       3.8       3.8     118.3[      16.7,     840.0]
TOTAL    2234.5     100.0    3371.7    3392.7     100.4[      82.9,     121.6]Districte 7, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      40.0       3.5      57.5      54.5      81.9[      20.3,     331.1]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles      22.5       2.0      32.4      30.6     928.9[     130.8,    6594.2]
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral00000-
  Sida      17.5       1.5      25.2      23.9     111.3[      15.7,     790.4]
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors     745.0      64.9    1071.4    1025.0     113.0[      81.5,     156.6]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      12.5       1.1      18.0      17.2     225.3[      31.7,    1599.4]
  Tumor maligne d'es˛fag00000-
  Tumor maligne estˇmac      22.5       2.0      32.4      28.9      71.9[      21.0,     246.2]
  Tumor maligne de budell gros      70.0       6.1     100.7      93.6     136.9[      54.9,     341.3]
  Tumor maligne de recte i anus      32.5       2.8      46.7      45.3     244.7[      44.0,    1361.2]
  Tumor maligne de fetge       2.5       0.2       3.6       2.9      21.7[       3.1,     153.9]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques       2.5       0.2       3.6       2.9     173.1[      24.4,    1228.8]
  Tumor maligne de pÓncreas      20.0       1.7      28.8      26.6      61.1[      14.4,     258.4]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      15.0       1.3      21.6      20.1     147.8[      27.0,     807.7]
  Tumor maligne de laringe00000-
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     232.5      20.3     334.4     318.8     223.1[     122.8,     405.2]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous       2.5       0.2       3.6       2.9      10.6[       1.5,      75.1]
  Tumor maligne de mama     132.5      11.5     190.5     181.2      92.9[      42.8,     201.5]
  Tumor maligne de coll d'˙ter       7.5       0.7      10.8       9.5      32.8[       4.6,     232.7]
  Resta de tumors malignes d'˙ter       5.0       0.4       7.2       5.9      19.4[       4.9,      77.7]
  Tumor maligne d'ovari       2.5       0.2       3.6       2.9       5.2[       0.7,      36.6]
  Tumor maligne de pr˛stata------
  Tumor maligne de bufeta urinÓria00000-
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris00000-
  Tumor maligne de l'encŔfal      42.5       3.7      61.1      57.5     123.9[      32.8,     468.1]
  LeucŔmia      40.0       3.5      57.5      64.1     155.5[      23.9,    1011.4]
  Limfoma      42.5       3.7      61.1      57.3     457.6[     137.6,    1521.6]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada      45.0       3.9      64.7      67.4     179.4[      38.3,     840.2]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada00000-
  Tumors benignes      15.0       1.3      21.6      20.1     190.8[      34.9,    1043.1]
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada00000-
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics00000-
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques      20.0       1.7      28.8      26.8      71.4[      12.3,     414.9]
  Diabetis      17.5       1.5      25.2      23.9     230.4[      32.5,    1635.9]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme       2.5       0.2       3.6       2.9      10.8[       1.5,      76.4]
V. Trastorns mentals i del comportament00000-
  Trastorns mentals00000-
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      12.5       1.1      18.0      15.3      21.4[       5.7,      80.1]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      12.5       1.1      18.0      15.3      22.0[       5.9,      82.5]
VII. Malalties del sistema circulatori     102.5       8.9     147.4     145.4      76.4[      26.1,     223.6]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives00000-
  Malalties isquŔmiques del cor      10.0       0.9      14.4      12.4      37.8[       7.9,     181.0]
  InsuficiŔncia cardÝaca00000-
  Resta de malalties del cor      80.0       7.0     115.0     117.7     139.9[      37.9,     516.2]
  Malalties cerebrovasculars      12.5       1.1      18.0      15.3      36.9[       9.8,     138.5]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori00000-
VIII. Malalties del sistema respiratori      37.5       3.3      53.9      50.7      91.4[      23.4,     356.6]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia00000-
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC00000-
  Resta de malalties del sistema respiratori      37.5       3.3      53.9      50.7     162.4[      41.6,     633.8]
IX. Malalties del sistema digestiu      52.5       4.6      75.5      70.6     108.1[      40.4,     289.3]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge      52.5       4.6      75.5      70.6     147.8[      55.2,     395.7]
  Resta de malalties del sistema digestiu00000-
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu       2.5       0.2       3.6       2.9      48.7[       6.9,     345.7]
XII. Malalties del sistema genitourinari00000-
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries00000-
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides      25.0       2.2      36.0      33.6     155.0[      25.7,     935.4]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups      25.0       2.2      36.0      33.6     155.0[      25.7,     935.4]
XVII. Causes externes de mortalitat     110.0       9.6     158.2     161.8      72.2[      26.6,     196.0]
  Lesions per accident de trÓnsit       27.5       2.4      39.5      39.4      90.6[      12.8,     643.3]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques00000-
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals       7.5       0.7      10.8       9.5      32.0[       4.5,     226.9]
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions      40.0       3.5      57.5      59.7      72.0[      13.4,     386.0]
  Homicidis00000-
  Resta de lesions per causes externes      35.0       3.1      50.3      53.2     170.9[      26.7,    1092.5]
  No especificada00000-
TOTAL    1147.5     100.0    1650.2    1586.7      92.1[      70.3,     120.8]Districte 8, ambdˇs sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries     212.5       6.5     157.9     161.7     206.2[     100.9,     421.7]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals       7.5       0.2       5.6       5.9    1053.7[     148.4,    7480.8]
  Tuberculosi respirat˛ria      42.5       1.3      31.6      36.0     460.2[      64.8,    3267.2]
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries      77.5       2.4      57.6      58.6     338.3[     119.6,     957.1]
  Hepatitis viral      30.0       0.9      22.3      21.5     180.6[      29.5,    1104.7]
  Sida      55.0       1.7      40.9      39.6     130.5[      32.6,     522.0]
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors    1332.5      41.0     990.4    1010.6      89.5[      71.0,     112.9]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      35.0       1.1      26.0      26.6      99.2[      31.4,     313.9]
  Tumor maligne d'es˛fag      55.0       1.7      40.9      41.2     194.2[      75.3,     500.6]
  Tumor maligne estˇmac      27.5       0.8      20.4      20.5      36.9[      12.2,     111.5]
  Tumor maligne de budell gros     137.5       4.2     102.2     102.7     118.4[      64.7,     216.6]
  Tumor maligne de recte i anus      37.5       1.2      27.9      27.8     106.6[      33.3,     341.1]
  Tumor maligne de fetge      47.5       1.5      35.3      36.7      72.7[      28.3,     186.4]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques       7.5       0.2       5.6       5.9     351.2[      49.5,    2493.6]
  Tumor maligne de pÓncreas      70.0       2.2      52.0      53.9      93.0[      44.3,     195.1]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      52.5       1.6      39.0      38.9     282.2[      84.3,     944.5]
  Tumor maligne de laringe00000-
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     272.5       8.4     202.5     205.9      79.1[      51.7,     121.2]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous      72.5       2.2      53.9      54.4     132.0[      43.2,     403.6]
  Tumor maligne de mama      65.0       2.0      48.3      48.1      47.9[      17.1,     134.3]
  Tumor maligne de coll d'˙ter      32.5       1.0      24.2      24.7     170.0[      23.9,    1206.6]
  Resta de tumors malignes d'˙ter      65.0       2.0      48.3      52.0     336.2[      76.1,    1484.7]
  Tumor maligne d'ovari      50.0       1.5      37.2      37.5     126.6[      42.4,     378.3]
  Tumor maligne de pr˛stata       7.5       0.2       5.6       5.9      75.3[      10.6,     534.3]
  Tumor maligne de bufeta urinÓria      47.5       1.5      35.3      35.2     233.4[      99.6,     547.0]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      35.0       1.1      26.0      26.4      86.5[      33.0,     226.9]
  Tumor maligne de l'encŔfal      25.0       0.8      18.6      18.8      29.0[       8.8,      95.5]
  LeucŔmia      57.5       1.8      42.7      39.4      81.4[      13.5,     489.9]
  Limfoma      42.5       1.3      31.6      36.0      93.8[      13.2,     666.1]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada      10.0       0.3       7.4       7.6      15.6[       3.2,      75.7]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      15.0       0.5      11.1      11.2      32.6[       6.0,     176.7]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada      65.0       2.0      48.3      53.1     250.2[      62.2,    1007.0]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics      50.0       1.5      37.2      36.7     174.4[      55.1,     551.7]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques     107.5       3.3      79.9      76.4     161.5[      49.0,     532.5]
  Diabetis      32.5       1.0      24.2      24.4     142.2[      38.3,     528.2]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      75.0       2.3      55.7      52.0     172.5[      33.5,     889.7]
V. Trastorns mentals i del comportament       2.5       0.1       1.9       1.7      12.6[       1.8,      89.1]
  Trastorns mentals00000-
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada       2.5       0.1       1.9       1.7      57.3[       8.1,     406.6]
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      92.5       2.8      68.8      70.8      88.8[      30.1,     261.8]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      92.5       2.8      68.8      70.8      92.0[      31.2,     271.3]
VII. Malalties del sistema circulatori     482.5      14.8     358.6     359.0      89.5[      62.0,     129.1]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives       2.5       0.1       1.9       1.7      22.9[       3.2,     162.7]
  Malalties isquŔmiques del cor     170.0       5.2     126.4     126.2      92.8[      51.6,     166.8]
  InsuficiŔncia cardÝaca       7.5       0.2       5.6       5.9      30.4[       4.3,     215.8]
  Resta de malalties del cor     150.0       4.6     111.5     111.3      83.1[      40.3,     171.3]
  Malalties cerebrovasculars     122.5       3.8      91.1      91.0     114.6[      54.5,     241.1]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori      30.0       0.9      22.3      23.0     121.2[      40.8,     359.6]
VIII. Malalties del sistema respiratori     115.0       3.5      85.5      85.8      92.1[      45.9,     184.7]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia      22.5       0.7      16.7      17.7     118.5[      38.2,     367.6]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      22.5       0.7      16.7      16.1      54.8[      22.8,     131.8]
  Resta de malalties del sistema respiratori      70.0       2.2      52.0      52.0     111.6[      39.1,     318.2]
IX. Malalties del sistema digestiu     170.0       5.2     126.4     127.7      94.6[      53.1,     168.6]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge     155.0       4.8     115.2     115.9     124.7[      67.0,     232.1]
  Resta de malalties del sistema digestiu      15.0       0.5      11.1      11.8      30.8[       7.7,     123.3]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani       7.5       0.2       5.6       5.9    1053.7[     148.4,    7480.8]
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari      22.5       0.7      16.7      16.9     101.9[      36.6,     284.1]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      22.5       0.7      16.7      16.9     124.3[      44.6,     346.3]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides       7.5       0.2       5.6       5.9      26.8[       3.8,     190.5]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       7.5       0.2       5.6       5.9      26.8[       3.8,     190.5]
XVII. Causes externes de mortalitat     650.0      20.0     483.1     484.8     111.5[      70.5,     176.4]
  Lesions per accident de trÓnsit      187.5       5.8     139.4     137.7     151.5[      61.9,     371.0]
  Resta de lesions per accident de transport      22.5       0.7      16.7      16.0     536.1[      75.5,    3806.0]
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques     127.5       3.9      94.8      96.2     158.4[      62.9,     398.7]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals      12.5       0.4       9.3       9.5      26.8[       3.8,     190.6]
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions     262.5       8.1     195.1     198.1     117.4[      54.0,     255.3]
  Homicidis      22.5       0.7      16.7      16.0      72.1[      10.2,     511.7]
  Resta de lesions per causes externes      15.0       0.5      11.1      11.2      23.0[       4.3,     124.8]
  No especificada00000-
TOTAL    3252.5     100.0    2417.6    2443.7      97.5[      82.7,     114.8]Districte 8, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      77.5       3.7     117.8     115.4     126.6[      45.4,     353.2]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals       7.5       0.4      11.4      13.0    1052.7[     148.3,    7473.3]
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries      12.5       0.6      19.0      20.4     338.2[      47.6,    2401.1]
  Hepatitis viral      30.0       1.4      45.6      42.9     177.3[      29.6,    1063.1]
  Sida      27.5       1.3      41.8      39.0      98.6[      13.9,     700.3]
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors     817.5      39.3    1242.2    1336.6      96.1[      73.3,     126.0]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      35.0       1.7      53.2      57.4     119.1[      38.2,     371.4]
  Tumor maligne d'es˛fag      55.0       2.6      83.6      88.5     250.0[      98.9,     632.0]
  Tumor maligne estˇmac      12.5       0.6      19.0      20.8      28.3[       7.5,     107.1]
  Tumor maligne de budell gros      87.5       4.2     133.0     140.9     129.0[      63.2,     263.2]
  Tumor maligne de recte i anus      17.5       0.8      26.6      28.2      80.0[      18.4,     347.3]
  Tumor maligne de fetge      15.0       0.7      22.8      26.0      28.5[       7.1,     114.1]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas      45.0       2.2      68.4      76.3     103.4[      44.0,     243.1]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      40.0       1.9      60.8      59.4     438.5[     102.6,    1875.0]
  Tumor maligne de laringe00000-
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     225.0      10.8     341.9     367.8      92.6[      59.7,     143.6]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous      67.5       3.2     102.6     103.8     187.9[      57.8,     610.4]
  Tumor maligne de mama------
  Tumor maligne de coll d'˙ter------
  Resta de tumors malignes d'˙ter------
  Tumor maligne d'ovari------
  Tumor maligne de pr˛stata       7.5       0.4      11.4      13.0      76.2[      10.7,     540.8]
  Tumor maligne de bufeta urinÓria      35.0       1.7      53.2      56.8     213.5[      87.0,     523.5]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      32.5       1.6      49.4      54.2     102.2[      37.1,     281.3]
  Tumor maligne de l'encŔfal      12.5       0.6      19.0      20.8      24.7[       6.5,      93.6]
  LeucŔmia       2.5       0.1       3.8       3.9       7.0[       1.0,      49.4]
  Limfoma      42.5       2.0      64.6      74.0     113.9[      16.0,     808.4]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada      10.0       0.5      15.2      16.9      27.3[       5.6,     131.7]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      12.5       0.6      19.0      20.4      49.0[       6.9,     348.0]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada      62.5       3.0      95.0     107.4     384.4[      92.8,    1592.4]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics       7.5       0.4      11.4      13.0      87.7[      12.4,     622.8]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques      92.5       4.4     140.6     129.8     222.6[      58.3,     850.9]
  Diabetis      30.0       1.4      45.6      47.9     192.5[      47.4,     781.5]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      62.5       3.0      95.0      81.9     245.1[      34.5,    1740.0]
V. Trastorns mentals i del comportament       2.5       0.1       3.8       3.9      24.1[       3.4,     170.8]
  Trastorns mentals00000-
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada       2.5       0.1       3.8       3.9      79.6[      11.2,     564.8]
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      30.0       1.4      45.6      45.6      50.5[      11.2,     228.4]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      30.0       1.4      45.6      45.6      52.7[      11.7,     238.3]
VII. Malalties del sistema circulatori     397.5      19.1     604.0     626.4      98.7[      67.9,     143.6]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives       2.5       0.1       3.8       3.9      33.4[       4.7,     237.3]
  Malalties isquŔmiques del cor     170.0       8.2     258.3     267.1     106.1[      59.8,     188.5]
  InsuficiŔncia cardÝaca       7.5       0.4      11.4      13.0      44.8[       6.3,     318.0]
  Resta de malalties del cor     117.5       5.6     178.5     181.7      96.7[      46.3,     202.0]
  Malalties cerebrovasculars      70.0       3.4     106.4     110.4      92.5[      37.5,     228.2]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori      30.0       1.4      45.6      50.3     184.1[      62.5,     542.4]
VIII. Malalties del sistema respiratori      62.5       3.0      95.0     100.5      73.6[      31.3,     173.2]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia       7.5       0.4      11.4      13.0      57.9[       8.2,     411.3]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      20.0       1.0      30.4      32.5      69.1[      26.9,     177.6]
  Resta de malalties del sistema respiratori      35.0       1.7      53.2      55.0      86.7[      21.7,     346.5]
IX. Malalties del sistema digestiu     122.5       5.9     186.1     195.5      92.3[      47.6,     178.9]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge     107.5       5.2     163.4     169.5     118.5[      56.9,     246.7]
  Resta de malalties del sistema digestiu      15.0       0.7      22.8      26.0      38.5[       9.6,     153.9]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari      17.5       0.8      26.6      29.9     165.7[      48.3,     567.9]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      17.5       0.8      26.6      29.9     177.8[      51.9,     609.7]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides       7.5       0.4      11.4      13.0      57.3[       8.1,     406.8]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       7.5       0.4      11.4      13.0      57.3[       8.1,     406.8]
XVII. Causes externes de mortalitat     447.5      21.5     680.0     678.0     104.7[      61.2,     179.3]
  Lesions per accident de trÓnsit      140.0       6.7     212.7     205.4     147.5[      54.2,     401.6]
  Resta de lesions per accident de transport      22.5       1.1      34.2      32.6     956.2[     134.7,    6788.4]
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      67.5       3.2     102.6      99.2      97.1[      31.0,     304.6]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals00000-
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions     205.0       9.8     311.5     320.5     125.6[      54.3,     290.4]
  Homicidis00000-
  Resta de lesions per causes externes      12.5       0.6      19.0      20.4      30.0[       4.2,     213.0]
  No especificada00000-
TOTAL    2082.5     100.0    3164.5    3287.6      97.3[      80.4,     117.8]Districte 8, dones. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries     135.0      11.5     196.4     206.4     310.1[     120.0,     801.1]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria      42.5       3.6      61.8      70.1     884.9[     124.6,    6282.3]
  Resta de tuberculosis i seqŘeles00000-
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries      65.0       5.6      94.6      96.1     336.6[     101.4,    1117.3]
  Hepatitis viral00000-
  Sida      27.5       2.4      40.0      40.2     187.3[      26.4,    1330.0]
  Resta de malalties infeccioses00000-
II. Tumors     515.0      44.0     749.3     744.2      82.0[      54.0,     124.6]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe00000-
  Tumor maligne d'es˛fag00000-
  Tumor maligne estˇmac      15.0       1.3      21.8      21.0      52.3[       9.5,     286.2]
  Tumor maligne de budell gros      50.0       4.3      72.8      70.8     103.6[      35.0,     306.4]
  Tumor maligne de recte i anus      20.0       1.7      29.1      28.1     152.1[      26.1,     885.1]
  Tumor maligne de fetge      32.5       2.8      47.3      46.6     345.4[     100.5,    1186.5]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques       7.5       0.6      10.9      10.8     636.5[      89.7,    4518.5]
  Tumor maligne de pÓncreas      25.0       2.1      36.4      35.9      82.4[      20.6,     329.4]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius      12.5       1.1      18.2      18.0     132.1[      18.6,     937.7]
  Tumor maligne de laringe00000-
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ      47.5       4.1      69.1      68.9      48.2[      13.3,     175.2]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous       5.0       0.4       7.3       6.1      22.0[       5.5,      87.8]
  Tumor maligne de mama      65.0       5.6      94.6      92.9      47.6[      16.6,     136.7]
  Tumor maligne de coll d'˙ter      32.5       2.8      47.3      50.0     173.1[      24.4,    1229.1]
  Resta de tumors malignes d'˙ter      65.0       5.6      94.6     101.4     336.9[      76.4,    1485.3]
  Tumor maligne d'ovari      50.0       4.3      72.8      71.2     125.4[      41.8,     376.3]
  Tumor maligne de pr˛stata------
  Tumor maligne de bufeta urinÓria      12.5       1.1      18.2      18.0     323.8[      45.6,    2298.9]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris       2.5       0.2       3.6       3.0      30.5[       4.3,     216.6]
  Tumor maligne de l'encŔfal      12.5       1.1      18.2      18.0      38.7[       5.5,     274.8]
  LeucŔmia      55.0       4.7      80.0      77.4     187.7[      28.5,    1236.2]
  Limfoma00000-
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada00000-
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada       2.5       0.2       3.6       3.0      10.3[       1.5,      73.4]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada       2.5       0.2       3.6       3.0      19.8[       2.8,     140.5]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics      42.5       3.6      61.8      59.5     214.1[      56.8,     807.2]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques      15.0       1.3      21.8      21.0      55.9[      10.2,     305.8]
  Diabetis       2.5       0.2       3.6       3.0      29.3[       4.1,     207.7]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      12.5       1.1      18.2      18.0      66.0[       9.3,     468.5]
V. Trastorns mentals i del comportament00000-
  Trastorns mentals00000-
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      62.5       5.3      90.9      95.6     133.5[      32.5,     547.7]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      62.5       5.3      90.9      95.6     137.4[      33.5,     563.6]
VII. Malalties del sistema circulatori      85.0       7.3     123.7     126.1      66.2[      22.4,     195.7]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives00000-
  Malalties isquŔmiques del cor00000-
  InsuficiŔncia cardÝaca00000-
  Resta de malalties del cor      32.5       2.8      47.3      50.0      59.4[       8.4,     421.5]
  Malalties cerebrovasculars      52.5       4.5      76.4      76.1     183.6[      52.5,     642.4]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori00000-
VIII. Malalties del sistema respiratori      52.5       4.5      76.4      75.6     136.1[      43.0,     431.3]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša00000-
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia      15.0       1.3      21.8      21.5     270.8[      67.7,    1082.9]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC       2.5       0.2       3.6       3.0      19.8[       2.8,     140.8]
  Resta de malalties del sistema respiratori      35.0       3.0      50.9      51.0     163.3[      32.9,     809.6]
IX. Malalties del sistema digestiu      47.5       4.1      69.1      68.2     104.3[      33.2,     327.5]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge      47.5       4.1      69.1      68.2     142.7[      45.4,     447.9]
  Resta de malalties del sistema digestiu00000-
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani       7.5       0.6      10.9      10.8    1054.6[     148.5,    7487.0]
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari       5.0       0.4       7.3       6.1      38.4[       9.6,     153.4]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries       5.0       0.4       7.3       6.1      55.9[      14.0,     223.5]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides00000-
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups00000-
XVII. Causes externes de mortalitat     202.5      17.3     294.6     294.3     131.3[      54.7,     315.3]
  Lesions per accident de trÓnsit       47.5       4.1      69.1      68.4     157.1[      22.1,    1115.4]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      60.0       5.1      87.3      92.6     493.0[     114.9,    2115.7]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals      12.5       1.1      18.2      18.0      60.6[       8.5,     430.6]
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions      57.5       4.9      83.7      81.0      97.7[      13.8,     693.8]
  Homicidis      22.5       1.9      32.7      31.3     213.7[      30.1,    1517.0]
  Resta de lesions per causes externes       2.5       0.2       3.6       3.0       9.8[       1.4,      69.3]
  No especificada00000-
TOTAL    1170.0     100.0    1702.4    1707.5      99.2[      73.6,     133.7]Districte 9, ambdˇs sexes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries     112.5       3.6      91.4      88.7     113.2[      50.8,     252.2]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles       7.5       0.2       6.1       5.7     254.2[      35.8,    1804.9]
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries      25.0       0.8      20.3      19.3     111.5[      27.9,     446.0]
  Hepatitis viral      27.5       0.9      22.3      21.2     177.7[      49.6,     636.4]
  Sida      50.0       1.6      40.6      40.7     133.9[      31.5,     569.9]
  Resta de malalties infeccioses       2.5       0.1       2.0       1.9      22.9[       3.2,     162.4]
II. Tumors    1435.0      45.8    1165.5    1140.1     101.0[      80.1,     127.5]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      12.5       0.4      10.2       9.4      35.1[       9.5,     129.4]
  Tumor maligne d'es˛fag      52.5       1.7      42.6      47.8     224.9[      42.4,    1192.6]
  Tumor maligne estˇmac     122.5       3.9      99.5      97.4     174.9[      80.4,     380.4]
  Tumor maligne de budell gros      40.0       1.3      32.5      31.1      35.8[      12.6,     101.9]
  Tumor maligne de recte i anus      57.5       1.8      46.7      45.1     172.9[      62.1,     481.3]
  Tumor maligne de fetge      72.5       2.3      58.9      57.0     112.9[      42.3,     301.4]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas      70.0       2.2      56.9      54.5      94.1[      40.6,     217.8]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius00000-
  Tumor maligne de laringe      35.0       1.1      28.4      26.9     262.3[      88.4,     778.5]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     280.0       8.9     227.4     215.5      82.8[      55.1,     124.4]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous      30.0       1.0      24.4      23.9      58.1[      12.1,     277.8]
  Tumor maligne de mama     130.0       4.2     105.6     104.6     104.2[      49.7,     218.5]
  Tumor maligne de coll d'˙ter00000-
  Resta de tumors malignes d'˙ter      22.5       0.7      18.3      18.2     117.9[      16.6,     837.1]
  Tumor maligne d'ovari      37.5       1.2      30.5      29.5      99.6[      30.0,     330.5]
  Tumor maligne de pr˛stata      12.5       0.4      10.2       9.7     123.5[      17.4,     876.7]
  Tumor maligne de bufeta urinÓria      15.0       0.5      12.2      11.5      76.4[      14.3,     407.1]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris      15.0       0.5      12.2      11.4      37.2[       9.3,     148.8]
  Tumor maligne de l'encŔfal      67.5       2.2      54.8      53.2      81.9[      28.8,     233.2]
  LeucŔmia       7.5       0.2       6.1       5.7      11.7[       1.7,      83.4]
  Limfoma     112.5       3.6      91.4      90.0     234.5[      89.5,     614.3]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada      77.5       2.5      62.9      61.2     125.5[      27.5,     572.4]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      45.0       1.4      36.5      34.4      99.9[      40.0,     249.4]
  Tumors benignes      25.0       0.8      20.3      19.8     295.8[      65.5,    1334.9]
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada      95.0       3.0      77.2      82.3     387.8[     123.4,    1218.4]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics      12.5       0.4      10.2       9.7      45.9[       6.5,     325.9]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques     132.0       4.2     107.2     101.5     214.8[      70.5,     654.0]
  Diabetis      40.0       1.3      32.5      31.5     184.0[      41.6,     813.5]
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      92.0       2.9      74.7      70.0     232.3[      53.4,    1009.9]
V. Trastorns mentals i del comportament00000-
  Trastorns mentals00000-
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     112.5       3.6      91.4      94.9     119.0[      45.9,     308.9]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits     112.5       3.6      91.4      94.9     123.3[      47.5,     320.1]
VII. Malalties del sistema circulatori     560.0      17.9     454.8     441.0     109.9[      78.5,     154.0]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives      15.0       0.5      12.2      11.5     154.7[      29.0,     824.4]
  Malalties isquŔmiques del cor     197.5       6.3     160.4     154.9     113.9[      68.4,     189.6]
  InsuficiŔncia cardÝaca      35.0       1.1      28.4      27.4     141.4[      43.8,     456.6]
  Resta de malalties del cor     157.5       5.0     127.9     125.0      93.4[      47.5,     183.7]
  Malalties cerebrovasculars      82.5       2.6      67.0      65.2      82.1[      31.5,     213.9]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori      72.5       2.3      58.9      57.1     300.4[     108.1,     834.9]
VIII. Malalties del sistema respiratori     110.0       3.5      89.3      85.6      91.9[      43.6,     193.5]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša       2.5       0.1       2.0       1.9     111.3[      15.7,     790.5]
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia       5.0       0.2       4.1       3.7      25.1[       6.3,     100.2]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      22.5       0.7      18.3      17.0      57.6[      21.2,     156.8]
  Resta de malalties del sistema respiratori      80.0       2.6      65.0      63.0     135.3[      51.3,     356.9]
IX. Malalties del sistema digestiu     230.0       7.3     186.8     181.4     134.4[      76.9,     234.8]
  Gastritis, duodenitis i ulcus      22.5       0.7      18.3      18.2     466.0[      65.6,    3308.3]
  Cirrosi i altres malalties del fetge     185.0       5.9     150.3     146.0     157.1[      83.6,     295.2]
  Resta de malalties del sistema digestiu      22.5       0.7      18.3      17.2      45.1[      12.4,     164.4]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari      45.0       1.4      36.5      35.1     211.8[      57.4,     781.2]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      45.0       1.4      36.5      35.1     258.2[      70.0,     952.4]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides       7.5       0.2       6.1       5.7      25.9[       3.6,     183.9]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       7.5       0.2       6.1       5.7      25.9[       3.6,     183.9]
XVII. Causes externes de mortalitat     375.0      12.0     304.6     302.9      69.7[      40.7,     119.3]
  Lesions per accident de trÓnsit       55.0       1.8      44.7      44.7      49.2[      12.0,     201.4]
  Resta de lesions per accident de transport      17.5       0.6      14.2      14.2     474.9[      66.9,    3371.1]
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      27.5       0.9      22.3      21.9      36.0[       5.1,     255.8]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals       2.5       0.1       2.0       1.9       5.3[       0.7,      37.3]
  Ofegaments i submersions accidentals00000-
  Su´cidis i autolesions     257.5       8.2     209.1     209.0     123.8[      63.2,     242.6]
  Homicidis00000-
  Resta de lesions per causes externes      15.0       0.5      12.2      11.3      23.1[       7.4,      72.0]
  No especificada00000-
TOTAL    3132.0     100.0    2543.8    2486.6      99.2[      84.4,     116.6]Districte 9, homes. Mortalitat prematura (anys potencials de vida perduts) segons causes de defunciˇ i anÓlisis comparativa.
Causa DefunciˇAPVP%TX_APVPTEM_APVPRAPVPIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitÓries      87.5       4.0     145.1     144.5     158.5[      62.7,     400.7]
  Malalties infeccioses i parasitÓries intestinals00000-
  Tuberculosi respirat˛ria00000-
  Resta de tuberculosis i seqŘeles       7.5       0.3      12.4      12.5    1013.8[     142.8,    7197.0]
  Resta de malalties infeccioses i parasitÓries00000-
  Hepatitis viral      27.5       1.3      45.6      45.8     189.0[      52.8,     675.8]
  Sida      50.0       2.3      82.9      82.1     207.3[      49.4,     870.9]
  Resta de malalties infeccioses       2.5       0.1       4.1       4.1      35.9[       5.1,     254.9]
II. Tumors     932.5      42.8    1545.9    1557.5     112.0[      86.4,     145.1]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      12.5       0.6      20.7      20.7      42.9[      11.6,     158.5]
  Tumor maligne d'es˛fag      50.0       2.3      82.9      94.4     266.6[      47.7,    1488.2]
  Tumor maligne estˇmac      77.5       3.6     128.5     129.4     176.1[      71.3,     434.9]
  Tumor maligne de budell gros      37.5       1.7      62.2      63.2      57.9[      19.4,     172.9]
  Tumor maligne de recte i anus      35.0       1.6      58.0      58.3     165.6[      55.9,     490.4]
  Tumor maligne de fetge      72.5       3.3     120.2     119.6     131.2[      49.9,     344.6]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepÓtiques00000-
  Tumor maligne de pÓncreas      62.5       2.9     103.6     105.0     142.4[      57.5,     352.5]
  Resta de tumors malignes dels ˛rgans digestius00000-
  Tumor maligne de laringe      32.5       1.5      53.9      54.2     262.8[      82.6,     836.7]
  Tumor maligne de trÓquea, bronquis i pulmˇ     275.0      12.6     455.9     455.1     114.5[      76.3,     171.9]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous       7.5       0.3      12.4      12.5      22.7[       3.2,     160.9]
  Tumor maligne de mama------
  Tumor maligne de coll d'˙ter------
  Resta de tumors malignes d'˙ter------
  Tumor maligne d'ovari------
  Tumor maligne de pr˛stata      12.5       0.6      20.7      20.8     122.0[      17.2,     866.3]
  Tumor maligne de bufeta urinÓria       2.5       0.1       4.1       4.1      15.4[       2.2,     109.1]
  Tumor maligne de ronyˇ i dels ˛rgans urinaris       7.5       0.3      12.4      12.5      23.6[       3.3,     167.8]
  Tumor maligne de l'encŔfal      37.5       1.7      62.2      63.4      75.3[      22.8,     248.7]
  LeucŔmia       7.5       0.3      12.4      12.5      22.4[       3.1,     158.7]
  Limfoma     110.0       5.0     182.4     177.2     272.6[     103.4,     718.9]
  Resta de tumors malignes de localitzaciˇ especificada      20.0       0.9      33.2      34.1      55.0[       9.6,     313.5]
  Tumors malignes secundaris i de localitzaciˇ no especificada      42.5       1.9      70.5      70.8     170.5[      65.4,     444.6]
  Tumors benignes00000-
  Tumors in situ, d'evoluciˇ incerta i de naturalesa no especificada      30.0       1.4      49.7      49.5     177.0[      37.7,     830.3]
III. Malalties de la sang i dels ˛rgans hematopoŔtics      12.5       0.6      20.7      20.8     140.5[      19.8,     997.8]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metab˛liques      79.5       3.6     131.8     119.6     205.2[      39.2,    1072.9]
  Diabetis00000-
  Resta de malalties endocrines, de la nutriciˇ i del metabolisme      79.5       3.6     131.8     119.6     357.9[      68.4,    1871.2]
V. Trastorns mentals i del comportament00000-
  Trastorns mentals00000-
  DemŔncia senil, vascular, i demŔncia no especificada00000-
VI. Malalties del sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      97.5       4.5     161.6     175.1     194.0[      67.7,     556.2]
  Malaltia d'Alzheimer00000-
  Resta de malalties sistema nerviˇs i ˛rgans dels sentits      97.5       4.5     161.6     175.1     202.4[      70.6,     580.1]
VII. Malalties del sistema circulatori     357.5      16.4     592.7     596.0      93.9[      63.1,     139.8]
  Malalties cardÝaques reumÓtiques cr˛niques00000-
  Malalties hipertensives      12.5       0.6      20.7      20.8     178.7[      25.2,    1268.6]
  Malalties isquŔmiques del cor     180.0       8.3     298.4     302.9     120.4[      71.4,     203.0]
  InsuficiŔncia cardÝaca      35.0       1.6      58.0      59.1     203.7[      63.7,     651.3]
  Resta de malalties del cor      55.0       2.5      91.2      90.5      48.2[      14.7,     157.7]
  Malalties cerebrovasculars      55.0       2.5      91.2      89.4      74.9[      22.2,     252.7]
  Arteriosclerosi00000-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori      20.0       0.9      33.2      33.2     121.7[      40.5,     365.2]
VIII. Malalties del sistema respiratori      60.0       2.8      99.5      97.9      71.6[      26.5,     193.7]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respirat˛ries 00000-
  Malalties infeccioses de les vies respirat˛ries per influenša       2.5       0.1       4.1       4.1     111.6[      15.7,     792.0]
  Pneum˛nia i broncopneum˛nia00000-
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      22.5       1.0      37.3      37.3      79.3[      29.1,     216.1]
  Resta de malalties del sistema respiratori      35.0       1.6      58.0      56.5      88.9[      18.2,     434.4]
IX. Malalties del sistema digestiu     152.5       7.0     252.8     251.8     118.9[      61.7,     229.0]
  Gastritis, duodenitis i ulcus00000-
  Cirrosi i altres malalties del fetge     132.5       6.1     219.7     218.5     152.7[      74.1,     315.1]
  Resta de malalties del sistema digestiu      20.0       0.9      33.2      33.4      49.4[      11.8,     205.9]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani00000-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu00000-
XII. Malalties del sistema genitourinari      37.5       1.7      62.2      60.6     335.3[      76.0,    1480.1]
  Malalties del ronyˇ i de les vies urinÓries      37.5       1.7      62.2      60.6     360.0[      81.5,    1588.9]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama00000-
XIII. Complicacions de l'embarÓs, part i puerperi00000-
XIV. Certes afeccions originades en el perÝode perinatal00000-
XV. Malformacions congŔnites i anomalies cromosomÓtiques00000-
XVI. SÝmptomes, signes i afeccions mal definides       7.5       0.3      12.4      12.5      55.2[       7.8,     391.8]
  Virus de la inmunodeficiŔncia humana positiu00000-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       7.5       0.3      12.4      12.5      55.2[       7.8,     391.8]
XVII. Causes externes de mortalitat     355.0      16.3     588.5     577.8      89.3[      51.3,     155.4]
  Lesions per accident de trÓnsit       55.0       2.5      91.2      89.0      64.0[      15.7,     260.9]
  Resta de lesions per accident de transport00000-
  Enverinaments accidentals per substÓncies t˛xiques      27.5       1.3      45.6      43.9      43.0[       6.1,     305.5]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquir˙rgiques i farmacol˛giques00000-
  Caigudes accidentals       2.5       0.1       4.1       4.1       9.9[       1.4,      70.6]
  Ofegaments i submersions accidentals000